แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร


 

คาถาบูชาองค์พระพิฆเณศ


โอม  ศรีคะเณศายะ นะ มะ 

ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ  เทวา


 มาตา  ชากี  ปะระวะตี ปิตา มหาเทวะ    ละฑุวัน กาโกคะ  ละเค สันตะ กะเร เสวา

เอกทันตะ ทะยา  วันดะ  จาระ  ภุชา  ธารี    มาเถ  สินทูระ  เสเห มุเส กี อะสะ วารี

อันธะนะโก อางขะ เทตะโก กายา   พามณะ นะโก กุตรระ  เทตะ โกทินะ นิระ ธะนะ  มายา


โอม  ศรี คะเณศายะ นะมะหะ
โอม  ศรี คะเณศายะ นะมะหะ

 โอม  ศรี คะเณศายะ นะมะหะ

(กล่าวจบเสร็จแล้วจึงอธิษฐานขอพร)


 

คาถาสวดบูชาพระพิฆเณศ

แบบย่อ เหมาะสำหรับผู้เริ่มบูชาพระพิฆเณศใหม่ๆ ยังไม่ค่อยถนัด

1.  โอม ศรีคเณศายะ นมัช  
2.  โอม ศรี มหาคณะปัตตะเย นมัช
3.  โอม คัม คณะปัตตะเย นมัช
4.  โอม ศรี วินายะกายะ นมัช


 สวด 9 จบ หลังจากนั้น ก็ให้กล่าวคำอธิฐานขอพรเป็นภาษาไทย

 มหามนต์ 7 ประการ สำหรับขอพรพระพิฆเณศ

 

1.  โอม อุจจะฮัสตะ คณะปัตตะเย นะมะฮา   (สวด 9 จบ)
 สวดเมื่อต้องการทำลายความเห็นแก่ตัว ความเกลียดชัง จะทำลายศัตรูทั้งภายนอกและภายใน  

2.  โอม ฮริทรา คณะปัตตะเย นะมะฮา  (สวด 108 จบ)
ใช้สวดเมื่อถูกอำนาจมืดหรือถูกอิทธิพลคุกคาม สามารถยับยั้งผู้ที่จะมาทำอันตรายหรือคิดร้ายได้ 

3.  โอม ศักติ คณะปัตตะเย นะมะฮา  (สวด 9 จบ)
ใช้สวดเมื่อต้องการขจัดสิ่งเลวร้าย สิ่งอาถรรพณ์ เสนียดจัญไร หรือผู้ที่โดนคุณไสยมา

4.  โอม วิชัย คณะปัตตะเย นะมาฮา  (สวด 8 จบ)
ใช้สวดเมื่อต้องการได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี  สวดให้เขาเกิดความเมตตาอยากช่วยเหลือสนับสนุนเรา

5.  โอม ภักติ คณะปัตตะเย นะมะฮา   (สวด 9 จบ)
ใช้สวดเมื่อต้องการให้กิจการก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง การค้าขายคล่องตัวดี ขายของดี

6.  โอม มหาวีระ คณะปัตตะเย นะมะฮา   (สวด 108 จบ)
สวดเมื่อต้องการกำจัดคุณไสย มนต์ดำ หรืออวิชาชั่วร้ายที่โดนรังควาญ

7.  โอม วรัท คณะปัตตะเย นะมะฮา   (สวด 9 จบ)
สวดเมื่อต้องการให้มีตนเองมีเสน่ห์ สมหวังในความรัก เกิดความสุขแก่ครอบครัว

 

มนต์บูชาพระพิฆเณศประจำวันเกิด

• คนเกิดวันอาทิตย์
โอม ศรี มหาวีระ คณะปัตตะเย นะมะฮา

• คนเกิดวันจันทร์
โอม ศรี ทวิมุข คณะปัตตะเย นะมะฮา

• คนเกิดวันอังคาร
โอม ศรี ตรีมุข คณะปัตตะเย นะมะฮา

• คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)
โอม ศรี  ทวิชา คณะปัตตะเย นะมะฮา

• คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)
โอม ศรี อุจฉิษฏะ คณะปัตตะเย นะมะฮา

• คนเกิดวันพฤหัสบดี
โอม ศรี เหรัมภะ คณะปัตตะเย นะมะฮา

• คนเกิดวันศุกร์
โอม ศรี ลักษมี คณะปัตตะเย นะมะฮา

• คนเกิดวันเสาร์
โอม ศรี สิทธิ คณะปัตตะเย นะมะฮา

 

มนต์บูชาพระพิฆเณศสำหรับผู้ถูกพระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก


โอม ศะรีม ฮะรีม กลัม คเณศวรายะ พรหมรูปยะ จารเวสรวะ
สิทธิ ปรเทศายะ วิฆเณศายะ นะโม นะมะฮา

 
มนต์บทนี้ประกอบด้วยอักษร 32 ตัว เรียกว่า คเณศกวัจ หรือ มนต์อาวุธแห่งพระคเนศ เป็นมนต์มหามงคล เพื่อให้ผู้สวดได้สมความปรารถนา บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต 4 ประการ คือ

• อรถะ(ทรัพย์สมบัติ)
• ธรรมะ(คุณงามความดี)
• กามะ(ความรัก) และ
• โมกษะ(อิสระภาพพ้นจากบาปทั้งปวง)

ผู้ใดสวดมนต์นี้เป็นประจำก็จะได้รับพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ และถ้าสวดมนต์บทนี้ครบ 1,000 จบ จะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติทั้งปวง ระงับและดับทุกข์เข็ญ  ความเจ็บป่วยทั้งกายและใจไม่อาจมาแผ้วพานผู้สวดได้ 
มนต์บูชาพระพิฆเณศประจำราศีเกิด

คนเกิดราศีมังกร
โอม คัม คณะปัตตะเย นะมะฮา

มนต์นี้ใช้สวดภาวนาก่อนออกเดินทางทุกครั้ง หรือเมื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ จะขจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้และนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

คนเกิดราศีกุมภ์ 
โอม นะโม ภัควเต คชานะนายะ นะมะฮา

มนต์บทนี้เป็นมนต์บทที่พระพิฆเนศทรงโปรดมาก ใช้สวดอยู่เสมอๆจะทำให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว

คนเกิดราศีมีน 
โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

เมื่อสวดมนต์บทนี้จะนำความสำเร็จความเจริญก้าวหน้ามาให้  หรือเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นให้ระลึกถึงพระพิฆเนศแล้วสวดมนต์บทนี้ตลอดเวลาจะทำให้แคล้วคลาดได้  มนต์บทนี้เป็นมนต์ที่มีอำนาจมาก

คนเกิดราศีเมษ
โอม วักระตุนะทายะ ฮัม นะมะฮา

เมื่อใดเกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้หรือเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นให้ระลึกถึงพระพิฆเณศด้วยการสวดมนต์บทนี้ตลอดเวลา มนต์บทนี้เป็นมนต์ที่มีฤทธิ์อำนาจมาก

คนเกิดราศีพฤษภ 
โอม กษิปะหะ ปรัสทายะ นะมะฮา

สวดบูชาพระพิฆเนศด้วยมนต์บทนี้ เพื่อพระองค์จะได้ช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากเรื่องภัยร้ายได้อย่างรวดเร็ว

คนเกิดราศีเมถุน 
โอม ศะรีม ฮะรีม กะลีม คะลัม คัม คณะปัตตะเย วระ วะรัท สรวะ ชันมัย วศัมนายะ สวาหะ

มนต์บทนี้มีพืชมนต์อยู่มากมายในบทสวด จึงบังเกิดความสุขมาให้ผู้สวดตลอดเวลา

คนเกิดราศีกรกฎ 
โอม สุมุขายะ นะมะฮา

มนต์บทนี้จะช่วยให้บังเกิดมหามงคลมาสู่ตัวผู้สวด และคำพูดทุกถ้อยคำของผู้สวดจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรัก

คนเกิดราศีสิงห์ 
โอม เอกทันตายะ นะมะฮา

มนต์บทนี้จะทำให้เป็นที่โปรดปรานของพระพิฆเณศตลอดกาล ยิ่งมีจิตใจแน่วแน่เป็นสมาธิด้วยแล้วจะสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การงาน ลาภยศ

คนเกิดราศีกันย์ 
โอม กปิลายะ นะมะฮา

มนต์บทนี้ใช้สวดเพื่อชำระสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย  และสามารถรักษาผู้อื่นได้ด้วย

คนเกิดราศีตุลย์ 
โอม คชากรันกายะ นะมะฮา

มนต์บทนี้จะทำให้ผู้สวดเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ตาม พระพิฆเณศจะตามไปคุ้มครองเสมอ

คนเกิดราศีพิจิก 
โอม สัมโพธะรายะ นะมะฮา

เมื่อสวดมนต์บทนี้จะทำให้ผู้สวดมีเสน่ห์ยิ่งนัก จะเป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งปวง

คนเกิดราศีธนู 
โอม วิกตายะ นะมะฮา

มนต์บทนี้จะทำให้ผู้สวดมีญานทิพย์ ได้รู้แจ้งเห็นจริงในทุกสรรพสิ่ง

(คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์,คาถาบูชาพระพิฆเนศ,คาถาบูชาพระพิฆเนศวร์,คาถาบูชาพระคเณศ,คาถาบูชาพระฆเนศวร์,คาถาบูชาพระฆเนศ)

 

พระพิฆเณศ Universal God
ตำนานพระพิฆเณศวร
ลักษณะทางเทวประติมากรรม
พระผู้ทรงปัญญายิ่งใหญ่
ที่มาแห่งพระพิฆเณศวร
การบูชาพระพิฆเณศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร
ลักษณะเด่นพระพิฆเณศวร

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 28 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,