แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2566   
ความรู้เรื่องฤกษ์มงคล

ความรู้เรื่องฤกษ์มงคล
 
เริ่มเรียนรู้เรื่องฤกษ์ใหญ่ๆ ทั้ง 9 ฤกษ์
 

1. ทลิทโท แห่งฤกษ์               - มักจะครองชีวิตอยู่ด้วยความลำบากยากจน จะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของตนเป็นที่พึ่ง ไม่ค่อยมีใครอุปถัมภ์ มักทำงานหนักหรืองานต่ำ งานที่ลำบาก

2. มหัทธโน แห่งฤกษ์            - แม้จะลำบากในตอนต้น ภายหลังจะเจริญรุ่งเรือง มักมีทรัพย์สินมาก ร่ำรวยมั่งคั่ง และถ้าทำการค้าขายจะดีมาก

3. โจโร แห่งฤกษ์                    - มักจะหากินด้วยวิธีเสี่ยงอันตราย หรือฝ่าความลำบาก ฝ่าการต่อสู้ ต้องทำการที่ได้ผลเร็วๆ ไว้

4. ภูมิปาโล แห่งฤกษ์              - หากินราชการดี มักไม่ขาดผู้อุปถัมภ์ ผู้ใหญ่ เจ้านายมักเป็นที่พึ่ง

5. เทศาตรี แห่งฤกษ์               - มักหาเลี้ยงชีพแบบจับฉ่าย ไม่แน่นอน หากินโดยการเดินทางไกลก็ดี

6. เทวี แห่งฤกษ์                      - มักได้คู่ครองดี เป็นที่พึ่งแก่เจ้าชาตา

7. เพชฌฆาต แห่งฤกษ์          - มักมีใจอำมหิต ดุร้าย หากินทางปราบปรามดี รับราชการก็ดี

8. ราชา แห่งฤกษ์                    - จะมีบุญญาธิการ เจ้านายรักใคร่ ให้การชุบเลี้ยง และอาสาเจ้านายดีมีผล

9. สมโณ แห่งฤกษ์                 - ถ้าเป็นคฤหัสถ์มักขัดสนหาทรัพย์ยาก ถ้าเป็นนักบวช หรือหากินกับศาสนา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จะเจริญดีมีโชคลาภ ความสุขสบาย

วิธีใช้ฤกษ์

ฤกษ์ ทลิทโท           สำหรับใช้การ - สู่ขอ ทวงหนี้

ฤกษ์ มหัทธโน        สำหรับใช้การ - มงคลทุกอย่าง

ฤกษ์ โจโร               สำหรับใช้การ - ปล้นค่าย ตีทัพ

ฤกษ์ ภูมิปาโล          สำหรับใช้การ - ปลูกบ้าน สร้างเมือง

ฤกษ์ เทศาตรี           สำหรับใช้การ - เปิดร้านค้า โรงมหรสพ ซ่องโสเภณี

ฤกษ์ เทวี                  สำหรับใช้การ - มงคลทุกอย่าง

ฤกษ์ เพชฌฆาต       สำหรับใช้การ - ปล้นค่าย ยกทัพ ปราบโจร

ฤกษ์ ราชา                สำหรับใช้การ - มงคลทุกอย่าง

ฤกษ์ สมโณ             สำหรับใช้การ - ดีเลิศ

 

อธิบายเรื่องฤกษ์

1. ฤกษ์ ทลิทโท ได้แก่กลุ่มดาวฤกษ์ที่ 1, 10, 19 คือ อศวีนี, มฆา, มูลา

                - บาทฤกษ์ทั้ง 4 ของฤกษ์รวมอยู่ในราศีเดียวกัน เรียกว่า “ปุณณฤกษ์ขัง” จัดเป็นมงคลฤกษ์ ย่อมให้คุณแก่เจ้าชาตา จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เมื่อย่างเข้ามัชฉิมวัยกลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง 3 กลุ่มนี้ เรียกว่า ทลิทโทฤกษ์ โดยมีพระอาทิตย์เป็นเจ้าฤกษ์

                ข้อห้าม นวางค์แรกแห่งราศีอันเป็นที่เริ่มของนวางค์อันเป็นเกษตรต้น เรียกว่า “จัตตุรฤกษ์ และ ขันธฤกษ์” (พยะกะริขัง) หมายถึงจุดเกิดอันตราย บริวารและยศถา เขาจะชิงจากตน
 

2. ฤกษ์ มหัทธโน ได้แก่กลุ่มดาวที่ 2, 11, 20 คือ ภรณี, บุรพผลคุนี, บุรพษาฒ

                - บาทฤกษ์ทั้ง 4 ของฤกษ์อยู่ในราศีเดียวกันเป็น “ปุณณฤกษ์ขัง” จัดเป็น มงคลฤกษ์ ย่อมให้คุณ จะบริบูรณ์ทุกกาล กลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง 3 กลุ่มนี้ เรียกว่า มหัทธโนฤกษ์ โดยมี พระจันทร์เป็นเจ้าแห่งฤกษ์


3. ฤกษ์ โจโร ได้แก่กลุ่มดาวที่ 3, 12, 21 คือ กฤติกา, อุตรผลคุนี, อุตราษาฒ

                - บาทฤกษ์ที่ 1 ของฤกษ์อยู่ในราศีที่เป็นอดีต บาทฤกษ์ที่ 2, 3, 4 อยู่ในราศีที่เป็นอนาคต ฤกษ์อย่างนี้เกี่ยวอยู่ 2 ราศี เรียกตามบาทของฤกษ์ที่เกี่ยวอยู่ในราศีที่เป็นอดีต 1 บาท เป็นอนาคต 3 บาท เรียกว่า “เอกตรีน” (คำ น. มาจากคำว่า นริกขิ และเขียนเป็น นิ ก็มี) ไม่เป็นมงคล มีผลเป็นโจร เป็นจุดให้เกิดอันตราย จึงเรียกกลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง 3 กลุ่มนี้ว่า โจโรฤกษ์ โดยมี พระอังคารเป็นเจ้าแห่งฤกษ์ หรือเรียกว่านวางค์ในบาทฤกษ์ขาดจำพวกฉินทฤกษ์ คือฤกษ์ที่ขาดแตก


4. ฤกษ์ ภูมิปาโล ได้แก่กลุ่มดาวฤกษ์ที่ 4, 13, 22 คือ โรหิณี, หัสต, ศรวณะ

                - บาทของฤกษ์ทั้ง 4 บาทอยู่ในราศีเดียวกัน เป็น “ปุณณฤกษ์ขัง” จัดเป็น มงคลฤกษ์ ย่อมให้คุณบริบูรณ์ทุกกาล กลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง 3 กลุ่มนี้ เรียกว่า ภูมิปาโลฤกษ์ โดยมีพระพุธเป็นเจ้าแห่งฤกษ์


5. ฤกษ์ เทศาตรี ได้แก่กลุ่มดาวฤกษ์ที่ 5, 14, 23 คือ มฤคศิร, จิตรา, ธนิษฐา

                - บาทฤกษ์ที่ 1, 2 ของฤกษ์อยู่ในราศีที่เป็นอดีต บาทฤกษ์ที่ 3, 4 อยู่ในราศีเป็นอนาคต คือเกี่ยวอยู่ราศีละกึ่งฤกษ์ ฤกษ์อย่างนี้เป็นฤกษ์แตก เรียกว่า ดินฤกษ์หรือพินทุบาทว์หรือฤกษ์อกแตก เป็นอัปมงคลฤกษ์ให้ผลชั่ว เป็นจุดเกิดอันตรายจึงเรียกกลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง 3 กลุ่มนี้ว่า เทศาตรีฤกษ์ โดยมีพระเสาร์เป็นเจ้าแห่งฤกษ์


6. ฤกษ์ เทวี ได้แก่กลุ่มดาวฤกษ์ที่ 6, 15, 24 คือ อารทรา, สวาติ, ศตภิษัช

                - บาทฤกษ์ทั้ง 4 ของฤกษ์อยู่ในราศีเดียวกัน เป็น “ปุณณฤกษ์ขัง” ย่อมให้เกิด สวัสดิมงคล กลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง 3 กลุ่มนี้จึงเรียกว่า เทวีฤกษ์ โดยมี พระพฤหัสบดีเป็นเจ้าแห่งฤกษ์

                ข้อห้าม เฉพาะกลุ่มดาวฤกษ์ที่ 15, 24 ควรเว้น หรือห้ามตั้งแต่บาทฤกษ์ที่ 2, 3, 4 คือ นวางค์ที่ 4, 5, 6 เนื่องจากนวางค์ถูกลูกพิษ แต่กลุ่มดาวฤกษ์ที่ 24 นวางค์ที่ 6 เป็นนวางค์ปุ ชั้นเอก คุ้มได้หมด


7. ฤกษ์ เพชฌฆาต ได้แก่กลุ่มดาวฤกษ์ที่ 7, 16, 25 คือ ปุนัพสุ, วิศาขา, บุรพภัทรบท

                - บาทฤกษ์ที่ 1, 2, 3 อยู่ในราศีที่เป็นอดีต บาทฤกษ์ที่ 4 อยู่ในราศีที่เป็นอนาคต ฤกษ์อย่างนี้เรียกตามบาทที่เกี่ยวอยู่ข้างในราศีที่เป็นอดีต 3 บาท ที่เป็นอนาคต 1 บาท เรียกว่า “ตริดนอก” ไม่เป็นมงคลฤกษ์ มีผลเป็นความทุกข์ลำบาก เป็นจุดเกิดอันตราย จึงเรียกกลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง 3 กลุ่มนี้ว่า เพชฌฆาตฤกษ์ โดยมี พระราหูเป็นเจ้าแห่งฤกษ์ หรือ เรียกว่านวางค์ในบาทฤกษ์ขาด จำพวกฉินทฤกษ์ คือฤกษ์ที่ขาดแตก


8. ฤกษ์ ราชา ได้แก่กลุ่มดาวฤกษ์ที่ 8, 17, 26 คือ บุษย, อนุราธา, อุตรภัทรบท

                - บาทฤกษ์ทั้ง 4 ของฤกษ์อยู่ในราศีเดียวกัน เป็น “ปุณณฤกษ์ขัง” ย่อมเกิดศิริมงคลทุกอย่าง ให้คุณยิ่งใหญ่ จึงเรียกกลุ่มดาวฤกษ์ทั้ง 3 กลุ่มนี้ว่า ราชาฤกษ์ โดยมีพระศุกร์เป็นเจ้าแห่งฤกษ์


9. ฤกษ์ สมโณ ได้แก่กลุ่มดาวฤกษ์ที่ 9, 18, 27 คือ อาศเลษา, เชษฐา, เรวดี

                - บาทฤกษ์ 4 ของฤกษ์อยู่ในราศีเดียวกัน เป็น “ปุณณฤกษ์ขัง” ย่อมเกิดศิริมงคลสำหรับนักบวช จึงเรียกกลุ่มดาวฤกษ์ทั้งสามกลุ่มนี้ว่า สมโณฤกษ์ โดยมี พระเกตุเป็นเจ้าแห่งฤกษ์

                ข้อห้าม ควรเว้นหรือห้ามนวางค์สุดท้ายแต่ละบาทฤกษ์ทั้ง 3 กลุ่มดาวฤกษ์นี้ ซึ่งเป็นนวางค์สุดท้ายของราศี จัดเป็นนวางค์ขาดลงในราศีพอดี อันเป็นสุดเกษตรของพระเคราะห์ เรียกว่า “จัตตุรฤกษ์และขันธฤกษ์ (พยะกะริขัง) ผลเสียคือเป็นจุดอันให้เกิดอันตรายต่างๆ เขาจะชิงยศและชิงบริวาร

 

 

วิธีทำฤกษ์

                เมื่อเราดูในปฏิทินโหรจะเห็นเขาเขียนบอกดาวจันทร์โคจรอยู่ ฤกษ์นั้นฤกษ์นี้เป็นจำนวนฤกษ์และนาทีฤกษ์ไว้เป็นวันๆ ไป อย่าถือว่าเป็นฤกษ์ที่ถูกต้องตรงแล้วหาได้ไม่ จำนวนฤกษ์และนาทีฤกษ์ที่เขียนไว้ในปฏิทินโหรนั้นหมายถึงเวลา 2 ยามตรง หรือ 24 นาฬิกา เช่น เขียนไว้ 14/30 หมายความว่าเมื่อ 24 นาฬิกาของวันนั้นฤกษ์ที่ 14 ได้หมดไปแล้ว และย่างเข้ามาในฤกษ์ที่ 15 จำนวน 30 นาทีฤกษ์ (1 นาทีฤกษ์ เท่ากับ 24 นาที เวลาของนาฬิกา) ฉะนั้น ฤกษ์ที่ 15 จะย่างเข้ามาก่อนเวลา 24 นาฬิกา หรือ 2 ยาม ถึง 30 นาทีฤกษ์ เป็นเวลา 12 ชั่วโมง หากจะวางลัคนาฤกษ์ในเวลาใดจึงต้องสังเกตดูให้ดีว่าจะอยู่ในฤกษ์เท่าใด เพราะเวลาของฤกษ์อาจคาบเกี่ยวกันได้ ต้องอาศัยวิธีตัดฤกษ์ให้สอบดูเพื่อต้องการทราบว่าฤกษ์ใดจะเข้าออกเวลาใด จะได้วางลัคนาฤกษ์ให้ถูกต้องตามเวลาที่ต้องการ

                ทังนี้ การนับดิถีที่เขียนไว้ในปฏิทินโหร ซึ่งเรียกว่าดิถีเพียนนั้นก็นับโดยทำนองเดียวกัน ส่วนกฎเกณฑ์ทั้งหลายที่เขียนถึงคำว่าดิถีในการให้ฤกษ์นั้นใช้ดิถีตลาด คือวันขึ้นแรมธรรมดาอย่างชาวบ้านเรียกใช้กันไม่ใช่ดิถีเพียนแต่อย่างใด

วิธีทำหาเวลาอนาคตเพื่อวางลัคนาฤกษ์

                ถ้าจะทำฤกษ์อันใด ให้นับถอยหลังมาดู ราศี องศา ลิปดาของอาทิตย์ตาหลังในปฏิทินโหรตั้ง (คือก่อนทำการ 1 วันเฉพาะราศี องศา ลิปดาของอาทิตย์ตามที่ปรากฏในปฏิทินโหรนั้น เขาก็สมผุสไว้เมื่อ 24 นาฬิกาของวันนั้น) แล้วเอา 15 บวกลิปดา เอา 60 คูณองศา เอาลิปดาบวกเป็นธนะลิปดา แล้วตั้งเวลาอันโตนาทีในราศีที่อาทิตย์สถิตอยู่นั้นลงกระจายเป็นนาทีแล้วเอาไปคูณกับธนะลิปดา เอา 1800 หาร ลัพธ์เป็นวินาที ผลที่ได้รับนั้นเป็นเวลาอดีตของอาทิตย์อุทัยในราศีนั้น แล้วให้ตั้งอันโตนาทีในราศีที่อาทิตย์สถิตอยู่นั้นลงเอาเวลาอดีตของอาทิตย์ที่หาได้นั้นมาลบลัพธ์เป็นเวลาอนาคตของอาทิตย์ที่จะมีเวลาเหลืออยู่ในราศีนั้น เสร็จแล้วจึงเอาเวลาอันโตนาทีในราศีหน้าต่อไปมาบวกเข้าจนถึงเวลาที่ต้องการตกราศีใด แล้วจึงพิจารณานวางค์และตรียางค์ให้จงดี ให้เลี่ยงนวางค์ที่ชั่วตรียางค์ลูกพิษและฤกษ์ที่แตกเพื่อวางลัคนาฤกษ์ต่อไป

                เมื่อหาเวลาที่กำหนดได้ที่จะได้ฤกษ์ ให้เอา 18 นาทีบวกเพิ่มเข้าไป ทั้งนี้เพราะเวลาโหราศาสตร์ยังช้าอยู่กับเวลาปัจจุบัน 18 นาทีเฉพาะกรุงเทพฯ ส่วนจังหวัดต่างๆ เพิ่มตามอัตราของจังหวัดนั้นๆ

                การหานวางค์ เมื่อรู้ว่าเวลาที่ประสงค์จะวางฤกษ์นั้นอยู่ในราศีใดแล้ว ให้เอา 9 หารอันโตนาทีของราศีนั้น ได้เท่าไรนั้นเป็นเวลาของลูกนวางค์ 1 ลูกในราศีนั้น

                การหาตรียางค์ ให้เอา 3 คูณเวลาของลูกนวางค์ 1 ลูกเข้าไป เป็นเวลาของตรียางค์ 1 ลูกในราศีนั้น

                การวางลัคนาฤกษ์ดังกล่าวมานี้ก็เช่นเดียวกันกับผูกดวงชาตา วางลัคนาเพื่อทำการพยากรณ์นั่นเอง ขั้นแรกให้ตรวจดูดวงดาวที่โคจรในปัจจุบันประจำวันนั้นๆ ที่เห็นว่าดาวจันทร์เสวยบูรณฤกษ์ ทั้งดิถีเดือนวันนั้นๆ ผ่านพ้นข้อห้าม เป็นธงชัยอธิบดีบริบูรณ์พร้อมทุกประการโดยไม่ขัดกับชาตาเดิมของเจ้างาน ก็ให้เลือกราศีที่จะวางลัคนาฤกษ์ เพื่อปรับปรุงดวงดาวให้เด่นโดยให้ได้โยคเกณฑ์แก่ลัคนาฤกษ์ และไม่เบียนแก่ดวงเดิม เมื่อเห็นได้ราศีที่สมควรดีแล้ว ก็ให้เริ่มวิธีทำฤกษ์ดังกล่าวมาแล้ว

                เมื่อพิจารณาเห็นว่าผ่านพ้นข้อห้ามทั้งปวงตลอดจนกระทั่งยามที่ร้าย แล้วพิจารณาถึงนวางค์ ตรียางค์ ที่เกี่ยวฤกษ์อันเป็นบูรณฤกษ์ และฤกษ์นั้นก็สมควรแก่การที่จะประกอบจึงให้วางลัคนาฤกษ์ลงในราศีที่ประสงค์นั้น กำหนดปฐมฤกษ์ลงในนวางค์ที่ปลอดโปร่ง ไม่เกี่ยวตรียางค์ที่เป็นลูกพิษนั้น โดยเอาเวลาของลูกนวางค์แรกบวกกับเวลาที่เริ่มต้นของราศีนั้นและบวกทวีขึ้นทีละลูกนวางค์เป็นลำดับจนถึงนวางค์ที่ประสงค์นั้นเป็นปฐมฤกษ์ หมดเขตเมื่อใดเป็นอันว่าสุดฤกษ์ลงตรงนั้น

                หากไปถูกนวางค์ปลอดโปร่งเข้าไปเป็นจำนวน 2 - 3 นวางค์ก็ดี เวลาฤกษ์ก็ยาวออกไปอีก แต่ถ้าได้เพียงนวางค์เดียวเวลาฤกษ์ก็สั้นเข้า จงพยายามตรวจดูเลี่ยงตรียางค์ลูกพิษและฤกษ์ที่เกาะให้จงหนัก เมื่อไปถูกลูกพิษและฤกษ์แตก จะเกิดอันตรายขึ้นได้ และเมื่อกำหนดเวลาปฐมฤกษ์ให้รอเวลาเพื่อปลอยให้เข้านวางค์นั้นบ้างสักเล็กน้อยจึงกระทำการได้


ประวัติกำเนิดของโลก
โหราศาสตร์คืออะไร
ตำนานชาติเวร ดาวประจำวันเกิด
พระเคราะห์ให้คุณและโทษ
เมื่อดวงดาวทับลัคนา
การพยากรณ์ดวงชาตากำเนิด
ดวงแตก ดวงร้าว ดวงพินทุบาทว์
ดาวเคราะห์ผสมกันบอกลักษณะบุคคล
ฤกษ์ คืออะไร
ความรู้เรื่องฤกษ์มงคล
หลักครูที่ห้ามมิให้สมรสกันเด็ดขาด
อิทธิพลดาวมฤตยู
ดาวมฤตยูกุมลัคน์
ดาวมฤตยูสถิตในภพต่างๆ
ดวงเมือง ดวงประเทศไทย
หลักการพยากรณ์ เกี่ยวกับเคราะห์ร้ายถึงตาย
วาสนาคืออะไร
วันประสูติพระพุทธเจ้า
อาถรรพณ์ต่างๆ
ศึกษาโหราศาสตร์จากประวัติศาสตร์
การพิจารณาบ้านเลขที่และอาชีพ
วิธีแก้เคราะห์ร้าย
ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ฤกษ์
ความเป็นมงคลของวัด
ความรู้เรื่องฤกษ์ในปฏิทินโหราศาสตร์ 1
ความรู้เรื่องฤกษ์ในปฏิทินโหราศาสตร์ 2
ดวงธนโยค ดวงเศรษฐีเงินล้าน
ดวงมาลัยโยค ดวงจันทร์ครึ่งซีก
ดวงจันทร์ครุสุริยา ดวงผู้มีบุญมาเกิด

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 83 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2566
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ความรู้เรื่องฤกษ์1 , ความรู้เรื่องฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , เสด็จพ่อ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพร , สุพรรณบุรี , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ดิถีมหาสูญ , ดิถีฤกษ์ไชย , กาลโยค ดิถีดี ดิถีร้าย , ดิถีอัคนิโรธน์ , กทิงวัน กระทิงวัน , วันดี วันร้าย , ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตักบาตรเทโว , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , โคลงกลอนในโหราศาสตร์ , ดวงธนโยค ดวงเศรษฐี , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,