เวลาถวายนมหรือมะพร้าวต้องเปิดหรือใส่หลอดหรือไม่

เวลาถวายนมหรือมะพร้าวอ่อนจะต้องเปิดแล้วใส่หลอดด้วยหรือเปล่า
 
ตอบ เวลาถวายนมหรือมะพร้าวอ่อน หากถวายแล้วเราลามารับประทานเลยก็ทำได้ แต่ถ้าเราตั้งทิ้งไว้ผงธูปตกลงไปหรือมดลงไปทำให้ต้องทิ้งอาหารมงคลนั้นไป ก็ถือว่าเป็นการไม่สมควร

*ดังนั้นควรพิจารณาเอาตามความเหมาะสม