การตรวจดูคู่กำเนิด


การตรวจดูคู่นามกำเนิด

     เป็นคำถามยอดฮิตที่มีคนสอบถามเข้ามาบ่อยเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองว่าคนเกิดวันอะไรควรคู่กับวันไหนจึงจะดีที่สุด..ความจริงๆแล้วเรื่องคู่นามกำเนิดนี้คงไม่ใช่บทสรุปของการดูเรื่องเนื้อคู่ เพียงแต่โบราณาจารย์ได้เขียนไว้ในคัมภีร์พยากรณ์เพื่อให้ทราบว่าถ้าจะอยู่กินร่วมหัวจมท้ายเป็นสามีภรรยากันชีวิตคู่จะส่งเสริมหรือขัดแย้งกันมากน้อยเพียงไร 

     ท่านแบ่งพระเคราะห์ประจำวันเกิดออกเป็น8กลุ่มด้วยกันคือ ครุฑนาม พยัคฆนาม สีหนาม โสณนาม(สุนัขนาม) นาคนาม มุสิกนาม คชนาม และอัชนาม  เรื่องนี้ท่านพระสารประเสริฐได้เขียนไว้ในโครงสี่สุภาพไว้ว่า

 

    อาทิตย์นามครุฑท้าว ปักษี    จันทรนามพยัคฆี เบียฑเนื้อ 

อังคารกล่าวนามมี สิงหราช        พุธสุนัขโดยเชื้อ ชาตินั้น เป็นนาม  

    พฤหัสบดิ์มุสิกนี้ นามหนู       ศุกร์อัชนามสู แพะพี้ 

พระเสาร์อิศรเอกงู นามนาค       อสุรินทร์ท่านชี้ คชช้าง นามแถลง