เคล็ดลับเรื่องลายเซ็น

เซ็นชื่ออย่างไรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

มักมีคนถามเข้ามาเสมอๆว่าลายเซ็นจะช่วยเสริมพลังชีวิตให้ดีขึ้นได้จริงหรือ? 
ผมมีกฎหรือเคล็ดลับที่คุณสามารถจำได้ง่ายๆ เพื่อเอาไปใช้ดังนี้ครับ...

 

กฎข้อแรก
ทุกครั้งที่แซ็นชื่อต้องเซ็นให้อักษรตัวนำหน้าชื่อมีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่นๆ เรายกให้จุดชื่อแรกนี้เป็นประธานของตัวอักษรทั้งหมด
 
กฎข้อสอง
ควรเซ็นชื่อให้ตัวอักษรเอนหรือโย้ไปทางด้านหลังเล็กน้อย นัยว่าจะได้ช่วยส่งพลังให้เวลาคุณมีปัญหาในเรื่องการงานต่างๆ
 
กฎข้อสาม
ควรเซ็นนามสกุลด้วยทุกครั้ง เพราะจะได้รับพลังในแง่ของเกียรติยศศักดิ์ศรีจะได้มีผู้คนนับหน้าถือตา
 
กฎข้อสี่
ชื่อและนามสกุลควรมีระยะเว้นห่างกันให้ดูสวยงาม ประมาณ1ความกว้างของตัวอักษรมากไปกว่านี้ไม่ดี
 
กฎข้อห้า
อย่าให้เส้นใดๆมาตัดหรือมาตวัดโดนส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ โดยเฉพาะโดนตัวอักษรนำหน้าชื่อที่เป็นประธานถือว่าไม่ดีครับ
 

เรื่องหางของลายเซ็นมีได้พองามครับ แต่อย่าให้ยาวเกินไปนัก

 

 

 

 

เรื่องนี้ใครจะเชื่อหรือไม่ไม่ว่ากัน แต่ถือว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามก็แล้วกันครับ

อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์