วิธีการเดินดวงตรีจักร

ดวงตรีจักร

 

     ดวงตรีจักร-ดวงมาลัยโยค หรือ ดวงดอกพิกุล เป็นชื่อเรียกเดียวกันในหลักวิชาโหราศาสตร์  ความหมายของดวงตรีจักรก็คือ เป็นดวงที่ไม่มีวันล้ม เป็นดวงที่สมบูรณ์แบบเพียบพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นอายุ วรรณะ สุขะ พละ เป็นสุดยอดของดวงชะตาที่สมบูรณ์แบบที่สุด  ในจำนวนผู้คนจำนวนนับพันๆล้านคน จะหาดวงตรีจักรในชะตากำเนิดได้ยากมาก       

 
     ฉะนั้นดวงตรีจักร จึงเป็นแค่เพียงชื่อให้เรียกให้รู้จักกัน  ซึ่งยังไม่เคยมีใครได้พบเห็นจริงๆ เหมือนไดโนเสาร์ ที่สูญพันธุ์จากโลกนี้ไปแล้ว ตัวตนจริงๆของมันก็ไม่เคยมีใครเคยพบเห็น ได้แต่มโนภาพกันไปต่างๆนาๆ จะเห็นก็แต่เพียงโครงกระดูกหรือชื่อที่เรียกกันเท่านั้น
 
     เมื่อดวงตรีจักรมีความสำคัญมากขนาดนี้ มนุษย์เราสามารถดึงเอาความสำคัญของดวงตรีจักร  มาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่?   ถ้าเราเดินตามแนวทางของดวงตรีจักรได้  ชีวิตจะไม่มีวันล้มอย่างเด็ดขาด และสามารถแก้ดวงพินทุบาทว์ได้ทุกชนิด(พินทุ = แตก,รั่ว,ช้ำ /อุบาทว์=เลวร้าย) ซึ่งดีกว่าไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้น  แต่ถ้าทำผิดหรือทำในสิ่งที่เป็นตรงกันข้าม ชีวิตก็จะพบกับความเสียหายอย่างใหญ่หลวง..เหมือนต้องคำสาปจากดวงตรีจักร ซึ่งผู้ทรงฌานหรือบูรพาจารย์กำหนดไว้ 
 
การดำเนินชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้แยกเป็น ๒ อย่างคือ กรรมดีและกรรมชั่ว  เมื่อทำกรรมอะไรไว้  จักต้องได้รับกรรมสิ่งนั้นสนองกลับมาไม่ช้าก็เร็ว นี่เป็นสัจจะธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า