จุดธูปบูชาเทพกี่ดอก

เวลาจุดธูปบูชาจะต้องจุดกี่ดอก?   เพราะหนังสือแต่ละเล่มที่อ่านมาก็ไม่ค่อยตรงกัน

ตอบ การจุดธูปเป็นการถวายกลิ่นหอม ดังนั้นเราจะจุดสักกี่ดอกก็อยู่ที่เรา
ในประเทศอินเดียไม่มีตำราเล่มไหนบอกว่าต้องจุด 5 ดอกไหว้เทพองค์นั้น  หรือจุด 9 ดอกสำหรับไหว้เทพองค์นั้น
*ในบางสถานที่เช่นในที่ทำงานบางครั้งเราไม่สามารถจุดธูปได้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นการถวายน้ำหอมแทนก็ได้