คาถาสะเดาะเคราะห์

 

คาถาสะเดาะเคราะห์ 

 

นะโมเม โรเตโข สัพพะเทวานัง 
สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สัพพะธัมมา นุภาเวนะ สัพพะสังฆา นุภาเวนะ 
พระเคราะหะ จะเทวะดา สุริยัง วันทัง ปะมุญจะกะ สะสิภูมโบ จะเทวานัง 
พุทโธ ลามัง ถะวิสสะติ ชีโว สุโก จะ มหาลาถัง สัพพะทุกขัง วินาสสันติ
 

 
 

กราบ ๓ ครั้งแล้วกล่าวว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ 
สวดอย่างนี้จนครบ 7 วัน เคราะห์จะทุเลาเบาบาง
หรือสูญหาย

 

(หรือถ้าเคราะห์หนักจะเลือกใช้บทข้างล่างนี้ก็ได้)

 

 

คาถาสะเดาะเคราะห์หนัก 
(สวดต่ออายุ)

 

อิติปิ โส ภะคะวา พระอาทิตย์เทวา วิญญาณะสัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา พระจันทร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา พระอังคารเทวา วิญญาณะสัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา พระพุทธเทวา วิญญาณะสัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา พระพฤหัสเทวา วิญญาณะสัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา พระศุกร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา พระเสาร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา พระราหูเทวา วิญญาณะสัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา พระเกตุเทวา วิญญาณะสัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง 
อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ 
อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน 
อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต 
อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู 
อิติปิ โส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ 
อิติปิ โส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง 
อิติปิ โส ภะคะวา พุทโธ 
อิติปิ โส ภะคะวา ภะคะวา ภะคะวาติ
 

 

 

ให้ภาวนาทุกเช้า เย็น คนที่ดวงชะตาไม่ขาดก็ใช้ได้ ถือเป็นการต่อดวงชะตาชีวิต 
มีอานุภาพให้เกิดโชคลาภ และปราศจากอันตราย