คาถาหลวงพ่อเดิม

 

คาถาหลวงพ่อเดิม 

 

นะโม เม สัพพะเทวานัง 
สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง 
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ 

สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง 
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ 

ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง 
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง 

สัพพะภะยัง วินาสสันติ 
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ 

สัพพะโรคัง วินาสสันติ 
ลักขะณา อะหัง วันทามิ 

สัพพะทา สัพเพ เทวา มัง ปาละยันตุ 
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ 

สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม
 

 

คาถาหลวงพ่อเดิม (วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์)
คาถาบูชาเทพยดาใช้เพื่อเสริมดวงชะตา โดยผูกดวงชะตาของท่าน
พร้อมเขียนชื่อ นามสกุลท่านไว้ใต้ดวงชะตา แล้ววางตั้งไว้ข้างฐานพระ 
ว่าคาถานี้เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ เป็นมงคลกับตัวท่านเอง