เดือนคู่มิตร ของชาย-หญิง

เดือนคู่มิตร ของชาย-หญิง

 

เดือน ๔  กับเดือน ๘ เป็นมิตรต่อกัน
เดือน ๖  กับเดือน ๑๒  เป็นมิตรต่อกัน
เดือน ๗  กับเดือน ๙ เป็นมิตรต่อกัน
เดือน ๑๐  กับเดือน ๑๑  เป็นมิตรต่อกัน

 


 

          เดือนที่ไม่เป็นมิตร ของชาย-หญิง

 

เดือน ๑ (อ้าย) กับเดือน ๕   ไม่ค่อยเป็นมิตรกัน ต้องอาศัยมีธรรมะช่วยแก้ไข
เดือน ๒ (ยี่) กับเดือน ๗  ไม่ค่อยเป็นมิตรกัน ต้องอาศัยมีธรรมะช่วยแก้ไข
เดือน ๓  กับเดือน ๘ ไม่ค่อยเป็นมิตรกัน ต้องอาศัยมีธรรมะช่วยแก้ไข
เดือน ๔  กับเดือน ๑๒   ไม่ค่อยเป็นมิตรกัน ต้องอาศัยมีธรรมะช่วยแก้ไข
เดือน ๕  กับเดือน ๗  ไม่ค่อยเป็นมิตรกัน ต้องอาศัยมีธรรมะช่วยแก้ไข
เดือน ๙  กับเดือน ๑๐ 

ไม่ค่อยเป็นมิตรกัน ต้องอาศัยมีธรรมะช่วยแก้ไข