แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   
ตำนานพระพิฆเณศวร

ตำนานแห่งพระพิฆเณศวร

 


เรื่องราวของพระพิฆเณศวรในศาสนาฮินดูนั้นเริ่มปรากฏอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังพุทธศตวรรษที่11  คัมภีร์ปุราณะได้กล่าวถึงพระพิฆเณศวรอย่างเป็นจริงเป็นจังครั้งแรกเพราะเดิมคัมภีร์เล่มนี้กล่าวถึงความเป็นมาของเทพ - เทพี  พระองค์ต่าง ๆ มากกว่า  คัมภีร์ชุดนี้มีทั้งหมด 18 เล่ม และระบุถึงการกำเนิดของพระพิฆเณศวรในฐานะเทพแห่งอุปสรรคและทรงเป็นพระโอรส ของพระแม่ปารวตี (ภาคหนึ่งของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี)และศิวะเทพแต่รายละเอียดแต่ละตำนานอาจจะต่างกันบ้าง ในที่นี้จะขอคัดมาบางตำนานเท่านั้น

ตำนานที่1 พระพิฆเณศวรปราบอสูรและรากษส อสูรและราษสได้ทำการบวงสรวงพระศิวะจนได้พรจากพระศิวะหลายประการ  ยังให้เหล่าอสูรกลุ่มนี้คึกเกินพิกัด  รุกรานพวกเทวดาจนได้รับความเดือดร้อนมาก  พระอินทร์ทรงนำเทวดาทั้งหลายไปเข้าเฝ้าอ้อนวอนต่อพระศิวะ  ขอให้พระองค์สร้างเทพแห่งความขัดข้องขึ้น  เพื่อขัดขวางความพยายามของอสูรและรากษส  พระองค์จึงได้ทรงแบ่งส่วนกายหนึ่ง  ให้เกิดบุรุษร่างงามจากครรภ์ของพระนางปราวตีและตั้งพระนามว่าพิฆเณศวรเพื่อทำหน้าที่ขวางทางอสูรรากษสและคนชั่วมิให้ทำการบัดพลีเพื่อขอพรจากพระศิวะทั้งยังเป็นผู้เปิดทางอำนวยความสะดวกต่อเทวดา และคนดีเพื่อเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ

 
 
ตำนานที่2 พระนางปราวตีนำเหงื่อไคลปั้นเป็นลูก ครั้งหนึ่งชยาและวิชยาพระสหายของพระนางปราวตี  ได้แนะนำว่าปกติพระนางมักจะต้องใช้บริวารของพระศิวะอยู่ประจำ  ถ้าหากพระนางจะมีบริวารเป็นของตนเองก็คงจะดีไม่น้อย  พระนางเห็นด้วย  จนวันหนึ่งขณะที่ทรงสรงน้ำอยู่ตามลำพัง  ก็ทรงนึกถึงคำพูดของพระสหายจึงได้นำเอาเหงื่อไคลออกมาสร้างบุรุษรูปงาม  สั่งให้ไปยืนเฝ้าทวาร  มิให้ใครเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างนี้มาหลายเพลา  จนวันหนึ่งพระศิวะได้เสร็จมา  ฝ่ายลูกก็ป้องกันแข็งขัน  โดยไม่รู้ว่านั่นคือพ่อ พระศิวะโกรธก็เลยสั่งให้บริวาร  ของตนเข้าสังหารทวารบาลพระองค์นั้น 

บ้างก็ว่าพระศิวะพุ่งตรีศูลตัดเศียรลูก  บ้างก็ว่าพระวิษณุเทพ  (พระนารายณ์)  ที่มาช่วยรบนั้น  ใช้จักรตัดเศียร  ความทราบถึงพระนางปราวตี  จึงเกิดศึกใหญ่ระหว่าง  เทพเทพี  ขึ้นบนสวรรค์  ฝ่ายฤาษีนารอด(นารท)  เป็นทูตสันติภาพขอเจรจากับนางปราวตี  นางบอกว่าจะสงบศึกก็ต่อเมื่อลูกของนางฟื้นเท่านั้น    พระศิวะจึงสั่งให้เทวดาเดินทางไปทิศเหนือ  ให้เอาศีรษะของสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกที่พบมาต่อเข้ากับโอรสของนางปราวตี  ปรากฏว่าเทวดาได้เศียรของช้างซึ่งมีงาเพียงข้างเดียวมา  ฉะนั้นโอรสของนางปราวตีจึงมีพระนามว่า  คชานนะ ( มีหน้าเป็นช้าง) เอกทันต (ผู้มีงาเดียว)  เมื่อพระพิฆเณศวรฟื้นขึ้นมา  ทราบความจริงว่า  พระศิวะคือพระบิดา  ก็ตรงเข้าไปขมาโทษ  เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ทำให้พระศิวะพอใจมาก  จึงประสาทพรให้พระคเณศวรมีอำนาจเหนือภูติผีทั้งหลาย  และทรงแต่งตั้งให้เป็น คณปติ
 
 
ตำนานที่3  ขวางทางคนชั่วที่เดินทางไปเทวาลัยโสมนาถและโสมีศวร ตำนานนี้เล่าว่าครั้งหนึ่ง  พระนางปราวตีได้ทรงเอาน้ำมันที่ใช้ในการสรงน้ำมาผสมกับเหงื่อไคล  ปั้นเป็นรูปคน  แต่มีเศียรเป็นช้าง  จากนั้นได้นำเอาน้ำจากพระคงคาประพรมให้มีชีวิตขึ้น  เพื่อทำการขัดขวางแก่คนชั่วที่จะไปบูชาศิวลึงค์ที่ เทวาลัยโสมนาถ  และเทวาลัยโสมีศวร  เพราะคนเหล่านี้หวังจะไปล้างบาป  เพื่อมิให้ตกนรกทั้ง 7 ขุม  ด้วยเหตุนี้  การที่วันคเณศจาตุรถีนิยม  เอารูปปั้นพระพิฆเณศวรมาจุ่มน้ำ  หรือนำเทวรูปปูนปั้นชิ้นเล็ก ๆ ทิ้งตามแม่น้ำคงคา  ชะรอยจะมาจากความเชื่อที่ว่าน้ำจากแม่พระคงคาจะทำให้พระพิฆเณศวรมีชีวิตขึ้นมานั้นเอง
 


ตำนานที่4  พระพิฆเณศวรตอนกฤษณะอวตาร 
ตำนานนี้เล่าว่าพระนางปราวตี มเหสีของพระศิวะไม่มีพระโอรสพระศิวะจึงทรงแนะนำให้พระนางทำพิธีปันยากพรต(พิธีบุชาพระวิษณุเทพในวันขึ้น13ค่ำเดือนมาฆะ)มีระยะเวลากำหนด1ปีเต็มและเมื่อครบกำหนดพระนางจะได้โอรสซึ่งเป็นพระกฤษณะอวตารไปจุติซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามคำตรัสของพระศิวะผู้เป็นสวามีทวยเทพทั้งหลายมาร่วมอวยพรในกลุ่มเทพเหล่านี้มีพระศนิ(พระเสาร์)รวมอยู่ด้วย  เมื่อพระศนิเหลือบมองพระกุมารทันใดนั้นเศียรกุมารก็ขาดจากพระศอกระเด็นไปยังโลก อันเป็นวิมานของพระกฤษณะ  พระวิษณุเสด็จผ่านมายังแม่น้ำบุษปภัทร  เป็นช้างนอนหันหัวไปทางทิศเหนือจึงตัดเศียรช้างกลับมาต่อให้กับเศียรกุมารที่หายไปตำนานนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องสร้างปกรณ์โดยกลุ่มที่นับถือพระกฤษณะเป็นใหญ่
 
 
 
ตำนานที่5 พระศิวะ พระแม่อุมาแปลงกายเป็นช้างเข้าสมสู่ ครั้งหนึ่งพระศิวะและพระนางปราวตีได้เสด็จมายังแถบภูเขาหิมาลัยได้เห็นช้างสมสู่กันก็บังเกิดความใคร่พระศิวะจึงแปลงเป็นช้างพลายส่วนพระนางปราวตีแปลงเป็นช้างพังร่วมสโมสรจนมีลูกเป็นพระพิฆเณศวร
 


ตำนานที่6 วิษณุเทพเปล่งวาจาสิทธิ์ในพิธีโสกันต์ 
เนื่องจากพระศิวะและพระนางอุมาจะจัดให้มีพิธีโสกันต์พระโอรสในวันอังคารจึงได้ทูลเชิญทวยเทพทั้งหลายมาเป็นสักขีพยาน  ณหิมาลัย ขณะที่ทุกพระองค์เสด็จมาร่วมพิธีจนครบเหลืออยู่พระองค์เดียวคือพระวิษณุเทพที่เผอิญหลับสนิท  พระชายาลักษมีปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นจากบรรทมเมื่อใกล้ถึงเวลาฤกษ์มหามงคลพระศิวะจึงมีบัญชาให้พระอินทร์เอามหาสังข์พิชัยยุทธไปเป่า  เพื่อปลุกวิษณุเทพถึงวิมานเกษียรสมุทร 
เมื่อทรงได้ยินเสียงสังข์ก็ทรงตื่นจากบรรทมถามพระอินทร์ว่ามีเหตุอันใดในโลกทั้งหลายพระอินทร์ก็บอกว่าพระศิวะมีเทวโองการขออัญเชิญไปตัดพระเกศาให้กับองค์สกันทกุมาร(พระขันธกุมาร)ด้วยความขัดเคืองพระทัยพระวิษณุ้ทพจึงพลั้งโอษฐ์ออกมาว่า"ไอ้ลูกหัวหาย!จะนอนหลับให้สบายหน่อยก็ไม่ได้" 
เพียงเท่านี้พลับพลาปรัมพิธีก็โกลาหลขึ้นโดยทันทีเพราะเศียรของพระกุมารหายไปทันทีบรรดาเทพเทวดาจึงปรึกษากันว่าวันนี้(วันอังคาร)ฤกษ์ไม่ดี(โลกาวินาศ)ห้ามทำการมงคลทั้งปวงจากนั้นพระศิวะจึงมีบัญชาให้พระวิษณุกรรมไปตัดศีรษะของมนุษย์ในโลกที่เพิ่งตายมาต่อ  ปรากฏว่าวันนั้นไม่มีคนตาย มีเพียงช้างพลายงาเดียวที่นอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเท่านั้นจึงนำเอาเศียรช้างมาต่อให้    
 
 
แม้ว่าตำนานจะดูสับสนกันหลายทางแต่ข้อสรุปของคนไทยที่มีความเชื่อมาจากอินเดียคือห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตก  และห้ามทำการมลคลในวันอังคาร  นอกจากนี้ยังมีเกร็ดเล่าให้พิสดารแบบเอาศาสนาพุทธเข้าข่มฮินดูเหมือนกันว่า เมื่อเทวดานำเศียรช้างมาต่อ  ปรากฏว่าต่อเท่าไรก็ไม่เป็นผล  พระวิษณุกรรมก็เลยต้องมาทูลเชิญพระคิริมานนท์อรหันต์เสด็จขึ้นไปสวดพระคาถาชินบัญชรจึงต่อสำเร็จหรืออย่างกรณีในวันพิธีโสกันต์  พระราหูเตือนพระศิวะแล้วว่า  จะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น  ควรทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้อยู่ในพิธีด้วย  พระศิวะไม่รับฟังจึงเกิดเหตุไม่คาดฝัน  บ้างก็ว่าพระอังคารไม่ได้รับการทูลเชิญจึงโกรธแค้นตัดเอาเศียรกุมารไปโยนลงทะเล
 

(พระพิฆเณศวร์,พระพิฆเนศ,พระพิฆเนศวร์,พระคเณศ,พระฆเนศวร์,พระฆเนศ)

 

พระพิฆเณศ Universal God
ตำนานพระพิฆเณศวร
ลักษณะทางเทวประติมากรรม
พระผู้ทรงปัญญายิ่งใหญ่
ที่มาแห่งพระพิฆเณศวร
การบูชาพระพิฆเณศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร
ลักษณะเด่นพระพิฆเณศวร

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 22 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,