อิทธิพลคู่กำเนิด(ต่อ) การตรวจดูคู่กำเนิด

 

   คนเกิดวันอาทิตย์      เป็นครุฑนาม
   คนเกิดวันจันทร์      เป็นพยัคฆนาม
   คนเกิดวันอังคาร     เป็นสิงหนาม
   คนเกิดวันพุธกลางวัน    เป็นสุนัขนาม
   คนเกิดวันพุธกลางคืน    เป็นคชนาม
   คนเกิดวันพฤหัสบดี    เป็นมุสิกนาม
   คนเกิดวันศุกร์     เป็นอัชนาม
   คนเกิดวันเสาร์    เป็นนาคนาม

 

 

ครุฑนามกับครุฑนาม  คู่ขัดแย้ง มักทะเลาะกันเป็นประจำ หาความสุขในชีวิตไม่ค่อยได้
ครุฑนามกับพยัคฆนาม  คู่ที่ดีปานกลาง พอไปกันได้
ครุฑนามกับสิงหนาม  คู่ดีคู่ส่งเสริม จะมีความสุข ความเจริญ
ครุฑนามกับสุนัขนาม  คู่ล้มละลาย ไม่สามารถเก็บเงินเก็บทองทรัพย์สินต่างๆ ไว้ได้
ครุฑนามกับมุสิกนาม  คู่หายนะ ทรัพย์สินมีเท่าใดก็จะต้องมีอันเป็นไปหมดสิ้นล่มจม
ครุฑนามกับอัชนาม  คู่เหนื่อย หาทรัพย์ได้ยาก แต่ก็ถือว่าพอไปกันได้ดีพอประมาณ
ครุฑนามกับนาคนาม  คู่ส่งเสริม  จะอุดมด้วยทรัพย์สินจะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ
ครุฑนามกับคชนาม  คู่ขัดแย้ง มักทะเลาะกันเป็นประจำ หาความสุขไม่ค่อยได้

 

พยัคฆนามกับพยัคฆนาม   คู่ขัดแย้ง มักทะเลาะกันเป็นประจำ อยู่กันอย่างไม่เป็นสุข
พยัคฆนามกับสิงหนาม  คู่สร้าง จะเจริญรุ่งเรืองทั้งทรัพย์สินเงินทอง แต่มักร้อนรุ่มไม่เป็นสุข
พยัคฆนามกับสุนัขนาม  คู่ทุกข์  ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองและไม่มีชื่อเสียง
พยัคฆนามกับมุสิกนาม  คู่ปานกลาง ไม่ทุกข์ไม่สุข ถือว่าพอไปกันได้ ดีพอประมาณ
พยัคฆนามกับอัชนาม   คู่ดีคู่ส่งเสริม จะมีชื่อเสียงเจริญรุ่งเรืองและอุดมด้วยลาภยศ
พยัคฆนามกับนาคนาม  คู่ทุกข์โศก ทรัพย์สินเงินทองก็ต้องพลอยมีอันเป็นไปในที่สุด
พยัคฆนามกับคชนาม   คู่ขัดลาภ  ไม่ส่งเสริมกันและกัน เรียกว่าฉุดกันลงเหว

 

สิงหนามกับสิงหนาม คู่เหนื่อยคู่สร้าง มักอยู่อย่างลำบาก แต่ก็จะอยู่กันจนแก่ตาย
สิงหนามกับสุนัขนาม คู่ท้อถอย อยู่ด้วยกันไม่มีความเจริญ มีแต่จะตกต่ำลงเรื่อยๆ
สิงหนามกับมุสิกนาม คู่บารมีเป็นคู่ดีจะอยู่กันยืดยาว ไม่พรากจากกันอยู่กันจนแก่ตาย
สิงหนามกับอัชนาม  คู่ขุนศึก ชีวิตจะขัดแย้งกันตลอดเวลาแต่จะเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทอง
สิงหนามกับนาคนาม คู่ปานกลาง  ไม่ทุกข์ไม่สุขถือว่าพอจะไปกันได้ดีพอประมาณ
สิงหนามกับคชนาม  คู่บารมี เป็นคู่ดีจะมีลาภผลยศถาบรรดาศักดิ์ เจริญรุ่งเรือง

 

สุนัขนามกับสุนัขนาม  คู่ขัดใจ จะทะเลาะกันตลอดแต่จะมีลูกหลานมาก มีทรัพย์สินมาก
สุนัขนามกับมุสิกนาม  คู่วิวาท จะทะเลาะกันเป็นประจำ ชีวิตหาความสุขไม่ค่อยได้ 
สุนัขนามกับอัชนาม  คู่หายนะ ทรัพย์สินสูญสิ้น มีอันเป็นไปต่าง ๆ นานา
สุนัขนามกับนาคนาม  คู่บารมี เป็นคู่ดีคุ้มโทษคุ้มภัยซึ่งกันและกัน ชีวิตรุ่งเรือง
สุนัขนามกับคชนาม  คู่ล้มละลาย ทรัพย์สินเงินทองจะมีอันเป็นไปต่าง ๆ นานา

 

มุสิกนามกับมุสิกนาม  คู่วิวาท จะทะเลาะกันเสมอ  อยู่กันไปแกนๆไม่มีความสุข
มุสิกนามกับอัชนาม คู่ปานกลาง ไม่ทุกข์ไม่สุข พอไปกันได้ดีพอประมาณ
มุสิกนามกับนาคนาม  คู่บารมี ปกป้องคุ้มภัยซึ่งกันและกันดี ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง
มุสิกนามกับคชนาม คู่วิวาท จะทะเลาะกันเสมอ อยู่กันอย่างไม่มีความสุข

 

อัชนามกับอัชนาม คู่บารมี  มีความสุขความเจริญ อุดมด้วยทรัพย์และยศถาบรรดาศักดิ์
อัชนามกับนาคนาม คู่วิวาท จะทะเลาะกันเป็นประจำ ชีวิตหาความสุขไม่ค่อยได้
อัชนามกับคชนาม คู่ล้มละลาย ทรัพย์สินเงินทองมีอันเป็นไป ชีวิตหาความสุขไม่ได้

 

นาคนามกับนาคนาม  คู่วิวาท จะทะเลาะกันเสมอ  อยู่กันอย่างไม่มีความสุข
นาคนามกับคชนาม  คู่ส่งเสริม เป็นคู่ดี ชีวิตมีความสุขความเจริญ ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันดี
นาคนามกับคชนาม  คู่ส่งเสริม เป็นคู่ดี ชีวิตมีความสุขความเจริญ ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันดี
คชนามกับคชนาม  คู่วิวาท จะทะเลาะกันเสมอ อยู่กันอย่างไม่มีความสุข