ความเป็นมาโหราศาสตร์

 

โหราศาสตร์เกิดขึ้นมานานกว่า 5000 ปี

 โหราศาสตร์หรือที่เรามักเรียกกันจนติดปากว่า "หมอดู" นั้นเป็นศาสตร์สากลแห่งจักรวาล แม้แต่ชนเผ่าเร่ร่อนอย่างชาวยิปซีที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ายังได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างตำราหมอดูหรือโหราศาสตร์ขึ้นมาจนเลื่องลือกระฉ่อนโลก  นับประสาอะไรกับชนผู้มีอารยะธรรมอันรุ่งเรืองมาในอดีตนับพันๆปีจะไม่มีการสืบทอดวิชาโหราศาสตร์นี้ไว้อย่างต่อเนื่องกันในอดีตกาลที่ผ่านมา มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่กระจัดกระจายกันอยู่ตามส่วนต่างๆของโลก ได้เฝ้ามองดูดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ทั้งหลายในจักรวาล มองดูตำแหน่งที่ดาวต่างๆเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ถอยหลัง หยุดนิ่ง ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวว่ามีเหตุการณ์อะไรดีอะไรร้ายเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จดบันทึกเอาไว้เป็นปูม หรือที่เราเรียกว่าปูมโหร สืบทอดมรดกจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง จากสิบปีเป็นร้อยปีเป็นพันปี

 

 

 

 
ปูมเหล่านั้นจะบอกได้ว่า เมื่อดวงดาวต่างๆโคจรมาทำมุมหรืออยู่ในองศานี้จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆกันทุกครั้งจนกลายเป็นความถี่หรือสถิติ จากปูมเหล่านั้นจึงเกิดเป็นกฎเกณฑ์ของโหราศาสตร์ที่เรียกกันว่า "ตำราหมอดู"มาจนทุกวันนี้