ห้องภาพพระพิฆเณศ

ห้องภาพพระพิฆเณศ

เป็นภาพของพระองค์ท่านปางต่างๆที่สวยงาม ที่หลายๆท่านสอบถามมาอยากมีไว้สะสม
หรือเก็บไว้บูชา ก็ได้จัดหามาให้แล้ว ภาพต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ 
อย่านำไปทำเป็นการค้าขายเด็ดขาด เพราะอาจได้รับโทษตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้
 
โปรดนำภาพเหล่านี้เก็บไว้บูชาหรือไว้ในที่เหมาะสมเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระองค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(ภาพคุณราชันแสงทอง)

(ภาพคุณราชันแสงทอง)

(ภาพคุณราชันแสงทอง)

 

 


(ภาพคุณราชันแสงทอง)

(ภาพนี้ผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองครับต้นฉบับเป็นภาพสี)

       


  


   

 

หากใครมีรูปพระองค์ท่าน และอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆ
สามารถส่งผ่านฝากมาทางผมได้ที่  
info@mahamongkol.com

อ.อรุณวิชญ์  วงศ์จตุพัฒน์