แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   
ประวัติกำเนิดของโลก

 
ประวัติกำเนิดของโลก
 
ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อโลกวินาศ เหลือแต่อากาศว่างเปล่าอยู่ อันว่าพระเวทพระธรรมศาสตร์ที่ได้รวมกันเข้า เกิดเป็นพระอิศวรเป็นเจ้า ได้พิจารณาดูเหตุแห่งความทำลายของโลกแล้ว และมีพระเมตตาแก่สัตว์โลก ก็ทรงดำริจะสร้างโลกและสรรพสิ่งในโลกขึ้นให้พร้อมมูล
จึงทรงพระหัตถ์ขวาลูบที่พระอุระ สลัดออกไปก็เกิดเป็นพระอุมาภัควดีขึ้นเป็นพระมเหสีของพระองค์ และทรงเล่าถึงการจะสร้างโลกต่อไป พระอุมาภัควดีจึงว่าแต่ลำลังพระองค์กับข้าพเจ้าจะทรงสร้างโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นการเหลือกำลัง ควรจะสร้างผู้ช่วยขึ้นก่อน
 
พระอิศวรเป็นเจ้าทรงเห็นชอบด้วย จึงได้ทรงพระหัตถ์ซ้ายลูบที่พระหัตถ์ขวา ก็เกิดเป็นพระนารายณ์ขึ้น แล้วทรงพระหัตถ์ขวาลูบพระหัตถ์ซ้ายก็เกิดเป็นพระพรหมธาดาขึ้น แล้วทรงพระสำรอกพระมังสออกจากพระอุทร บันดาลให้เป็นพื้นดิน แล้วถอดจุฑามณีออกจากพระเกศาบันดาลให้เป็นเขาพระสุเมรุราช และบันดาลให้เกิดธาตุทั้งปวงขึ้นในโลกโดยบริบูรณ์
 
ครั้งนั้น โลกก็ประกอบด้วยพืชและสรรพสัตว์เกิดขึ้นเป็นอันมาก แล้วจึงบังเกิดฝนตกใหญ่ในโลก พอฝนหายแล้ว ลมก็พัดหอบเอาไอพระสุธาหอมขึ้นไปถึงพรหมโลก พรหมทั้ง 7 ได้กลิ่นไอดินก็อยากกินง้วนดิน จึงเปลี่ยนเพศเป็นนางลงมากินง้วนดิน
 
พวกพรหมนี้ กล่าวว่า เมื่อไฟบรรลัยกัลป์ผลาญโลก หาได้ไหม้ขึ้นไปถึงพรหมโลกไม่ จึงมีพรหมอยู่โดยบริบูรณ์ จนได้ถึงลงมากินง้วนดิน เมื่อนางพรหมทั้ง 7 นั้น กินง้วนดินแล้ว เทพบุตรและเทพธิดา ก็จุติลงมาเกิดในครรภ์นางพรหมทั้ง 7 นั้น
 
ครั้นแล้ว นางพรหมทั้ง 7 จึงคลอดลูกเป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 6 คน อันเป็นวงศ์ที่สืบพืชพันธุ์มนุษย์ ครั้งนั้นมนุษย์มีแสงกายสว่าง หาต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่ ต่อมาเมื่อเสพอาหารที่หยาบช้า รัศมีที่กายจึงสูญสิ้นไป มนุษย์เหล่านั้น ก็พากันตกใจกลัวความมืดยิ่งนัก
พระอิศวรเป็นเจ้าจึงทรงปรึกษากับพระอุมภัครวดี พระนารายณ์ พระพรหมว่าโลกมีมนุษย์และสัตว์เกิดขึ้นมากแล้ว สมควรจะมีแสงสว่างส่องโลกให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกสืบไป จึงได้ทรงตั้งไว้ซึ่งจักรราศี 12 ราศี ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 27 ฤกษ์ มีวิมานนพเคราะห์ 9 วิมาน เวียนรอบจักรราศี เป็นกำหนดเวลา และทรงบันดาลให้เกิดสัตว์เดรัจฉาน 12 นักษัตรขึ้นเป็นนามปี
 
1. หนู นามปีชวด
2. วัว นามปีฉลู
3. เสือ นามปีขาล
4. กระต่าย นามปีเถาะ
5. งูใหญ่ นามปีมะโรง
6. งูเล็ก นามปีมะเส็ง
7. ม้า นามปีมะเมีย
8. แพะ นามปีมะแม
9. ลิง นามปีวอก
10. ไก่ นามปีระกา
11. สุนัข นามปีจอ
12. หมู นามปีกุน
 
ครั้นสร้าง 12 นักษัตรมีนามประจำปีเสร็จแล้ว จึงทรงสร้างเทวดา 9 องค์ขึ้นรักษาพิมานที่จะตระเวนรอบราศีนั้นสืบไป จึงทรงตั้งพิธีทำน้ำอมฤต อันประกอบด้วยพระเวทเสร็จแล้วก็เสด็จไปยังยอดเขายุคนธร สั่งให้ท้าวสหบดี ไปเลือกสัตว์โลกมาถวาย แล้วพระองค์ทรงชุบขึ้นเป็นเทวดานพเคราะห์
 
พิธีชุบนั้น ในครั้งแรกทรงร่ายพระเวทได้สัตว์ที่ทรงสร้างนั้นกายละเอียด จึงเอาผ้าห่อผงอันละเอียดนั้น และผ้าห่อนั้นมีสีต่างๆ กัน คือ เป็นสีกายของเทวดานพเคราะห์ หรือเครื่องประดับนั่นเอง แล้วจึงทรงประน้ำอมฤต ก็เกิดเป็นเทวดาขึ้น คือ
 
1. ทรงสร้างพระอาทิตย์จากราชสีห์ 6 ตัว มีสีกายแดง วิมานสีแดง (วิมานหมายถึงดวงดาว) ทรงราชสีห์เป็นพาหนะ
2. ทรงสร้างพระจันทร์จากนางฟ้า 15 นาง มีสีกายนวล วิมานแก้วมุกดา ทรงม้าเป็นพาหนะ
3. ทรงสร้างพระอังคารจากกระบือ 8 ตัว มีสีกายแก้วเพทาย (บางฉบับว่าสีลูกหว้า) วิมานสีทับทิม ทรงกระบือเป็นพาหนะ
4. ทรงสร้างพระพุธจากคชสาร 17 ตัว มีสีกายแก้วมรกต (บางฉบับว่าโมรา) วิมานสีมณี (เหลืองหลัว) ทรงช้างเป็นพาหนะ
5. ทรงสร้างพระพฤหัสบดีจากฤๅษี 19 ตน มีสีกายแก้วไพฑูรย์ วิมานสีบุษราคัม คือสีเหลืองแกมเขียว ทรงกวางทองเป็นพาหนะ
6. ทรงสร้างพระศุกร์จากคาวี 21 ตัว มีสีกายประภัสสร วิมานสีทอง ทรงโคอุศุภราชเป็นพาหนะ
7. ทรงสร้างพระเสาร์จากพยัคฆ์ 10 ตัว มีสีกายดำ (บางฉบับว่าเขียว) วิมานสีมรกต ทรงเสือเป็นพาหนะ (ตามที่เห็นควรเป็นสีบุษราคัม)
8. ทรงสร้างพระราหูจากหัวผีโขมด 12 หัว มีสีกายเป็นสีทองสัมฤทธิ์ วิมานสีนิลทรงครุฑเป็นพาหนะ
9. ทรงสร้างพระเกตุจากพนานาค มีสีกายเป็นสีทองคำ วิมานสีดอกบุษบา คือมีสีเหมือนเปลวไฟ ทรงนาคเป็นพาหนะ
 
เรื่องพาหนะนี้ มีตำราบางฉบับกล่าวว่า พระอิศวรเป็นเจ้าอนุญาตให้เทวดานพเคราะห์สร้างเอง และวิมานที่หมายเป็นดาวเคราะห์นั้น พระอิศวรได้ทรงสร้างไว้ก่อนแล้วแต่ยังไม่มีเทวดารักษา จึงได้สร้างดาวนพเคราะห์ขึ้นรักษา เมื่อสร้างเทวดาดาวนพเคราะห์แล้ว กำหนดเป็นนามวัน 7 องค์ คือ พระอาทิตย์ พระจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และทรงพยากรณ์ว่า ชายหญิงใดผู้ที่เกิดมาในวันทั้ง 7 ความเป็นไปจะต่างกันตามวันที่กำหนด ดังนี้
 
- เกิดวันอาทิตย์ ใจศรัทธา เจ้านายเมตตา มีสัตย์ โกรธง่าย มักกลัวคู่ของตน ค้าขายไม่สู้ดี ทำคุณคนไม่ขึ้น
- เกิดวันจันทร์ รูปงาม มีผู้เมตตา โกรธง่ายหายเร็ว อยู่ไหนไม่นาน
- เกิดวันอังคาร ใจกล้าหาญ ปัญญาไว เจ้านายเมตตา อาสาศึกดี ตกยากก่อนภายหลังจึงได้ดี
- เกิดวันพุธ เจ้าปัญญา มีผู้เมตตา เก็บทรัพย์ไม่คง บริวารเบียดเบียน
- เกิดวันพฤหัสบดี รูปโสภา ใจศรัทธา ปัญญาดี ค้าขายคล่อง มักบ่นจู้จี้ พึ่งญาติไม่ได้
- เกิดวันศุกร์ ชอบสนุก ปากเปราะ ญาติมิตรอุดหนุน แต่มิตรบริวารเบียดเบียน
- เกิดวันเสาร์ มีความเพียร โมโหร้าย ใจเมตตา คู่ครองไม่ค่อยร่วมใจกัน
 
เมื่อทรงพยากรณ์เสร็จแล้ว จึงสั่งให้พรหมธาดาแบ่งปันเวลา คือ 4 บาท เป็น 1 มหานาที 60 มหานาที เป็น 1 วัน และในพระเคราะห์ทั้ง 9 นั้น เวียนรอบจักรราศีด้วยพิมานที่ทรงสร้างไว้แล้วแต่ก่อนนั้น เป็นดวงชาตาบอกดีร้ายสำหรับมนุษย์ และสรรพสิ่งในโลกสืบไป
 
พระพรหมธาดา จึงได้จัดแจงแบ่งปันให้พระเคราะห์ทั้ง 9 นั้น ตระเวนเวียนรอบเขาพระสุเมรุราช ตามจักรราศีโดยกำหนดระยะใกล้ไกล ตามควรแก่กำลังของยามพิมานนั้น
 
แล้วพระอิศวรเป็นเจ้าทรงปรารภว่า เขาพระสุเมรุราชนั้นประกอบด้วยเหลี่ยมใหญ่ประจำทิศทั้ง 8 ทิศ ยังมิได้มอบให้เทวดาที่มีอำนาจดูแลรักษา จึงทรงให้พระอาทิตย์ไปประจำทิศอีสาน พระจันทร์ประจำทิศบูรพา พระอังคารประจำทิศอาคเณย์ พระพุธประจำทิศทักษิน พระเสาร์ประจำทิศหรดี พระพฤหัสบดีประจำทิศประจิม พระราหูประจำทิศพายัพ พระศุกร์ประจำทิศอุดร
 
บางตำรากล่าวว่า ทิศตามภูมิพยากรณ์นั้น เป็นที่เกิดของเทวดานพเคราะห์องค์ไหนเกิดทิศใดก็ประจำทิศนั้น
 
แต่บางอาจารย์กล่าวว่า เมื่อองค์ศิโรชะจะแบ่งปันให้เทวดาอัฐเคราะห์รักษาทิศนั้นได้ ตั้งต้นที่ทิศทักษิณ ได้ให้เทวดาพระเคราะห์ทั้ง 8 นั้นนับทิศ ตั้งต้นแต่ทิศทักษิณเป็นต้นไปเท่ากำลังของตน กำลังนั้นคือจำนวนสัตว์ที่อิศวรสร้างขึ้นเป็นเทวดานพเคราะห์ เช่น พระอาทิตย์มีกำลังเป็น 6 ก็ให้นับแต่ทิศทักษิณ โดยทักษิณาวัตร คือเวียนขวา จากทักษิณไปหรดี เมื่อถึงอีสานก็ได้ 6 เท่ากำลังของพระอาทิตย์ ดังนี้พระอาทิตย์จึงต้องประจำทิศอีสาน และพระจันทร์ก็ให้นับจนครบ 15 เท่ากำลัง ก็ตกที่ทิศบูรพา และองค์อื่นๆ ก็นับไปแต่ทิศทักษิณเวียนขวาไปทางทิศหรดี เท่ากำลังของพระเคราะห์นั้นเหมือนกัน จึงได้ไปประจำอยู่ตามทิศ ดังนี้
 
ทิศอีสาน          1 ทิศบูรพา          2 ทิศอาคเณย์          3
ทิศอุดร             6 ทิศทักษิณ            4
ทิศพายัพ          8 ทิศประจิม        5 ทิศหรดี                7
 
ครั้นแล้ว พระพรหมธาดา จึงบัญญัติตำราโหราศาสตร์ขึ้นสำหรับโลก ตำรานั้นประกอบด้วยหลายวิชาหลายอย่าง เรียกว่าบทที่สำคัญๆ ว่า พระเวทพระธรรมศาสตร์มีเรื่องเล่ามาตอนหนึ่ง ว่า
 
เมื่อพระพรหมธาดาแต่งตำราเสร็จแล้ว จึงนำไปถวายพระอิศวรเป็นเจ้า ระหว่างที่ลงมาจากพรหมโลก เมื่อจะเอาคัมภีร์พระเวทย์พระธรรมศาสตร์ไปถวายพระอิศวรเป็นเจ้านั้นบังเอิญให้ร้อนพระวรกายยิ่งนัก พระพรหมธาดาจึงเสด็จลงสรงน้ำในพระมหาสมุทร มีพรหมองค์หนึ่งที่ริษยาพระพรหมธาดา ได้จุติลงมาเกิดเป็นยักษ์หอยสังข์อยู่ในพระมหาสมุทร มีนามว่าสังขอสูร
 
สังขอสูรเห็นพรหมธาดาลงสรงน้ำในมหาสมุทร และเอาคัมภีร์พระเวทย์พระธรรมศาสตร์วางไว้ริมฝั่งพระมหาสมุทร ก็คิดแกล้งพระพรหมธาดา เพื่อไม่ให้ได้สั่งสอนโลกต่อไป จึงใช้ให้ผีเสื้อน้ำไปลักเอาคัมภีร์ไปให้มัน แล้วสังขอสูรจึงเอาคัมภีร์พระเวทย์พระธรรมศาสตร์นั้นซ่อนไว้ในอกของมัน
เมื่อพระพรหมธาดาขึ้นจากน้ำ ไม่เห็นคัมภีร์ก็ทรงพระพิโรธยิ่งนัก จนไม่สามารถจะเล็งญาณดูให้รู้ว่าพระคัมภีร์นั้นได้หายไปอย่างไร จึงเสด็จขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรเป็นเจ้า
 
พระอิศวรผู้เป็นเจ้า จึงโปรดให้พระนารายณ์ไปปราบสังขอสูร ครั้นนั้นพระนารายณ์อวตารเป็นปลากลายไปปราบสังขอสูร มีนามว่าพระมัจฉาอวตาร เมื่อได้ชัยชนะแล้ว จึงทรงแหกอกสังขอสูรออกล้วงเอาคัมภีร์พระเวทย์พระธรรมศาสตร์และทรงสาปว่า ถ้าผู้ใดจะทำการมงคลทั้งปวงใช้สังข์เป็นเครื่องหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ให้เป็นสวัสดิ์มงคลประการ 1 เสียงสังข์ประการ 1
 
ด้วยเหตุว่า สังข์ประกอบด้วยมงคล 3 ประการ คือ จุติลงมาเกิดแต่พรหมโลกประการ 1 อกเคยทรงคัมภีร์พระเวทย์พระธรรมศาสตร์ประการ 1 ต้องพระหัตถ์พระนารายณ์เป็นเจ้าประการ 1 แล้วจึงนำคัมภีร์พระเวทย์พระธรรมศาสตร์ไปถวายพระอิศวรเป็นเจ้า
 
 

ประวัติกำเนิดของโลก
โหราศาสตร์คืออะไร
ตำนานชาติเวร ดาวประจำวันเกิด
พระเคราะห์ให้คุณและโทษ
เมื่อดวงดาวทับลัคนา
การพยากรณ์ดวงชาตากำเนิด
ดวงแตก ดวงร้าว ดวงพินทุบาทว์
ดาวเคราะห์ผสมกันบอกลักษณะบุคคล
ฤกษ์ คืออะไร
ความรู้เรื่องฤกษ์มงคล
หลักครูที่ห้ามมิให้สมรสกันเด็ดขาด
อิทธิพลดาวมฤตยู
ดาวมฤตยูกุมลัคน์
ดาวมฤตยูสถิตในภพต่างๆ
ดวงเมือง ดวงประเทศไทย
หลักการพยากรณ์ เกี่ยวกับเคราะห์ร้ายถึงตาย
วาสนาคืออะไร
วันประสูติพระพุทธเจ้า
อาถรรพณ์ต่างๆ
ศึกษาโหราศาสตร์จากประวัติศาสตร์
การพิจารณาบ้านเลขที่และอาชีพ
วิธีแก้เคราะห์ร้าย
ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ฤกษ์
ความเป็นมงคลของวัด
ความรู้เรื่องฤกษ์ในปฏิทินโหราศาสตร์ 1
ความรู้เรื่องฤกษ์ในปฏิทินโหราศาสตร์ 2

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 98 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,