แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   
วาสนาคืออะไร

 
วาสนาคืออะไร
 
วาสนา คือสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใจ ความรู้ที่ได้จากความจำหรือความประพฤติที่คิดมาจากชาติก่อน บุญหรือบาปที่ได้อบรมมา จรรยาที่ประพฤติจนชิน กุศลที่ทำให้ได้ลาภยศ
 
“แข่งเรือแข่งแพพอแข่งกันได้ แต่แข่งบุญวาสนานี้แข่งไม่ได้”

ผลกรรม ในอดีตว่าในชาติก่อนนั้นได้กระทำคุณงามความดีอะไรไว้บ้าง และทำไว้มากหรือน้อยเป็นประการใด เมื่อได้ถือกำเนิดในปัจจุบันชาตินี้แล้ว ผลกรรมที่ดี หรือผลบุญอันเป็นกุศลที่ทำให้ได้ลาภยศ จึงได้มาสนองตอบให้เป็นผู้มีโชควาสนาชาตาสูงส่ง หากผลกรรมที่ได้กระทำไว้ในชาติปางก่อนนั้นประกอบกรรมดีไว้มาก ผลดีก็สนองให้มีวาสนาสูงมาก ถ้าประกอบกรรมดีไว้น้อย บุญวาสนาก็ย่อมจะไม่มาก ซึ่งย่อมเป็นไปตามอัตราส่วน

เมื่อเป็นเช่นนี้ เราท่านทั้งหลายจึงไม่น่าเสียใจในฐานะและโชควาสนาชาตาที่เป็นอยู่ในขณะนี้ หากเราสร้างบุญกุศลเพิ่มเติมไว้ในชาตินี้ให้มากๆ ก็จะสนองตอบให้ได้ผลดีขึ้นสูงในชาติหน้า

แต่ถ้าเราท่านทั้งหลายไม่อาจบรรลุสำเร็จสมปรารถนาในเรื่องความสุข ความร่ำรวยกัน ทุกๆ คนนั้นเป็นเพราะ “กรรม” กรรมที่ได้กระทำไว้แตกต่างกันและไม่เท่ากัน จึงย่อมให้ผลไม่เหมือนกัน ตลอดทั้งเวลาที่กำหนดก็ไม่ตรงกัน
ทั้งนี้จะโทษใครอื่นไม่ได้ ต้องโทษ “กรรม” ของตนเอง ถ้าเราจะคิดรวยทางลัดก็ควรรีบกระทำความดีสร้างบุญกุศลเพิ่มมากขึ้นๆ แล้วชาติหน้าจะได้ไปถือกำเนิดในตระกูลที่ดี มีดวงชาตาดี มีโชควาสนาสูงส่งต่อไป มิใช่เราคิดรวยทางลัดแต่กระทำในทางที่ผิดคิดไม่ชอบด้วยการประกอบบาปกรรมซึ่งเป็นทางนำไปสู่นรกแทนที่จะไปสวรรค์

ดวงชาตากำเนิด จะชี้บอกให้เห็นว่าเป็นผู้มีวาสนาหรือไม่ และถ้ามีโชควาสนา จะมีแบบไหน เพราะโชควาสนามีอยู่ด้วยกันหลายแบบ หากจัดอันดับของโชควาสนามีอยู่ 3 อันดับ ดังนี้

อันดับที่ 1 ได้แก่ผู้ที่มีดวงดาวเคราะห์เป็นเกษตร เป็นผู้มีหลักฐานดี
อันดับที่ 2 ได้แก่ผู้ที่มีดวงดาวเคราะห์เป็นอุจ - มหาอุจ เป็นผู้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเด่น
อันดับที่ 3 ได้แก่ผู้ไม่มีดวงดาวเคราะห์เกษตรและไม่เป็นอุจ - มหาอุจ แต่มีดาวเคราะห์ได้ตำแหน่งๆ นอกจากนี้ซึ่งเป็นผู้มีโชควาสนายืนหยัดต่อสู้อย่างมั่นคงแข็งแรงด้วยตนของตนเอง จนได้ชื่อเสียงโด่งดังดุจประทีปสว่างเจิดจ้าเห็นได้ทั่วๆ ไป

ดาวเคราะห์ชี้บอกโชควาสนาในดวงชาตากำเนิดตามจักรราศีต่างๆ มีดังนี้

ดาว 1 อยู่ราศีพิจิก = เป็นผู้มีโชควาสนาแข็งแกร่งมั่นคง มีอำนาจ การบังคับบัญชา การปกครอง สามารถบรรลุผลสำเร็จในชีวิตได้
ดาว 2 อยู่ราศีพฤษภ  ต้องเป็นจันทร์เพ็ญ
= เป็นผู้มีโชควาสนา จะมั่งคั่งร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองอยู่ในกองมรดกมหาศาล อาจเป็นเศรษฐีและมหาเศรษฐีของโลกก็ได้
ดาว 2 อยู่ราศีกรกฎ = เป็นผู้มีโชควาสนาให้มีหลักมีฐานดี มีที่ดิน ตึก เรียน อาคารสถานที่เป็นปึกแผ่นมั่นคง มั่งคั่ง เป็นเศรษฐี มีเกียรติสูงเด่น มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่นับถือยกย่องของคนทั่วไป
ดาว 3 อยู่ราศีสิงห์ = เป็นผู้มีโชควาสนาให้มีอำนาจการบังคับบัญชาปกครอง มีกำลังว่องไวปราดเปรียว จิตใจกล้าหาญมั่นคงแข็งแรง มักมีโชคชัยชนะอุปสรรคศัตรู มีเกียรติยศชื่อเสียง เป็นผู้ร่ำรวย สร้างฐานะเด่นดีขั้นเป็นผู้มีหน้ามีตา เป็นที่เคารพเกรงกลัวทั่วไปด้วย
ดาว 4 อยู่ราศีกรกฎ = เป็นผู้มีโชควาสนา ได้ปกครองบริวารผู้คน ญาติมิตร พี่น้องจะได้พึ่งพาอาศัย ทำอะไรได้ผลสำเร็จลุล่วงสมหวัง มีปัญญาฉลาดสามารถเขียนและพูดจาใช้คารมคมคาย ฝีปากเด่น เป็นที่ชอบพอรักใคร่ทั่วไป จะมีทรัพย์สินอุดมด้วย
ดาว 4 อยู่ราศีมังกร = เป็นผู้มีโชควาสนา ให้มีสติปัญญาลึกซึ้งสุขุมคัมภีร์ภาพ วิจารณ์สิ่งใดชัดแจ้ง มองเห็นการณ์ไกล เข้าใจฉับพลัน สนใจทางคำนวณเก่งทางคิดเลข และทางวิทยาการต่างๆ แก้ไขปัญหาได้อย่างวิเศษ จะมีเกียรติชื่อเสียงและมีทรัพย์สมบูรณ์
ดาว 5 อยู่ราศีเมษ = เป็นผู้มีโชควาสนาให้คุณทางมีโชคช่วยอำนวยผลดีได้เสมอ จะมีผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือ เป็นผู้มีปัญญาความรู้ความสามารถเด่น มีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดัง คิดทำสิ่งใดมักได้รับผลสำเร็จสมหวัง จะเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ดาว 5 อยู่ราศีพฤษภ= เป็นผู้มีโชควาสนา อำนวยผลในเรื่องเงินทอง จะมีทรัพย์สินมรดกการคลัง การธนาคาร จะเป็นผู้อยู่ดีกินดี ร่ำรวยแทบทุกราย เป็นเศรษฐีของเมืองหนึ่งได้ หากมีดาวดวงอื่นเสริมดีขึ้นอีกก็เป็นเศรษฐีของประเทศหรือของโลกเอาทีเดียว
ดาว 5 อยู่ราศีตุลย์ = เป็นผู้มีโชควาสนาดีเด่น ทางมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นดี ส่งเสริมให้เด่นในสังคม เข้าหาใครๆ ก็ดีมีศิลปะ และมีวิทยาการชั้นสูง รอบรู้เหตุการณ์ เชี่ยวชาญทางการทูตและการติดต่อ เชี่ยวชาญทางกฎหมายและระเบียบแบบแผน ชื่อเสียงโด่งดัง รู้จักกันดีในต่างประเทศ ฐานะร่ำรวย และหรูหรามากทีเดียว
ดาว 6 อยู่ราศีธนู = เป็นผู้มีโชควาสนา ในทางมนุษยธรรม มีอุดมคติ เชื่อผลกรรมทางศาสนา ช่วยสร้างกุศล มีความคิดริเริ่มก้าวหน้าไกล ล่วงรู้กาลภายหน้า คาดคะเนเหตุการณ์ไกลถูกต้อง จะมั่งคั่งร่ำรวย และมีชื่อเสียงโด่งดังด้วย
ดาว 7 อยู่ราศีมิถุน = เป็นผู้มีโชควาสนา ชอบอาสา เป็นคนใจกล้าหาญ มีเกียรติชื่อเสียงโด่งดัง มีทรัพย์สินที่ดิน ตึก เรือน อาคาร จะร่ำรวยมาก
ดาว 7 อยู่ราศีกันย์ = เป็นผู้มีโชควาสนา ทางเป็นผู้มานะพยายามมีความพากเพียรดี และรู้จักเก็บออมทรัพย์ จะมั่งคั่งร่ำรวย มีเกียรติสูงเด่นกว่าวงศ์ตระกูล จัดเป็นอภิชาตบุตร
ดาว 9 อยู่ราศีมีน = เป็นผู้มีโชควาสนา ทางญาณดลใจความเข้าใจรวดเร็ว รู้ล่วงหน้า ความคิดฝัน สนใจทางศิลปะ งานศิลปะ ด้านภาพยนตร์ งานแสดงทางจอแก้วจอเงิน รอบรู้ทางวิทยาการและวิทยาศาสตร์ งานแพทย์ งานพยาบาล การสังคมสงเคราะห์ จะมีชื่อเสียงและความสุขสมบูรณ์มากในชีวิต
ดาว 0 อยู่ราศีกุมภ์ = เป็นผู้มีโชควาสนาในทางประดิษฐ์คิดค้นคว้า มีอัจฉริยภาพ และมนุษยธรรม สนใจในทางวิทยาศาสตร์ โหราศาสตร์ และจิตศาสตร์ มองเห็นการณ์ไกลเชี่ยวชาญทางศิลปะศาสตร์ มักมีเกียรติคุณ และชื่อเสียงโด่งดังด้วย
 
ดวงชาตากำเนิดใดที่มีดาวเคราะห์เป็นเกษตร จัดเป็นผู้มีโชควาสนาดีอันดับ 1 ถ้ามีดาวเคราะห์เป็นเกษตรมากๆ ก็ยิ่งเป็นผู้มีโชควาสนาสูงส่งมาก ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างผลบุญผลกรรมแต่ชาติปางก่อนดีมาก ยิ่งมีดาวเคราะห์เป็นอุจ - มหาอุจ เสริมสร้างอีกด้วยก็เท่ากับเป็นผู้มีโชควาสนาดี 2 ชั้น และหากมีดาวเคราะห์อยู่ตามราศีดังกล่าวมานี้ ซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งอุจ - มหาอุจเสริมสร้างอีก ก็เป็นผู้มีโชควาสนาดีเป็น 3 ชั้น เพิ่มความดีเด่นยิ่งๆ ขึ้นไปอีก

ผู้ที่มีดาวเคราะห์บ่งบอกเป็นผู้มีโชควาสนา ถือว่าเป็นดวงชาตา  “แข็ง” มากที่สุด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถคู่เคียงกันไปกับความแข็งแรง มานะบากบั่นขยันหมั่นเพียร พยายามแม้จะหกล้มบ้างเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถลุกตั้งตัวได้ในไม่ช้า และสามารถสร้างตัวเองได้เป็นปึกแผ่นมั่นคงถาวรได้ดีเด่นสืบไปด้วย

ดาวเคราะห์ที่ชี้บอกให้เห็นเป็นผู้มีโชควาสนาในตำแหน่งจักรราศีต่างๆ นั้น มักเป็นผู้ที่อาจหาญกล้าแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากลำบากใดๆ ทั้งสิ้น สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและก้าวหน้าไปไกล ไม่มีการล้มชนิดที่ไม่ลุก แม้ล้มก็ต้องลุกขึ้นได้ทันที เป็นดวงชาตาที่ยืนหยัดอยู่อย่างมั่นคงแข็งแรงไม่พ่ายแพ้ง่ายๆ ไม่จำนนง่ายๆ มีความขยันพากเพียรอย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้รู้จักคิด รู้จักทำ และรู้จักอบรมประพฤติคนดีขึ้น เป็นผู้เจริญ เป็นผู้ไม่ประมาท เป็นผู้มีช่องทางอำนวยผลให้สำเร็จลุล่วงสมหวังในชีวิต และดีเด่นด้วย
 
ฉะนั้น ดาวเคราะห์ใดเป็นดาววาสนา ก็ส่งเสริมเพิ่มพูน ตามอำนาจอิทธิพลของดาวเคราะห์นั้นๆ ให้มีเกียรติ ชื่อเสียงความมีหน้ามีตา ความสมบูรณ์เพิ่มพูนทางทรัพย์สินเงินทองและมักเป็นบุคคลสำคัญในวงการหน่วยนั้น หรือตามอิทธิพลของดาวเคราะห์นั้นๆ ไม่มากก็น้อย
 

ประวัติกำเนิดของโลก
โหราศาสตร์คืออะไร
ตำนานชาติเวร ดาวประจำวันเกิด
พระเคราะห์ให้คุณและโทษ
เมื่อดวงดาวทับลัคนา
การพยากรณ์ดวงชาตากำเนิด
ดวงแตก ดวงร้าว ดวงพินทุบาทว์
ดาวเคราะห์ผสมกันบอกลักษณะบุคคล
ฤกษ์ คืออะไร
ความรู้เรื่องฤกษ์มงคล
หลักครูที่ห้ามมิให้สมรสกันเด็ดขาด
อิทธิพลดาวมฤตยู
ดาวมฤตยูกุมลัคน์
ดาวมฤตยูสถิตในภพต่างๆ
ดวงเมือง ดวงประเทศไทย
หลักการพยากรณ์ เกี่ยวกับเคราะห์ร้ายถึงตาย
วาสนาคืออะไร
วันประสูติพระพุทธเจ้า
อาถรรพณ์ต่างๆ
ศึกษาโหราศาสตร์จากประวัติศาสตร์
การพิจารณาบ้านเลขที่และอาชีพ
วิธีแก้เคราะห์ร้าย
ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ฤกษ์
ความเป็นมงคลของวัด
ความรู้เรื่องฤกษ์ในปฏิทินโหราศาสตร์ 1
ความรู้เรื่องฤกษ์ในปฏิทินโหราศาสตร์ 2

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 87 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,