ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2560   

อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก

อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก


 

อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ศาสตราจารย์พิเศษ อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต
อดีตเณรนาคหลวงองค์แรกในรัชกาลที่ 9

 • เปรียญธรรม9ประโยค(ขณะเป็นสามเณร)อุปสมบทในพระบรมราชูปถัมภ์ ปริญญาตรี(เกียรตินิยม)และปริญญาโท สาขาภาษาตะวันออกโบราณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
 • เคยรับราชการเป็นรองศาสตราจารย์ระดับ9 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน และเป็นอาจารย์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและจริยธรรมตามสถาบันต่าง ๆ
 • กรรมการร่างหลักสูตรและแต่งตำราเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึดษาตอนต้นและตอนปลาย
 • ประธานกรรมการจัดทำคู่มือการสอนพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประธานกรรมการผลิตตำราระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
 • เป็นนักเขียนยอดนิยม มีผลงานเขียนทั้งทางวิชาการและกึ่งวิชาการ พิมพ์เผยแพร่มากมาย  เป็นคอลัมนิสต์ประจำหนังสือรายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือนหลายฉบับ เจ้าของคอลัมน์ "ยุทธจักรดงขมิ้น" เจ้าของหนังสือดัง " ชื่อนั้นสำคัญไฉน "
 • ราชบัณฑิต อาจารย์ คอลัมนิสต์ นักเขียน นักวิชาการ 
                     
                        ฯลฯ

 

อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก

ได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ในการตั้งชื่อ เพราะถือเป็นปราชญ์ราชบัณฑิต และเป็นนักธรรม 9 ประโยค จึงมีความรู้แตกฉานทั้งภาษาไทย ภาษาบาลีและสันสกฤต ที่ผ่านมาอ.เสฐียรพงษ์ตั้งชื่อและเปลี่ยนชื่อให้คนมากว่าล้านชื่อแล้ว   

อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก บอกเล่าถึงประสบการณ์ในการตั้งชื่อ

“ ผมเริ่มมีความคิดอยากจะตั้งชื่อก็ตอนที่ไปเห็นคนเขียนชื่อผิด ๆ อย่างเมื่อก่อนไปเห็นอู่รถแห่งหนึ่งใช้ชื่อ “อู่วิสาข์หกิจ” เป็นคำมาจากไหนไม่รู้ บางทีไปเห็นคนใช้ชื่อ “สายัณห์” ดูแล้วรำคาญ ”

นั่นจึงเป็นมูลเหตุให้ อ.เสฐียรพงษ์เริ่มมีความคิดที่จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางภาษามาใช้ให้เป็นประโยชน์ มาเริ่มตั้งชื่ออย่างจริงจังสมัยที่เขียนคอลัมน์ให้กับนิตยสารแม่และเด็ก แต่มาดังเป็นพลุตอนย้ายมาเขียนประจำที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


วิธีการตั้งชื่อของ อ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก นั้น จะต้องดูวันเดือนปีเกิดของเจ้าของชื่อเพื่อหลีกเลี่ยงตัวกาลกิณี ส่วนจะตั้งชื่อด้วยภาษาไทย หรือภาษาบาลี สันสกฤตนั้น แล้วแต่เจ้าของชื่อจะใช้


“  ผมตั้งชื่อส่วนมากจะใช้ภาษาบาลีหรือสันสกฤต เพราะเวลาตั้งชื่อไทยเพราะๆ ให้ไปแล้วบางคนไม่เอาเลย คำว่าเพราะของเขา ต้องเป็นภาษาต่างชาติ แปลไม่ออก หรือประเภทบางชื่อต้องถามว่า อ่านอย่างไร ”

 

คุณอยู่หน้าที่ 1    1 2 3 4 อ่านต่อ >>
 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 56 คน

สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2560
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455