วิธีดูปีคู่สมพงศ์ชาย-หญิง

  วิธีดูปีคู่สมพงศ์ชาย-หญิง

ถ้าชายเกิดปีชวด แต่งงานกับหญิงเกิดปีฉลู 
ฝ่ายชาย ให้ดูที่  ปีชวดกับปีฉลู          =  ตกสมบัติพ่อค้าสัตว์(เป็ด)
ฝ่ายหญิง ให้ดูกลับกันที่  ปีฉลูกับปีชวด  =  ตกสมบัติพ่อค้าสำเภา
 
     จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าฝ่ายหญิงดูเหมือนจะมีฐานะความเป็นอยู่ดีกว่าผู้ชายเพราะตกสมบัติพ่อค้าสำเภาส่วนตัวผู้ชายตกที่สมบัติพ่อค้าเป็ด. และเมื่อนำปีเกิดของทั้ง2มารวมกัน ก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมกันและกันได้ สำหรับคู่ครองปีอื่นๆก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน

 

ทีนี้เรามาก็มาตรวจดูปีเกิดของเรากันเลยนะครับ