แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   
หลักการพยากรณ์ เกี่ยวกับเคราะห์ร้ายถึงตาย

หลักการพยากรณ์ เกี่ยวกับเคราะห์ร้ายถึงตาย
 

1. ดาว 8 ถึงลัคนา มีดาวบาปเคราะห์จรไปมาทับกัน และมีดาว 2 มาทับลัคนา - ตาย

2. ดาว 1 และ ดาว 3 มาทับดาว 2 - จะเป็นโทษผูกพันจำจอง

3. ดาว 8 มาทับดาว 2 ดาว 3 เล็งลัคนา ดาว 1 ถึงดาว 7 - ตาย

4. ดาว 8 ถึงดาว 3 ดาว 3 จรต้องดาว 4 ดาว 1 ต้องลัคนา - ตายด้วยอาญา โทษร้ายมาถึงตน

5. ดาว 3 ถึงดาว 5 ดาว 1 จรถึงดาว 1 - จะต้องระเหระหน จะต้องโทษผูกมัดประหยัดตนจะจากถิ่นฐานบ้านเรือนที่อยู่กิน

6. ดาว 5 ต้องบาปเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่ง เล็งกับดาว 4 เล็งดาว 2 และดาว 1 ถูกดาว 8 - ตาย

 
 ทั้ง 6 ข้อ ที่กล่าวมานี้ เพื่อทราบความแน่นอน ให้เอา 360 ตั้ง เอาอายุเต็มบริบูรณ์คูณได้เท่าใด ตั้งสามฐาน แล้วเอา 7, 8, 9 เข้าหารแต่ละฐานทั้ง 3 ฐาน ถ้าได้เศษ 0 ทั้งสามฐาน พยากรณ์ว่า ชีวิตมอดม้วยไม่คืนคง

1. ดาว 5 ถูกดาว 2 และดาว 3 เล็งดาว 3 ดาว 1 ต้องลัคนา - จะต้องโทษราชทัณฑ์อาญาตาย แต่บางตำราว่า ชีวาตะแบงชอน

2. ดาว 7 เล็งลัคนา ดาว 5 เล็งดาว 2 ดาว 6 ต้องดาว 7 - จะมีลางสังหรณ์ในปีนั้น และจะตายในปีนั้น เพราะหญิงร้ายราญรอนมาทำให้ตาย

ทั้ง 2 ข้อ ที่กล่าวมานี้ ให้เอาปี เดือน วัน ยาม กำหนดบวกกันทั้งหมด แล้วเอา 7 หาร ได้เศษ 0 เศษ 1 ถ้าปีใดได้ดาวจรดังทั้ง 2 ข้อนี้ พยากรณ์ว่า จะต้องตายมิต้องสงสัย ถ้าเศษ 2 มิเป็นไร

1. ดาว 1 เล็งราหู ดาว 2 ต้องลัคน์ ดาว 7 ต้องดาว 3 - ห้ามสร้างบ้านใหม่จะตายทันที

2. ดาว 1 เล็งดาว 1 ดาว 7 ถูกดาว 2 ดาว 3 ถึงดาว 7 - จะตายด้วยไข้และโรคลม

3. ดาว 3 ทับลัคนา ดาว 8 ถูกดาว 2 - จะยากจนเข็ญใจ เกิดความทุกข์ยากต่างๆ

4. ดาว 1 ต้องดาว 7 - จะตายด้วยพิษยา

5. ดาว 8 ทับลัคนาอยู่ ดาว 4 เล็ง ดาว 3 ต้องดาว 7 ดาว 7 เล็งดาว 6 - จะสิ้นอายุด้วยตกต้นไม้ตาย หรือต้นไม้สูงใหญ่โค่นมาทับให้ตาย

6. ดาว 6 ต้องดาว 7 ดาว 2 เล็งดาว 2 ดาว 8 เล็งดาว 4 ดาว 1 ต้องลัคนา - จะตกน้ำตาย

7. ดาว 7 จรพบดาว 3 ดาว 3 จรเล็งลัคนา ดาว 1 ถูกดาว 3 ดาว 3 ต้องดาว 1 - จะตายด้วยพิษงู

8. ดาว 7 ทับลัคนา ดาว 3 ต้องดาว 1 ดาว 2 ถูกดาว 8 ดาว 1 ถูกลัคนา ดาว 8 จรต้องดาว 2 - จะตายด้วยถูกต้องสายฟ้า หรือฟ้าผ่า

                ทั้ง 8 ข้อที่กล่าวมานี้ ให้เอาอายุย่างตั้ง นับจากลัคนาไปเท่าอายุย่าง ถ้าตกดาว 8 และตกดาว 2 ได้จำนวนเท่าไร เอาไปบวกอายุย่างนั้น แล้วเอา 8 หารเศษ 7, 0, 6 - ชีวิตขาดสูญไม่สืบเลย

                อีกอย่างหนึ่ง ให้ตั้งอายุเต็มบริบูรณ์ลง เอา 2 บวก 16 คูณ เอา 70 หาร ลัพธ์ได้เท่าไร เอา 12 หาร เศษได้เท่าใด ให้นับหลังจากดาว 8 ไปเท่าเศษ ถ้าถูกลัคนาหรือถูกดาว 2 และดาวบาปเคราะห์กำเนิด - จะตายในปีนั้น

 

หลักพยากรณ์เคราะห์ร้ายถึงตาย ท่านบูรพาจารย์ได้เขียนเป็นคำกลอนเพื่อท่องจำง่าย มีดังนี้

                                                                                         ผิว์จะฆาตลัคนาอายุขัย

อสุรินทร์ถึงลัคนาใน                                                            บาปเคราะห์จรไปมาทับกัน

ทั้งพระจันทร์นั้นมาทับลัคนา                                                              ให้ทายตัดชีวานั้นอาสัญ

อนึ่งอาทิตย์และอังคารมาทับจันทร์                                    จะเป็นโทษผูกพันท่านจำจอง

หนึ่งเล่าอสุรินทร์มาทับจันทร์                                              อังคารนั้นเล็งลัคน์เข้าเป็นสอง

ทั้งอาทิตย์ถึงเสาร์เข้าโดยปอง                                                              ทายสนองควรตัดว่าถึงตาย
 

อนึ่งองค์อสุรินทร์ถึงภุมเมศ                                                 อังคารประเวศต้องพฤหัสบดีหมาย

ทั้งอาทิตย์ต้องลัคน์ท่านทายตาย                                          ด้วยอาชญาโทษร้ายมาถึงตน

อนึ่งอังคารถูกพฤหัสบดีอาทิตย์จร                                      ถึงอาทิตย์ราญรอนระเหระหน

จะต้องโทษผูกมัดประหยัดตน                                            จะต้องขับไปให้พ้นจากฐานนา
 

อนึ่งพฤหัสบดีต้องลัคน์และบาปเคราะห์                            จรจำเพาะองค์ใดมิได้ว่า

มาเล็งพุธเล็งจันทร์และสุริยา                                                                ถูกราหูทายว่าชีวาวาย
 

อนึ่งพฤหัสบดีถูกจันทร์และภุมเมศ                                     เล็งอังคารสุริเยศต้องลัคน์หมาย

จะต้องโทษราชทัณฑ์อาชญาตาย                                         ตำรับทายชีวาตะแบงชอน

อนึ่งเสาร์เล็งลัคน์ครูเล็งจันทร์                                             พระศุกร์นั้นต้องพระเสาร์มาสังหรณ์

จะตายในปีนั้นพยากรณ์                                                       เพราะหญิงร้ายราญรอนท่านทำนาย

อาทิตย์เล็งราหูจันทร์ต้องลัคน์                                             พระเสาร์ทักถูกอังคารทำนายหมาย

อย่าสร้างบ้านเรือนใหม่จะให้ตาย                                        ว่าเคราะห์ท่านห้ามในตำรา

อาทิตย์ต้องอาทิตย์เสาร์ถูกจันทร์                                        อังคานั้นถึงเสาร์ในชันษา

จะตายด้วยไข้ลมเป็นโรคา                                                   ในตำราทายตัดวิบัติเป็น
 

อนึ่งอังคารทับลัคน์ทำนายไว้                                                              ราหูไซร้ถูกจันทร์จะเกิดเข็ญ

พระอาทิตย์ต้องเสาร์จำเพาะเป็น                                          พิเคราะห์เห็นตายด้วยพิษยา

อนึ่งเล่าอสุรินทร์ทับลัคน์อยู่                                                                พระพุธเล็งราหูวิหิงสา

พระอังคารต้องเสาร์แซกเข้ามาก                                          เสาร์เล็งศุกร์ท่านทำนาย

จะสิ้นศูนย์อายุสังขารา                                                          ตกต้นพฤกษาสูงฉิบหาย

อายุตัดเร่งระมัดบรรหยัดกาย                                                              พระเคราะห์ร้ายนักอยู่จงรู้ตน
 

อนึ่งศุกร์ต้องเสาร์จันทร์เล็งจันทร์                                       ราหูนั้นเล็งพุธอย่าฉงน

อาทิตย์ต้องลัคน์เป็นสาลวน                                                 จะตกในสายชลชีวาวาย

หนึ่งพระเสาร์มาพ้องต้องภุมเมศ                                          อังคารประเวศเล็งลัคนาหมาย

อาทิตย์ถูกอังคารท่านภิปราย                                                               อังคารต้องอาทิตย์ตายด้วยพิษงู

เสาร์ทับลัคน์ภุมม์พ้องต้องอาทิตย์                                       สำแดงฤทธิ์จันทร์จรถูกราหู

อาทิตย์ถูกลัคนาตำราดู                                                         อีกราหูนั้นจรมาต้องจันทร์

อายุขาดจะพินาศมรณา                                                          จะถูกต้องสายฟ้าถึงอาสัญ

ถ้าพระเคราะห์ต้องทับอันดับกัน                                         ตำรานั้นทายว่าตายเอย ฯ

 
 

ประวัติกำเนิดของโลก
โหราศาสตร์คืออะไร
ตำนานชาติเวร ดาวประจำวันเกิด
พระเคราะห์ให้คุณและโทษ
เมื่อดวงดาวทับลัคนา
การพยากรณ์ดวงชาตากำเนิด
ดวงแตก ดวงร้าว ดวงพินทุบาทว์
ดาวเคราะห์ผสมกันบอกลักษณะบุคคล
ฤกษ์ คืออะไร
ความรู้เรื่องฤกษ์มงคล
หลักครูที่ห้ามมิให้สมรสกันเด็ดขาด
อิทธิพลดาวมฤตยู
ดาวมฤตยูกุมลัคน์
ดาวมฤตยูสถิตในภพต่างๆ
ดวงเมือง ดวงประเทศไทย
หลักการพยากรณ์ เกี่ยวกับเคราะห์ร้ายถึงตาย
วาสนาคืออะไร
วันประสูติพระพุทธเจ้า
อาถรรพณ์ต่างๆ
ศึกษาโหราศาสตร์จากประวัติศาสตร์
การพิจารณาบ้านเลขที่และอาชีพ
วิธีแก้เคราะห์ร้าย
ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ฤกษ์
ความเป็นมงคลของวัด
ความรู้เรื่องฤกษ์ในปฏิทินโหราศาสตร์ 1
ความรู้เรื่องฤกษ์ในปฏิทินโหราศาสตร์ 2

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 94 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,