แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   
การพิจารณาบ้านเลขที่และอาชีพ

การพิจารณาบ้านเลขที่ และอาชีพ
 
ก. บ้านเลขที่ซึ่งมีเลขใดซ้ำมากให้ถือเลขนั้นสำคัญดังเช่น บ้านเลขที่ 1008, 1555, 29/2, บ้านเลขที่แรกจะเห็นว่า 0 มีถึงสองตัว และอยู่กลางมีความสำคัญมาก บ้านเลขที่ต่อมา เลข 5 มีถึงสามจำนวน ย่อมมีความสำคัญมาก บ้านเลขที่สุดท้าย จะเห็นว่ามีเลข 2 ทั้งขึ้นต้น และลงท้ายเลข 2 จึงแสดงความสำคัญออกมาเต็มที่
 
ข. การบวกเลขที่ของบ้านเข้าด้วยกัน เช่นในข้อ ก. บ้านเลขที่แรก เอาบวกกันคือ 1 + 0 + 0 + 8 = 9 และบ้านเลขที่ต่อไป 1 + 5 + 5 + 5 = 16 ถ้าบวกได้เลขสองจำนวนเช่นนี้ก็จะต้องบวกต่อไปให้เหลือเลขจำนวนเดียวคือเอา 1 + 6 ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น 7
 
ตัวอย่างสองข้อนี้ เราก็จะพยากรณ์ได้ทันที โดยถือหลักของบ้านเลขที่อย่างเดียว ข้อจดจำคือให้ถือจำนวนบวกกันทั้งหมดเป็นหลัก ส่วนเลขที่มีจำนวนซ้ำกันแสดงความเด่นออกมาเป็นอันดับรองต่อมา เช่นบ้านเลขที่แรกนั้นบวกได้จำนวน 9 เป็นเลขดี ถือว่าเลข 9 คือเกตุ ให้คุณ คุ้มโทษได้แสดงว่าคนในบ้าน จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มกัน เป็นของโบราณที่ให้คุณคอยปกป้องอยู่ ต่อมาเมื่อพิจารณาตัวเลขซ้ำซึ่งแสดงอาการเด่นคือเลข 0 ซึ่งมีอยู่สองตัว เลข 0 คือดาวมฤตยูกับเลข 9 ย่อมเป็นคู่มิตรกันบ่งถึงความกลมเกลียวกัน ดาวมฤตยูเข้าครอบงำคนในบ้าน บ่งถึงความเป็นอิสระ เลื่อมใสสนใจในศาสตร์เร้นลับต่างๆ ทุกคนเป็นเอกเทศต่อกัน และผูกพันกันดี เพราะอิทธิพลความเป็นมิตรกันนั้น
 
ส่วนบ้านเลขที่อันดับสอง ตัวเลขบวกกันได้เลข 16 ถือกันว่าเป็นกำลังโสฬสให้คุณผาดโผน แต่เลขสองจำนวนนี้ ถ้าบวกกันต่อไปก็จะเป็น 7 คือดาวเสาร์ตัวทุกข์โทษ แสดงว่าสภาพภายในบ้าน ออกจะมีเรื่องทุกข์ร้อน ไม่กลมเกลียวกันนัก จะมีเจ็บไข้ได้ป่วยภายในบ้าน แต่ก็มีสิ่งให้คุณคุ้มกันอยู่ การทำมาค้าขึ้นปรูดปราดดี แต่โอกาสเสียผล ขาดทุน บางโอกาสย่อมมีเป็นของธรรมดาของอิทธิพลเลข 7 ส่วนเลขอันซ้ำกันมากคือเลข 5 แสดงว่าคนในบ้านใจบุญสุนทาน ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งสนใจ แสวงหาความรู้ เลข 5 กับเลข 7 เป็นดาวฝ่ายบุญและฝ่ายบาป คือ กุศล และอกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเป็นศูนย์ถ่วงสำคัญ บ่งถึงความไม่กลมเกลียวกันระหว่างผู้เป็นใหญ่ภายในบ้าน
 
ตัวอย่างบ้านเลขที่ อันดับสุดท้าย ซึ่งตัวเลขทั้งหมดบวกกัน 2 + 9 + 2 = 13 เป็นเลขไม่ดี ถือว่าเป็นอัปมงคล ผู้อยู่ในบ้านย่อมได้รับความเดือดร้อนอย่างมิต้องสงสัย แต่เมื่อบวกกันอีกที 1 + 3 = 4 เป็นเลขของดาวพุธ และเลข 2 เป็นเลขเด่น จำนวนมากบนเลขที่ 2 กับ 4 เป็นคู่มิตรกันย่อมอุปการะกันดี คือย่อมจะให้คุณอยู่บ้างแต่อาถรรพณ์ของเลขร้ายคือเลข 13 ก็ยังมีอยู่ จะหลีกเลี่ยงเสียมิได้ ความวิบัติอันคาดไม่ถึงย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
 
ค. เมื่อบวกบ้านเลขที่ได้เลขอะไร คือให้ได้เลขจำนวนเดียว ก็ให้นำมาประกอบกับสภาพเลขของพื้นภูมิทำเลทั่วๆ ไป เช่นทำเลของบ้านเป็นลักษณะของดาวเสาร์เลข 7 ส่วนบ้านเลขที่ เมื่อบวกกันถึงที่สุดได้เลข 3 เราจะเห็นได้ทันทีว่าเลขสองตัวนี้เป็นศัตรูกัน เลข 3 และ 7 คู่นี้บ่งถึงอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง บุคคลภายในบ้าน จะมีการผ่าตัด และเป็นโรคเรื้อรัง มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ภายในบ้านยากที่จะหาความสงบสุขได้ วิธีแก้เคล็ดก็คือให้เปลี่ยนสภาพของบ้านให้เป็นลักษณะดาวศุกร์ คือ เลข 6 คู่มิตรกับเลข 3 อังคาร คือให้ตกแต่งประดับประดาบ้าน ให้เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่เป็นทางสวยงาม มีศิลปะก็จะช่วยให้ความเจริญรุ่งเรืองขึ้น
 
ง. อาชีพของบุคคลผู้เป็นหลักภายในบ้าน ก็สำคัญมิใช่น้อย ลักษณะของอาชีพมีตัวเลขดังนี้
 
เลข 1 ผู้พิพากษา, หัวหน้าฝ่ายบริการ, สถาปนิก, มัณฑนะกร, นักธุรกิจ
เลข 2 การค้าขาย, การติดต่อ, ร้านเกี่ยวกับสตรี, ร.ร. สตรี
เลข 3 ทหาร ตำรวจ วิศวกร ช่างเครื่อง นักมวย นักกีฬา
เลข 4 นักประพันธ์ บุรุษไปรษณีย์ คนขับรถ แพทย์ ร้านขายหนังสือ นักดนตรี
เลข 5 ครูอาจารย์ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย
เลข 6 ศิลปิน ช่างเสริมสวย ขายเครื่องสำอาง
เลข 7 กรรมกร ช่างเหล็ก โรงงานอุตสาหกรรมหนัก
เลข 8 การสังคม ธุรกิจบันเทิง การสมาคม ขายเหล้า บาร์ ไนต์คลับ โสเภณี คนเดินตลาด
เลข 9 อาจารย์ขลัง นักจิตวิทยา แพทย์ โรงพยาบาลประสาท ร้านขายยา ร้านค้าโบราณวัตถุ ภันธารักษ์
เลข 0 นักวิทยาศาสตร์ โจร นักเดินทางแสวงโชค การสำรวจ จิตรกร
 
เลขของอาชีพเหล่านี้ จะต้องดูให้เหมาะกับทำเลของบ้าน เช่นอาชีพเป็นสถาปนิกหรือหัวหน้าฝ่ายบริหาร อีกหมายถึง เลข 1 อาทิตย์ จะไปอยู่ในบ้านอันมีภูมิทำเลของเลข 3 อังคารย่อมไม่เกิดความเจริญ เพราะเลขทั้งสองเป็นคู่ศัตรูกัน อยู่ไปมีแต่เดือดร้อน จำเป็นต้องโยกย้าย หรือ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้าน ให้เปลี่ยนโฉมหน้าเป็นอิทธิพลของเลขอื่นอันให้คุณสนับสนุนซึ่งกันและกัน
 
หรือนักประพันธ์ คือ อาชีพหมายถึง เลข 4 ไปอยู่ในภูมิทำเลบ้านอันมีคนพลุกพล่านไม่สงบสุข คือเลข 8 ย่อมทำงานไม่ได้ เพราะบ้านและประเภทของงานไม่เหมาะสมกัน และเลขทั้งสองก็เป็นคู่ศัตรูกันอีกด้วย ย่อมให้โทษ
 
การพิจารณาต่อไปให้กว้างขวาง ถึงตำบล หรือตรอกอันเป็นที่ตั้งของสถานที่อยู่ ว่าจะเหมาะสมกับภูมิทำเลของบ้านหรือไม่ถ้าพิจารณาละเอียดลออเช่นนี้ จะเป็นการแก้เคล็ดได้อย่างอัศจรรย์ เช่นตรอก ชื่อว่า วารี แปลว่าน้ำ เราจะต้องอ่านให้ออกว่านั่นคือ ดาวเนปจูน หรือเลข 8 แต่ถ้าบ้านใดเกิดไปทาสีเขียวอันเป็นสีของดาวพุธเลข 4 ก็ย่อมให้โทษเพราะเลขทั้งสองเป็นคู่ศัตรูกัน อีกประการหนึ่งเลข 4 คือพุธ เมื่อไปอยู่ในเรือนเนปจูน มีสภาพเป็นนิจเสื่อมเสีย บ้านนั้นจึงให้โทษอยู่ไปย่อมไม่มีความเจริญ แต่ถ้าบ้านอันมีภูมิทำเลเป็นดาวศุกร์ หรือทาสีฟ้า, น้ำเงิน คือเลข 6 ไปอยู่ในตรอกนั้นเลข 6 ดาวศุกร์เป็นมหาอุจในเรือนของเนปจูน เลข 8 จึงให้คุณเป็นอธิคุณทีเดียว และบุคคลผู้มีอาชีพเป็น หมอนวด ศิลปิน โสเภณี ช่างเสริมสวย ช่างแกะสลักถ้าไปอยู่ในตรอกเช่นว่านี้ย่อมจะเจริญรุ่งเรืองอย่างมากทีเดียว การพิจารณาอย่างลึกซึ้งประณีตเช่นนี้ เป็นเคล็ดอันสำคัญของโหร ซึ่งพึงควรเรียนรู้และจดจำไว้ให้จงหนัก จัดว่าเป็นศิลปะการพยากรณ์อันสูงยิ่ง สามารถจะแก้เคล็ดอาถรรพณ์ต่างๆ จากร้ายให้กลายเป็นดีได้ในเมื่อเราล่วงรู้ถึงความจริงของอาถรรพณ์ทั้งปวง
 
การพิจารณาต่อไปจะต้องดูในดวงชาตาของบุคคลนั้นๆ เป็นเครื่องประกอบด้วยเช่นในดวงชาตามีดาวเนปจูนอยู่ในภพวินาศนะต่อลัคนา แต่เจ้าชาตาใช้รถยนต์สีแดงอันเป็นสีของเนปจูนขับขี่เป็นประจำ ซึ่งก็เท่ากับนำของวินาศนะมาใช้ เคยมีตัวอย่างมาแล้ว ปรากฏว่าเจ้าชาตาประสพความวิบัติอย่างรุนแรง บางคนถึงแก่เส้นโลหิตแตกฟุบคาพวงมาลัยหมดสติ และไปตายที่โรงพยาบาล ถ้าเจ้าชาตาล่วงรู้ถึงความวิบัติอันร้ายกาจนี้แล้วแก้ให้ถูกต้อง แทนที่จะเสียชีวิตก็อาจจะร่ำรวยมั่งคั่งทันตาเห็นเสียด้วยซ้ำไป
 
ทฤษฎีอาถรรพณ์เกี่ยวกับตัวเลขนี้ เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้ามาเป็นแรมปีและได้ใช้พยากรณ์เกิดผลแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์เคยช่วยคนให้พ้นจากความวิบัติให้กลายเป็นดีทันตาเห็นมามากแล้วเช่นกัน ข้าพเจ้าเปิดเผยทฤษฎีนี้ ก็เพื่อประโยชน์ของวิทยาทาน หากผู้ใดนำทฤษฎีของข้าพเจ้าไปใช้แล้ว แอบอ้างว่าเป็นของตนดังเช่นที่ข้าพเจ้าเคยโดนกรรมวิธีเช่นนี้กระทำอย่างน่าละอายมาแล้ว ขอให้ท่านผู้นั้นจงได้รับผลกรรมแห่งการลบหลู่คุณของผู้ให้ความรู้ตามโทษานุโทษของกรรมโดยทุกประการ หากผู้ใดคิดจะเผยแพร่โดยมีมุทิตาจิต ไม่แอบอ้างเพื่ออาณาประโยชน์ของตน ก็ขอให้ท่านผู้นั้นจงเจริญรุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวงเทอญ
 
(ตำรา อ.พลูหลวง)

ประวัติกำเนิดของโลก
โหราศาสตร์คืออะไร
ตำนานชาติเวร ดาวประจำวันเกิด
พระเคราะห์ให้คุณและโทษ
เมื่อดวงดาวทับลัคนา
การพยากรณ์ดวงชาตากำเนิด
ดวงแตก ดวงร้าว ดวงพินทุบาทว์
ดาวเคราะห์ผสมกันบอกลักษณะบุคคล
ฤกษ์ คืออะไร
ความรู้เรื่องฤกษ์มงคล
หลักครูที่ห้ามมิให้สมรสกันเด็ดขาด
อิทธิพลดาวมฤตยู
ดาวมฤตยูกุมลัคน์
ดาวมฤตยูสถิตในภพต่างๆ
ดวงเมือง ดวงประเทศไทย
หลักการพยากรณ์ เกี่ยวกับเคราะห์ร้ายถึงตาย
วาสนาคืออะไร
วันประสูติพระพุทธเจ้า
อาถรรพณ์ต่างๆ
ศึกษาโหราศาสตร์จากประวัติศาสตร์
การพิจารณาบ้านเลขที่และอาชีพ
วิธีแก้เคราะห์ร้าย
ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ฤกษ์
ความเป็นมงคลของวัด
ความรู้เรื่องฤกษ์ในปฏิทินโหราศาสตร์ 1
ความรู้เรื่องฤกษ์ในปฏิทินโหราศาสตร์ 2
ดวงธนโยค ดวงเศรษฐีเงินล้าน
ดวงมาลัยโยค ดวงจันทร์ครึ่งซีก
ดวงจันทร์ครุสุริยา ดวงผู้มีบุญมาเกิด





 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 90 คน


























 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,