อยากจะถวายขนมหวานจำเป็นไหมที่ต้องถวายขนมลาดูปหรือโมทกะเท่านั้น

อยากจะถวายขนมหวานกับพระพิฆเนศ จำเป็นไหมที่เราจะถวายได้เฉพาะขนมลาดูปหรือขนมโมทกะเท่านั้น
 
ตอบ การถวายขนมหวานแก่เทพในศาสนาฮินดู เราสามารถถวายขนมหวานได้ทุกชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของไข่ สำหรับพระพิฆเนศก็เช่นกันเราไม่จำเป็นต้องถวายเฉพาะขนมลาดูปหรือโมทกะเท่านั้นแต่การที่เรานิยมถวายขนมทั้งสองชนิดนี้เพราะเป็นขนมที่พระองค์ทรงโปรด 
 
ยกตัวอย่าง สมมุติเราจะไปเยี่ยมผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เราทราบว่าท่านชอบทานน้ำเต้าหูมากแต่เราซื้อนำเต้าฮวยไปให้ท่านก็รับแต่ท่านจะทานหรือไม่ทานนั้นอีกเรื่องหนึ่ง มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเวลาไปเลือกผลไม้ถวายเทพก็เลือกเฉพาะของที่ตนชอบไม่ใช่ของที่เทพโปรด อย่างนี้เป็นต้น