แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   
ตั้งชื่อแบบทักษาปกรณ์


ตั้งชื่อแบบทักษาปกรณ์

 
วันเกิด

บริวาร

อายุ

เดช

ศรี

มูละ

อุตสาหะ

มนตรี

กาลกิณี

๑ อาทิตย์
สระทั้งหมด
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ 
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ 
ท ธ น
บ ป ผ ฝ 
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
ศ ษ ส
ห ฬ อ ฮ
๒ จันทร์
ก ข ค 
ฆ ง
จ ฉ ช 
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ
ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
ศ ษ ส
ห ฬ อ ฮ
สระทั้งหมด
๓ อังคาร
จ ฉ ช 
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ 
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
ศ ษ ส ห
ฬ อ ฮ
สระทั้งหมด
ก ข ค
ฆ ง
๔พุธกลางวัน
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
ศ ษ ส ห
ฬ อ ฮ
สระทั้งหมด
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช 
ซ ฌ ญ
๕ พฤหัสบดี
บ ป ผ ฝ 
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
ศ ษ ส ห
ฬ อ ฮ
สระทั้งหมด
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ 
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
๖ ศุกร์
ศ ษ ส ห
ฬ อ ฮ
สระทั้งหมด
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช 
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ
ฑ ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ
พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
๗ เสาร์
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ
ฝ พ ฟ ภ ม
ย ร ล ว
ศ ษ ส ห 
ฬ อ ฮ
สระทั้งหมด
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช 
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ ฑ
ฒ ณ
๘พุธกลางคืน
ย ร ล ว
ศ ษ ส ห
ฬ อ ฮ
สระทั้งหมด
ก ข ค
ฆ ง
จ ฉ ช
ซ ฌ ญ
ฎ ฏ ฐ ฑ
ฒ ณ
ด ต ถ
ท ธ น
บ ป ผ ฝ 
พ ฟ ภ ม


การดูตารางอักษรวันเกิดตามหลักทักษาปกรณ์

คำอธิบายคำต่างๆในตารางทักษาปกรณ์ 

•  บริวาร หมายถึง  มีคนในการอุปการะดี ผู้ใต้บังคับบัญชาดี มิตรสหายบุตรหรือคนรักดี 
•  อายุ หมายถึง มีความเป็นอยู่ดี มีสุขภาพดี มีอายุมั่นขวัญยืน 
•  เดช หมายถึง มีเกียรติ มีอำนาจ มีวาสนา มีบารมี มีคนให้ความเคารพนับถือ 
•  ศรี หมายถึง มีเสน่ห์ มีคนรักใคร่เมตตา มีคนศรัทธา สิ่งอันเป็นมงคล 
•  มูละ หมายถึง มีทรัพย์สิน มีหลักทรัพย์ มีมรดก มูลค่าที่เพิ่มพูนขึ้น 
•  อุตสาหะ หมายถึง มีความขยันหมั่นเพียร มีความมานะพยายามดี 
•  มนตรี หมายถึง สำเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู  ผู้ใหญ่เกื้อหนุนดี 
•  กาลกิณี  คือสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย ชีวิตมีศัตรูมากมีคู่แข่งมากมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิต
 
เรื่องที่ถกเถียงกันบ่อยกรณีตั้งชื่อ หรือความเชื่อผิดๆ
เป็นเรื่องที่คนกลุ่มหนึ่ง มักตีขลุม หรือเข้าใจกันไปเอง คือ
 
  • ชื่อที่ดีอักษรต้องมีวรรคเดชมากๆ   จะได้มีคนเกรงขาม มีอำนาจมาก มีบารมีดี
  • ชื่อที่ดีอักษรต้องมีวรรคศรีมาก ๆ    จะได้มีเสน่ห์มากๆ มีคนนิยมชมชอบมากๆ
  • ชื่อที่ดีอักษรต้องมีวรรคบริวารมากๆ  จะได้มีลูกน้องบริวารดี  มีบริวารมากๆ
  • ชื่อที่ดีอักษรต้องมีวรรคมูละมากๆ  จะได้ร่ำรวย มั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน
  • ชื่อที่ดีอักษรต้องมีวรรคอายุมากๆ  จะได้สุขภาพดี แข็งแรง มีอายุยืนยาว
ฯลฯ

 
และมีบางคนเชื่อถือหลักการตั้งชื่อแบบทักษาแบบแปลกๆ (ไม่รู้ว่าไปอ่านเจอในตำราเล่มไหนเข้า)
ว่าชื่อที่ดีต้องใส่ตัวอักษรเข้าไป ให้ครบทั้ง 7 วรรค 7 อย่าง * คงเข้าใจว่าเป็นการเติมเต็มให้กับชีวิต.. 

ด้วยเหตุนี้ชื่อของคนบางคนจึงออกมาแนวพิสดาร ชนิดขั้นเทพ
ชื่อสะกดยากมากๆ  ซึ่งในอนาคตก็จะสร้างปัญหากับเจ้าตัวเอง แบบคาดไม่ถึงได้ เช่น 

เจ้าหน้าที่อำเภอหรือไปรษณีย์ระบุชื่อผู้รับเงินธนาณัติไม่ตรงกันทำให้ไปขึ้นเงินหรือรับเงินไม่ได้
 
และความเชื่อแบบผิดๆข้อสุดท้าย ข้อนี้ก็เจอบ่อย คือ
ชื่อที่ดีไม่ควรมีอักษรวรรคอุตสาหะเลย เพราะจะทำให้มีอุปสรรคหรือเหนื่อย
(บรรทัดสุดท้ายนี้สำคัญ เถียงกันมาเยอะ ขอขยายความสักหน่อยเถอะ..)
 
เรื่องวรรคอุตสาหะนี้ มีทั้งคนสนับสนุนและคัดค้าน(แบบหัวชนฝา) 
ฝ่ายค้านก็แจงมาว่า 
" ถ้าไม่มีเหงื่อจะมีเงินได้อย่างไรกัน..ชีวิตอยู่นิ่งๆแล้วความสำเร็จลอยมามีที่ไหน คนเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรและมีมานะพยายาม ความสำเร็จจึงจะเกิดขึ้น.."

ผมเองก็ค่อนข้างสนับสนุนเหตุผลหลังนี้ด้วยครับ 
คนที่เอาแต่คิดว่า จะสำเร็จง่ายๆ โดยไม่ยอมลงแรงเลยค่อนข้างติดนิสัยรักสบายมากเกินไป สุดท้ายบั้นปลายชีวิตก็จะล้มเหลวเพราะรอบุญหล่นทับอย่างเดียว
 
เคยมีหลายท่านมาให้ผมตั้งชื่อโดยเน้นเลยว่า "ไม่เอาอุตสาหะ เพราะกลัวเหนื่อย"  
ผมเองก็ต้องนั่งอธิบายให้ฟังกันหลายตลบหลายคนก็ยอมรับทันที แต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่ใจยังหวั่นๆ สุดท้ายผมก็ต้องยอมตั้งชื่อให้ไปโดยไม่เอาอุตสาหะให้ตามความประสงค์ แต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือ หลังจากที่ได้รับชื่อใหม่ไป ถ้ายังเหนื่อยอยู่เช่นเดิมหรือเกิดเหนื่อยมากกว่าเดิมเพราะงานดีขึ้น กิจกรรมมากขึ้น จะกลับมาต่อว่าผมไหมนี่..?
 
นอกจากนี้บางคนใช้วิธีหลีกเลี่ยงตัวกาลกิณีด้วยการแปลงตัวอักษรของชื่อเสียใหม่เลยกลายเป็นภาษาวิบัติผิดหลักไวยากรณ์ไปหมด สะกดชื่อใหม่ไม่เหมือนในพจนานุกรม ยกตัวอย่างเช่น พัธนา พนิฎา ศรัณญา แทน 

แต่ทางการ(ที่ว่าการเขตบางเขต) ท่านก็ใจดีจริงๆ อนุโลมให้ เพราะถือว่า "ชื่อคนเป็นชื่อเฉพาะ" ไม่ต้องสะกดตามพจนานุกรม 

ก็อย่างที่บอกว่าเป็นบางเขตเท่านั้น ใครดวงไม่ดีไปเจอเจ้าหน้าที่อำเภอที่เคร่งครัดไม่ยอมฟังท่าเดียว 
ก็จะต้องวิ่งไปหาชื่อใหม่ หรือหาผู้รู้มารับรองชื่อว่าใช้ได้ 
เสียเวลาวุ่นวาย หงุดหงิดหัวใจ กว่าจะได้ชื่อที่ถูกใจหรือสมใจตัวเอง...

 

อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
@ 2548-2561
มหามงคลดอทคอม

สุดยอดวิชาโหราเลขศาสตร์
หลักการตั้งชื่อเบื้องต้น
ตั้งชื่อแบบทักษาปกรณ์
ตั้งชื่อด้วยค่าอายตนะ6
อักษรหลาวเหล็ก
เทคนิคการตั้งชื่อบริษัทให้รวย
เทคนิคการตั้งชื่อสินค้าให้รวย

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 101 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , แร่รัตนชาติ หินมงคล หินสีต่างๆ , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว 孫悟空 , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , อักษรรูน , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , พิธีโกนจุก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , อัญมณีประจำราศีเกิด , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,