อำนาจของยามทั้ง7วัน

 

คัมภีร์พระเวทได้กำหนดเรื่องการใช้ฤกษ์ยามเพื่อประกอบวาระมงคลต่างๆ ผู้รู้พึงหลีกเลี่ยงฤกษ์ยามร้าย(ยามกาลกิณี/ยามอุตสาหะ)ในการทำพิธีต่างๆด้วย  อันฤกษ์ยามนี้สามารถกำหนดหรือรู้แจ้งถึงดวงชะตาทารกที่เกิดมา รู้ถึงบุญและกฎแห่งกรรมที่จะปรุงแต่งชีวิตเขาว่าจะดำรงอยู่ในภาวะเช่นไรในอนาคต


คำอธิบาย

ยามบริวาร หากลงมือประกอบธุรกิจในยามนี้ ก็จะมีผู้ช่วยให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้กิจการเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดี ผู้ที่เกิดในยามนี้จะมีญาติพี่น้องมิตรสหายคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้ความสุขแก่ตนอยู่เสมอ  เวลามีความทุกข์ก็จะไม่ทุกข์อย่างโดดเดี่ยว

ยามอายุ  หากลงมือประกอบธุรกิจในยามนี้ กิจการที่กระทำลงไปก็จะตั้งมั่นอยู่ได้อย่างมั่นคง ไม่ขาดทุนไม่เสียหายหรือต้องล้มเลิกกลางคัน  ผู้เกิดในยามนี้บางครั้งชีวิตตกต่ำแล้วก็จะกลับสูงขึ้นมาอีก มีเหตุให้ต้องทุกข์กายทุกข์ใจบ้างแต่ก็สามรถฝ่าฟันเอาชนะไปได้  ชีวิตความเป็นอยู่ไม่อับเฉา มีอายุยืนนาน

ยามเดช หากลงมือประกอบธุรกิจในยามนี้ กิจการที่ทำลงไปจะดำเนินไปด้วยดีปราศจากผู้คิดอิจฉาจ้องทำลายกิจการของตนให้ตกต่ำ  ผู้เกิดในยามนี้จะเป็นผู้มีเดชมีอำนาจมีตบะบารมีสูงส่งจากกุศลที่ได้สร้างไว้แต่ชาติปางก่อนชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองดี มีคนเคารพยำเกรงหรือให้ความเชื่อถือดี

ยามศรี หากลงมือประกอบธุรกิจในยามนี้ ก็จะทำให้กิจการซื้อง่ายขายคล่องมีผู้ให้การสนับสนุนดี ทำการค้าก็มีกำไรไม่ขาดทุน  ผู้เกิดในยามนี้จะมีร่างกายสวยสดงดงามมีสง่าราศีดี มีเสน่ห์เป็นที่น่านิยมชมชอบ

ยามมูละ  หากลงมือประกอบธุรกิจในยามนี้ จะมีผู้ทรงความรู้หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้คอยให้การสนับสนุนชี้แนะช่วยเหลือดี ผู้ที่เกิดในยามนี้จะมีญาติพี่น้องวงศาคณาญาติมาคอยให้การดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันดี ถึงคราวลำบากก็ไม่ทอดทิ้งกัน

ยามอุตสาหะ  หากลงมือประกอบธุรกิจในยามนี้ พึงทุ่มเทใช้ความวิริยะอุตสาหะงานการต่างๆให้มากหน่อย งานนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในที่สุด ผู้ที่เกิดในยามนี้ชีวิตกว่าจะประสบความสำเร็จได้ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆอย่างชนิดหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน จะรอโชคลาภฟลุ๊คๆหรือรอโชคช่วยให้สำเร็จคงเป็นไปได้ยาก

ยามมนตรี  หากลงมือประกอบธุรกิจในยามนี้ จะมีผู้มีตำแหน่งฐานะดีมีเกียรติ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้กิจการสำเร็จลงไปได้ดี ผู้ที่เกิดในยามนี้จะใฝ่ดี ชีวิตจะประสบความสำเร็จมีตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศดีในอนาคต

ยามกาลกิณี  หากลงมือประกอบธุรกิจในยามมนี้จะพบกับความยุ่งยากลำบาก บริวารคิดเบียดบังจ้งทำลายล้าง กิจการเจริญก้าวหน้าไปด้วยความยากลำบากมีอุปสรรคต้องตามแก้ไขตลอด  ผู้เกิดในยามนี้มักมีศัตรูคอยจ้องเบียดเบียนทำลายล้าง มีความยุ่งยากลำบากทั้งกายทั้งใจต้องเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ร่ำไป


ที่นิยมใช้ยามในการประกอบธุรกิจมี 3 ยามคือ

๑ ยามเดช    
๒ ยามศรี   
๓ ยามมนตรี

การใช้ฤกษ์ยามให้เหมาะกับเรื่อง

๑ กรณีไปติดต่อของานทำ ขอความช่วยเหลือใคร ให้ใช้ยามเดช 
๒ กรณีไปขอความรักจากเพศตรงข้าม ให้ใช้ยามศรี  
๓ กรณีไปแสวงหาโชคลาภ ไปเสี่ยงทายโชคลาภ ให้ใช้ยามเดช หรือยามศรี  
๔ กรณีไปติดต่อค้าขาย แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน  ให้ใช้ยามศรี
๕ กรณีไปปรับความเข้าใจ ไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้ใช้ยามเดช
๖ กรณีรับบริวาร ลูกน้องคนใช้เข้าร่วมงาน ให้ใช้ยามศรี

ฯลฯ