อิทธิพลสัญลักษณ์ปีเกิดชาย-หญิง

  สัญลักษณ์ประจำปีเกิดของชาย-หญิง

 

ปีชวด และ ปีมะโรง สัญลักษณ์  เทวดาผู้ชาย
     
ปีมะเมีย และ ปีมะแม  สัญลักษณ์  เทวดาผู้หญิง
     
ปีวอก และ ปีระกา  สัญลักษณ์  ผีเสื้อผู้ชาย
     
ปีจอ และ ปีขาล  สัญลักษณ์  ผีเสื้อผู้หญิง
     
ปีมะเส็ง และ ปีฉลู  สัญลักษณ์  มนุษย์ผู้ชาย
     
ปีเถาะ และ ปีกุน  สัญลักษณ์  มนุษย์ผู้หญิง

อิทธิพลสัญลักษณ์ปีเกิดชาย-หญิง

เทวดาผู้ชาย
กับเทวดาผู้หญิง

เป็นคู่ครองกันดีมาก เป็นคู่ร่ำรวย จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง เมื่อมีลูกแล้วอาจจากกันครั้งหนึ่ง หรือมีเหตุทะเลาะวิวาทแข่งดีกัน แต่แล้วก็จะกลับดีมีสุขกันใหม่

   
เทวดาผู้ชาย
กับเทวดาผู้ชาย
เป็นคู่สามีภรรยาที่ดีพอใช้หรือดีปานกลาง เบื้องตันก็รักกันและปรองดองกันดี แต่พอมีลูกแล้วมักจะไม่ค่อยปรองดองกัน มักจะมีเหตุทะเลาะวิวาทกัน ชีวิตไม่สู้จะราบรื่นเท่าใดนัก
   
เทวดาผู้หญิง
กับเทวดาผู้หญิง
เป็นคู่สามีที่ดีปานกลาง มักจะชิงดีชิงเด่นกัน หรือต้องมีเรื่องระหองระแหงหึงหวงกันบ่อยๆ ไม่สู้จะมีความสุข การดำเนินชีวิตลุ่มๆดอนๆ ไม่ค่อยราบรื่น
   
เทวดาผู้ชาย
กับผีเสื้อผู้ชาย
เป็นคู่ขัดแย้ง มักจะชิงดีแข่งดีกันไม่ลงรอยกัน มีความเห็นขัดแย้งกันกันบ่อยๆมีสุขและมีความราบรื่นในชีวิตน้อยมาก
   
เทวดาผู้ชาย
กับผีเสื้อผู้หญิง
เป็นคู่สามีภรรยาที่ดีปานกลาง จะมีทะเลาะวิวาทกันบ้าง ต่างฝ่ายต่างมีทิฐิกัน หากปรับความคิดเห็นให้ตรงกันได้ จะเป็นคู่ที่มีทรัพย์มากและมีสุขตลอดชีวิต
   
เทวดาผู้ชาย
กับมนุษย์ผู้ชาย
เป็นคู่หึงหวง คู่ทะเลาะวิวาท อยู่กันแล้วไม่ค่อยมีความสุขเท่าใดนัก
   
เทวดาผู้ชาย
กับมนุษย์ผู้หญิง
เป็นคู่สามีภรรยากันดีปานกลาง รักใคร่ปรองดองกันดี อยู่กินกันแล้วมีความสุขชีวิตราบรื่นดีชีวิตเจริญรุ่งโรจน์ขึ้นโดยลำดับ (ถ้าเกิดบุตรด้วยกันคนหนึ่งแล้วมักจะเกิดการแตกร้าวพลัดพรากจากกัน แต่ภายหลังจะได้กลับมาคืนดีกันอย่างเดิม ดั่งพระรามกับนางสีดา)
   
เทวดาผู้หญิง
กับผีเสื้อผู้หญิง
เป็นคู่หึงหวง คู่ทะเลาะวิวาท อยู่กันไปไม่ค่อยจะมีความสุขหาความเจริญได้น้อย ชีวิตไม่สู้จะราบเรียบเท่าใดนัก
   
เทวดาผู้หญิง
กับมนุษย์ผู้หญิง
เป็นคู่แตกร้าว คู่แตกหัก ไม่ค่อยรักใคร่ปรองดองกัน เป็นคู่ชีวิตที่จืดชืด ชีวิตคู่มักอับเฉาเกิดแตกหักกลางคัน
   
ผีเสื้อผู้ชาย
กับผีเสื้อผู้หญิง
เป็นคู่สามีภรรยาดีปานกลาง ช่วงแรกรักใคร่กันดีแต่เมื่อมีลูกแล้วความรักมักจืดจางลง จะเกิดเหตุขัดแย้งไม่ลงรอยกัน แต่ก็เป็นคู่ที่จะมีทรัพย์สินเงินทองมาก ถ้าทนอยู่กันได้ก็จะมีความสุขสบายเมื่อแก่ชรา
   
ผีเสื้อผู้ชาย
หรือผีเสื้อผู้หญิง
กับผีเสื้อผู้หญิง
เป็นคู่รักแบบมิตรสหาย รักกันเหมือนเพื่อน อยู่ด้วยกันมีความสุขดี ชีวิตคู่ก็ราบรื่นดี
   
ผีเสื้อผู้ชาย
กับมนุษย์ผู้ชาย
เป็นคู่แตกร้าว แตกหัก มักมีเหตุเดือดร้อนต้องวิวาทบาดหมางกันอยู่บ่อยๆ อยู่กินด้วยกันไม่เป็นสุข
   
ผีเสื้อผู้ชาย
กับมนุษย์ผู้หญิง
เป็นคู่ต้นตรงปลายคด ชีวิตคู่ไม่ราบรื่นหาความสุขได้น้อย ถึงจะดีก็ดีแต่ตอนแรกต่อไปมักจะขัดใจกันวิวาทกัน สุดท้ายต้องจากกันด้วยความเศร้า ชีวิตคู่ล่มสลาย
   
ผีเสื้อผู้หญิง
กับมนุษย์ผู้หญิง
เป็นคู่แตกร้าว ตอนต้นรักใคร่กันดีแต่ต่อไปจะขัดใจเกิดวิวาทกัน หรือมีเหตุที่ทำให้ต้องพลัดพรากจากกัน
มนุษย์ผู้ชาย
กับมนุษย์ผู้หญิง
เป็นคู่บุพเพสันนิวาส คู่วาสนา ธาตุถูกกันจะรักใคร่กันดี จะมีทรัพย์สินเงินทองมาก ชีวิตคู่มีความสุข มีอายุยืนยาว
   
มนุษย์ผู้ชาย
กับมนุษย์ผู้ชาย
เป็นคู่หึงหวง คู่ทะเลาะวิวาท อยู่ด้วยกันไม่ค่อยมีความสุข แต่ถ้าธาตุกำเนิดเข้ากันได้ดีก็มักอยู่กันไปเรื่อยๆได้เหมือนกัน
   
มนุษย์ผู้หญิง
กับมนุษย์ผู้หญิง
เป็นคู่ขัดแย้ง ตอนต้นก็รักใคร่กันดีพอนานเข้าก็มักหึงหวงทะเลาะวิวาทกันอยู่เรื่อย แต่หากธาตุกำเนิดถูกกันหรือเข้ากันได้ก็สามารถอยู่กินกันได้เหมือนคนทั่วไป
   
มนุษย์ผู้ชาย
กับเทวดาผู้หญิง
ชั้นแรกอยู่ด้วยกันดี จะมีบุตรด้วยกัน ต่อมาจะต้องพลัดพรากจากกัน แต่ภายหลังจะได้พบกัน ดังพระสุธนกับนางมโนห์รา