คาถาบูชาแม่นางกวัก

 
   
   

คาถาบูชาแม่นางกวัก

 
   
   
ตามตำราโบราณว่ากันว่า นางกวักเป็นบุตรีของปู่เจ้าเขาเขียวหรือท้าวพนัสบดี ซึ่งเป็นเจ้าชั้นจาตุมมหาราชิกาคือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งมีตำแหน่งเป็นพระ พนัสบดีคือเจ้าแห่งป่าเขาลำเนาไพรทั้งปวง

ครั้งนั้นมีสูรตนหนึ่งชื่อ ท้าวกกขนาก ซึ่งเป็นเพื่อนกับ ปู้เจ้าเขาเขียว ถูกพระรามเอาต้นกกแผลงไปถูกทรวงอกแล้วตรึงร่างไปติดเขาพระสุเมรุแล้วสาปว่า ตราปใดที่บุตรของท้าวกกขนากทอใยบัวเป็นจีวรเพื่อถวายแด่พระศรีอาริยเมตไตรยที่จะเสด็จมาตรัสรู้แล้วจึงจะพ้นคำสาป

ดังนั้นนางประจันต์ บุตรสาวของท้าวกกขนากจึงต้องคอยอยู่ปฏิบัติบิดาและพยายามทอจีวรด้วยใยบัว เพื่อให้เสร็จทันถวายพระศรีอาริยเมตไตรยที่จะเสด็จมาตรัสรู้ในอนาคตเมื่อ บุตรสาวของท้าวกกขนากมาคอยดูแลพระบิดาที่เขาพระสุเมรุนั้นทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของนางลำบากยิ่งนัก

ฝ่ายปู่เจ้าเขาเขียวเมื่อทราบเรื่องจึงได้เกิดความสงสารก็เลยส่งนางกวักบุตรสาวตนมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยบุญญฤทธิ์ของนางกวักจึงได้บันดาลให้พ่อค้าวานิชและผู้คนเกิดความสงสารเมตตาพากันเอาทรัพย์สินเงินทองทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคมาให้ยังที่พักของนางประจันต์เป็นจำนวนมากทำให้ความเป็นอยู่ของนางประจันต์มีความสมบูรณ์พูนสุขและเจริญด้วยลาภทั้งปวง....
 
   

 
   
 

ก่อนสวดคาถาบูชา  ให้ตั้งนะโม ๓ จบ  แล้วกล่าวดังนี้ 

โอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียว ชื่อว่าแม่นางกวัก 

หญิงเห็นหญิงรัก ชายเห็นชายรัก อยู่ทุกถ้วนหน้า
 

เอหิมามะมะ  อาคัจเฉยยะ  อาคัจฉาหิ  เอหิมามะมะ 


จะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี หนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทอง จะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากอง 
จะค้าทองขอให้ไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือน จะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใด 
ขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง ขอให้ซื้อง่ายขายดี ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี 

อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ นะมะอะอุ นะชาลีติ 
อิกะวิติ พุทธะสังมิ ทุสะมะนิ อิธะคะมะ จะพะกะสะ 
นาสังสิโม สุมะโมโล นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ 
นะเมตตา โมขายดี พุทธไม่ต่อ ธาซื้อดี ยะใจดี มิใจอ่อน 
รักพุทโธ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพี้ยง 
สิทธิโภคา สิทธิพะลา สิทธิจะมหาเดชา นะชาลีติ 
เอหิจงมา พุทธะสังมิ นิมามะมามา 

มาช่วยกันค้า มาช่วยกันขาย กวักเอาเงินมา กวักเอาทองมา 
กวักเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ หน้าที่การงาน ผู้คน ชื่อเสียงเกียรติยศ 

ข้าทาสหญิงชายมา มาด้วยนะโมพุทธายะ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพี้ยง 
พุทธังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี ธัมมังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี 
สังฆังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี เตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิติ นะเยปะรังยุตเต 
ขอจงนำเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ มาสู่ในสถานที่นี้ด้วย เทอญ 

พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา   พุทธังคุ้ม ธัมมังคุ้ม สังฆังคุ้ม 
เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ  เอหิสังฆานุภาเวนะ 
อายุ วรรโณ สุขัง พลัง
 

 

 
 
 
 

หรือจะสวดคาถาแบบย่อก็ได้

 

"  เอหิ จิตตัง มหาลาภัง ปิยัง มะมะ มามา  "