ดูธาตุประจำปีเกิด

 ธาตุประจำปีเกิด ตามตำราโหราศาสตร์

 

คนเกิดปีชวด ธาตุน้ำ
คนเกิดปีฉลู ธาตุดิน  
คนเกิดปีขาล ธาตุไม้  
คนเกิดปีเถาะ ธาตุไม้
คนเกิดปีมะโรง ธาตุทอง
คนเกิดปีมะเส็ง  ธาตุไฟ
คนเกิดปีมะเมีย  ธาตุไฟ  
คนเกิดปีมะแม  ธาตุทอง
คนเกิดปีวอก   ธาตุเหล็ก
คนเกิดปีระกา ธาตุเหล็ก
คนเกิดปีจอ   ธาตุดิน
คนเกิดปีกุน  ธาตุน้ำ

 

          ธาตุที่สมพงศ์และไม่สมพงศ์กัน

 

ธาตุน้ำกับธาตุน้ำ เป็นคู่ที่ดีมาก จะมีความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนสุข
   
ธาตุไม้กับธาตุไม้ คู่ดีปานกลาง จะมีความสุขและทุกข์คละเคล้ากันไป
   
ธาตุไฟกับธาตุไฟ คู่วิวาท มักมีเรื่องระหองระแหงทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอ
   
ธาตุเหล็กกับธาตุเหล็ก

เป็นคู่ที่ดีมาก จะอยู่เย็นเป็นสุขมีฐานะมั่นคง ครอบครัวอบอุ่น

   
ธาตุดินกับธาตุไฟ เป็นคู่ที่ดีมาก จะอยู่กันอย่างมีความสุข ฐานะมั่นคง
   
ธาตุดินกับธาตุเหล็ก เป็นคู่ที่ดี จะมีความสุขสบาย มีลูกหลานครอบครัวอบอุ่น
   
ธาตุดินกับธาตุไม้ เป็นคู่ที่ดี จะอยู่ด้วยกันยั่งยืน มีลูกหลานฐานะมั่นคง
   
ธาตุน้ำกับธาตุไฟ ดีปานกลาง รุ่งเรืองดีแต่มักมีปากเสียงกัน ทุกข์สุขคละเคล้ากันไป
   
ธาตุไฟกับธาตุไม้ ไม่ค่อยดีนัก จะมีปากเสียง ข้อขัดแย้ง ความเห็นไม่ตรงกัน
   ธาตุทอง  สามารถรวมกับทุกธาตุได้เป็นอย่างดี
ส่วนธาตุอื่นๆ ที่เป็นคู่กันนอกจากนี้ ในตำราฯ มิได้กล่าวถึง