แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   
คำพยากรณ์ปีชวด2551


คำพยากรณ์ปีนักษัตรชวด พ.ศ.2551

ปีชวด (ชง) ตรงกับปีเกิดของท่านพอดี
 นอกจากตรงทับกับตำแหน่งเทพเจ้าไท้ส่วย (เทพประจำปี) ยังมีดาวร้ายหลายดวงเพ่งเล็งรังควาน มักจะเกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ มีอุปสรรคปัญหาในการงานอยู่ไม่ขาด เงินทองรั่วไหลเก็บไม่อยู่ นอกจากนี้นังอาจได้รับอุบัติเหตุเลือดตกยางออกจากของมีคม หากคิดแก้ไขปัดเป่าเคราะห์ภัย ควรจัดตั้งวัตถุมงคลหรือสวมจี้มงคลแกะสลักรูป "โคคู่หนูคาบเหรียญผสานพลัง" เพื่อสลายพลังอัปมงคล พร้อมทั้งส่งเสริมให้การงานการค้าสำเร็จรุ่งเรืองสมดังใจปราถนา โชคลาภหลั่งไหล สุขภาพพลานามัยแข็ง! แรงสมบูรณ์ไปตลอดทั้งปี

ปีฉลู (ดีมาก) เนื่องจากในเรือนชะตามีดาวมงคล "อวี้ถัง" (หอหยก) และดาวมงคล "ไท่หยาง" (พระอาทิตย์) ฉายส่อง ส่งผลให้หน้าที่การงานรวมถึงธุรกิจการค้าเจริญก้าวหน้า แต่เพราะในชะตามีดาวเพ่งเล็งร่วมอยู่ด้วย ต้องระวังเหตุขัดแย้งและการทะเลาะวิวาท ฉะนั้น เพื่อความไม่ประมาทเจ้าชะตาควรจัดตั้งวัตถุมงคลหรือสวมจี้มงคลรูป "แรดคู่มั่งคั่งก้าวหน้า" เพื่อช่วยเสริมให้กิจการงานการค้าเจริญรุ่งเรือง ค้าขายดีมีกำไรงดงาม ผู้คนให้การช่วยเหลือสนับสนุน มีชีวิตที่มั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุขตลอดปี 

ปีขาล (ไม่ดี) เรือนชะตาปรากฎดาวร้ายเพ่งเล็งรังควานอยู่หลายดวง จึงเป็นปีที่ท่านจะมีรายจ่ายมาก การเงินไม่ราบรื่น การงานการค้าติดขัดประสบอุปสรรค ครอบครัวไม่สงบสุข ทั้งต้องดูแลสุขภาพของสมาชิกอาวุโสในบ้านเป็นพิเศษ หากคิดแก้ไขปัดเป่าเคราะห์ภัย ท่านควรจัดตั้งวัตถุมงคลหรือสวมจี้มงคลรูป "ค้างคาวท้อใบบัวมหามงคล" เพื่อช่วยเสริมดวงชะตาให้อยู่ดีมีสุข บริบูรณ์ด้วยลาภยศชื่อเสียง สุขภาพของเจ้าชะตาและผู้อาวุโสในบ้านสมบูรณ์แข็งแรงตลอดปี 

ปีเถาะ (ดีพอประมาณ) ปีนี้ดาวมงคล "หงหลวน" เปล่งประกาย ส่งผลให้พื้นชะตาโดยรวมราบรื่น แต่เนื่องจากในชะตามีดาวร้ายหลายดวงคอยเหนี่ยวรั้งรังควาน เจ้าชะตาต้องพบกับอุปสรรคมากมาย ระวังกับดักทางการค้าและผู้ไม่หวังดีคอยหาโอกาสกลั่นแกล้ง อีกทั้งเรื่องโชคลาภการเงินและสุขภาพไม่เป็นอย่างที่หวัง ฉะนั้นหากคิดแก้ไขคลี่คลายเหตุร้าย ท่านควรจัดตั้งวัตถุมงคลหรือสวมจี้มงคลรูป "กางเขนคู่สำเร็จทุกประการ" เพื่อช่วยขจัดปัดเป่าเคราะห์ภัย ส่งเสริมให้บังเกิดความเจริญก้าวหน้าในธุรกิจการงานการค้า เงินทองไหลมาเทมา มีส! ุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และสมหวังในความรัก

ปีมะโรง (ไม่ดี) ในเรือนชะตามีดาวอัปมงคลเกาะกลุ่มอยู่มาก อันได้แก่ ดาวอู่กุ้ย จะส่งผลให้เกิดความขัดแข้ง ดาวกวนฝู ส่งผลให้อาจมีเรื่องต้องโทษเป็นคดีความได้ง่าย ดาวพีโกว ส่งผลให้เจ้าชะตาอยู่ในเคราะห์อาจถึงขั้นเลือดตกยางออก ฉะนั้น หากคิดแก้ไขคลี่คลาย ท่านควรจัดตั้งวัตถุมงคลหรือสวมจี้มงคลรูป "คชสารคู่เหยียบกำแพงทรงอำนาจ" เพื่อช่วยขจัดปัดเป่าเคราะห์ภัย เสริมเงินทองไหลมาเทมา ประสบโชคลาภสุขวาสนา บรรลุในสิ่งที่มุ่งหวังในเร็ววัน 

ปีมะเส็ง (ไม่ดี) ในเรือนชะตามีดาวสื่อฝู (ยันต์มรณะ) และ ดาวเสี่ยวห้าว (ละลายทรัพย์) รังควาน จึงส่งผลบั่นทอนความก้าวหน้า ต้องเผชิญกับศึกนอกศึกใน ทั้งมีศัตรูรายล้อม เงินทองรั่วไหลสูญเสียง่าย และต้องระวังภัยจากโจรผู้ร้าย โรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ ฉะนั้นหากคิดแก้ไขคลี่คลาย ท่านควรจัดตั้งวัตถุมงคลหรือสวมจี้มงคลรูป "กวางวาสนาเพิ่มพูนทรัพย์" เพื่อช่วยส่งเสริมให้เจ้าชะตาได้รับพรมงคลทั้งมวล บริบูรณ์ในทุกสิ่งที่ตั้งหวัง การงานการค้าราบรื่นเจริญก้าวหน้า เงินทอง! ไหลมาเทมาสมดังใจปรารถนา

ปีมะเมีย (ชง) เนื่องจากปีเกิดของท่าน "ชง" กับปีชวด อีกทั้งยังชงต่อเทพเจ้าไท้ส่วย ส่งผลให้มักมีปัญหารุมเร้ามิได้ขาด ธุรกิจการค้าถดถอยเสียหาย โชคลาภการเงินตกต่ำฝืดเคือง ระวังโรคภัยเบียดเบียน หากคิดแก้ไขคลี่คลายท่านควรจัดตั้งวัตถุมงคลหรือสวมจี้มงคลรูป "แพะคู่อาชาทวีทรัพย์" เพื่อช่วยส่งเสริมให้เจ้าชะตาบังเกิดความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงาน เงินทองไหลลื่นคล่องตัว ช่วยสลายพลังร้ายให้สิ้นฤทธิ์ พ้นจากเคราะห์ร้ายเหตุเภทภัย บนวิถีแห่งความสำเร็จมีความสุขและสมหวังทุกประการ

ปีมะแม (ดีมาก) ปีนี้มีดาวมงคล "จื้อเวย" เปล่งรัศมีสดใส ส่งผลให้หน้าที่การงานรวมถึงกิจการค้าของเจ้าชะตาเจริญโดดเด่นก้าวไกลกว่าผู้อื่น ทั้งจะมีชื่อเสียงเกียรติยศมาเยือน แม้ระหว่างปีจะเกิดอุปสรรคปัญหาไม่ราบรื่น แต่ท่านก็จะฝ่าปราการอุปสรรคไปได้ หากท่านปราถนาจะเพิ่มพูนทรัพย์สุขวาสนาเป็นเท่าทวีคูณ ท่านควรจัดตั้งวัตถุมงคลหรือสวมจี้มงคลรูป "หมีคู่กินใบไผ่สำเร็จรุ่งเรือง" เพื่อช่วยเสริมความกว้าหน้า กระตุ้นโชคลาภเปี่ยมด้วยทรัพย์สุขวาสนาและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในกิจการงานการค้าไปตลอดทั้งปี

ปีวอก (ไม่ดี) ในเรือนชะตามีดาวอัปมงคลชุมนุมอยู่มาก ทุกกิจกรรมที่จะดำเนินไปจึงไม่ราบรื่น มีคนอิจฉาตาร้อนคอยจ้องทำร้าย มีอุปสรรคมากมายในการทำงาน มักมีเรื่องทะเลาะบาดหมางกับผู้อื่นได้ง่าย และมีเหตุเสียทรัพย์ไม่คาดคิดและอาจเกิดเหตุร้ายถึงขั้นเลือดตกยางออก ฉะนั้นหากคิดสลายเคราะห์ภัย ท่านควรจัดตั้งวัตถุมงคลหรือสวมจี้มงคลรูป "เซียมซู้ขี่เต่าร่ำรวยอายุวัฒนะ" เพื่อช่วยต้านเคราะห์ร้ายจากดาวอัปมงคล ส่งเสริมให้การงานการค้าราบรื่น เปี่ยมด้วยโชคลาภโภคทรัพย์มั่งคั่ง มีความสุขและสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

ปีระกา (ดีมาก) ในปีนี้ถึงแม้จะมีดาวอัปมงคลโคจรเข้ามาเพ่งเล็งอยู่หลายดวง แต่เนื่องจากมีดาวมงคลแห่งโชคลาภประจำอยู่ในราศีเกิด จึงสามารถสลายเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี หากท่านต้องการส่งเสริมเพิ่มกำลังแห่งดาวมงคลให้มีอำนาจทวีผลความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นแล้ว ท่านควรจัดตั้งวัตถุมงคลหรือสวมจี้มงคลรูป "ปลาทองคู่หลีฮื้อมั่งคั่งมีสุข" เพื่อช่วยเสริมให้เจ้าชะตามั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยโชคลาภโภคทรัพย์ หน้าที่การงานรวมถึงกิจการค้าราบรื่นสมดังใจปรารถนา เปี่ยมด้วยความมั่งมีศรีสุขอย่างล้นเหลือ

ปีจอ (ไม่ดี) ปีนี้มีดาวอัปมงคลหลายดวงเพ่งเล็งอยู่ ดาวเทียนโก่ว ส่งผลให้ชีวิตมีอุปสรรคเกิดการทะเลาะมีปากเสียงกับผู้คน ดาวฝู่เฉิน เจ้าชะตาต้องเตือนตัวเองให้ดำเนินทุกก้าวย่างด้วยความระมัดระวัง โชคดีที่ในชะตานังมีดาวมงคลคุ้มครอง หากคิดแก้ไขคลี่คลาย ท่านควรจัดตั้งวัตถุมงคลหรือสวมจี้มงคลรูป "อินทรีย์คู่ปลาวาฬฝ่าอุปสรรค" เพื่อช่วยคลี่คลายเหตุร้าย ส่งเสริมให้กิจการงานราบรื่นรุ่งเรือง สามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดี และเกื้อหนุนให้โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย บังเกิดแต่สิ่งศิริมลคลดีงาม 

ปีกุน (ไม่ดี) ปีนี้มีดาวอัปมงคลหลายดวงเพ่งเล็งอยู่ ฉะนั้น การดำเนินชีวิตต่าง ๆ ในปีนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มาก ประพฤติปฎิบัติตนและการงานให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระวังความปลอดภัยทั้งในบ้านและนอกบ้าน หากคิดแก้ไขสลายสิ่งอัปมงคล ท่านควรจัดตั้งวัตถุมงคลหรือสวมจี้มงคลรูป "กิเลนนกกระเรียนมั่งคั่งทรัพย์อนันต์" เพื่อช่วยขจัดอุปสรรคปัญหา ช่วยเสริมให้การงานการค้าเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โชคลาภเงินทองหลั่งไหล มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดทั้งปี

ปีนี้เป็นปีชวด  ชงกับ  ปีมะเมีย ปีเถาะ และ ปีระกา
ผู้ที่เกิดใน4ปีดังกล่าวควรไปไหว้พระหรือสักการะเทพเจ้าเพื่อขอพรให้คุ้มครองดวงชะตาให้ชีวิตมีความสุขความเจริญดังนี้

คนเกิดปีชวด ควรไปไหว้ 

-เทพเห้งเจีย(ข้างวัดไตรมิตรหรือที่ศาลเจ้าเง็กฮกตึ๊ง) หรือ
-องค์ไท้ส่วยเอี้ย (โจวต้งไต่เจียงกุง) ที่วัดเล่งเน่ยยี่ หรือ
-เจ้าแม่กวนอิม (องค์ยืนที่ รพ.เทียนฟ้า-เยาวราช)

     
คนเกิดปีฉลู    ควรไปไหว้  -องค์เทพไฉ่ซิ่งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ วัดเล่งเน่ยยี่)
     
คนเกิดปีขาล ควรไปไหว้  -ซักบ่อเซียน (โรงเจพ่งไล้กิวเกาะ ซ.โรงเลี้ยงเด็ก สวนมะลิ) หรือ
-องค์เจ้าพ่อกวนอู (ศาลเจ้าพ่อกวนอูตลาดเก่า-เยาวราช)
     
คนเกิดปีเถาะ ควรไปไหว้  -เจ้าแม่ทับทิม  (บริเวณวัดเลียบสะพานพุทธ) หรือ
-องค์ไท้เสี้ยง ลีเหล่ากุง (มูลนิธิเม่งกิม วงเวียนโอเดียน-เยาวราช)
     
คนเกิดปีมะโรง ควรไปไหว้  -องค์ลื่อต่งปิง (ศาลเจ้าหลี่ตี้เบี้ยว) หรือ
-องค์จี๋มุยแชกุง (เทพเจ้าประทานพร วัดเล่งเน่ยยี่)
     
คนเกิดปีมะเส็ง ควรไปไหว้ 

-เจ้าแม่กวนอิม (โรงพยาบาลเทียนฟ้า) หรือ
-องค์แชเหล่งเอี้ย (เทพมังกรเขียว วัดทิพย์วิหารวารี หลังจารจรกลาง)

     
คนเกิดปีมะเมีย ควรไปไหว้  -องค์ไท้ส่วยเอี๊ย และ องค์ไฉ่ซิ่งเอี๊ยขี่เสือ  (วัดเล่งเน่ยยี่)
     
คนเกิดปีมะแม ควรไปไหว้  -เจ้าแม่เทียนโหว (วัดเลียบสะพานพุทธ) หรือ
-องค์แป๊ะกง (ฮกเต็กกว่า  วัดทิพย์วิหารวารี หลังจารจรกลาง)
     
คนเกิดปีวอก ควรไปไหว้  -ตั่วเหล่าเอี๊ย (ศาลเจ้าพ่อเสือ) หรือ
-องค์ปู่กุ่ยฮุก (พระสังกจาย ที่วัดใดก็ได้)
     
คนเกิดปีระกา ควรไปไหว้  -เจ้าพ่อกวนอู (ศาลเจ้าพ่อกวนอูเยาวราช) หรือ
-องค์หลวงปู่ไต่ฮงกง
     
คนเกิดปีจอ ควรไปไหว้  -ฮั่วกวงไต่ตี่ (ศาลเจ้าพ่อกวนอู เยาวราช) หรือ
-องค์หลีเอี้ย (เจ้าพ่อเสือ เสาชิงช้า)
     
คนเกิดปีกุน ควรไปไหว้  -ไท้เสียงเหล่ากุง (ศาลเจ้าหลี่ตี้เบี้ยว) หรือ
-องค์ไท้เอี้ยง แชกุง (เทพสุริยัน วัดเล่งเน่ยยี่)

ข้อห้าม

 

คนเกิดปีมะเมีย รอบอายุ  7ปี   43ปี  และ 67 ปี

ผู้ที่เกิดใน4ปีดังกล่าว
ควรงดหรือไปร่วม
กิจกรรมงานศพ(ตลอดทั้งปี)

คนเกิดปีชวด รอบอายุ  25 ปี
คนเกิดปีเถาะ รอบอายุ  34 ปี
คนเกิดปีระกา รอบอายุ  16ปี  52ปี  และ 76ปี

 

 

 

 

ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปี 2564
วัดเล่งเน่ยยี่1 (วัดมังกร)
วัดเล่งเน่ยยี่2
วัดกัมโล่วยี่ (วัดมงกรเขียว)
วัดโพธิ์แมนคุณาราม
คำพยากรณ์ปีมะแม 2558
คำพยากรณ์ปีมะเมีย2557
คำพยากรณ์ปีมะเส็ง2556
วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ (ซิ้งเจียที)
เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง
ตารางวันไหว้เจ้าปี2556
ประวัติวันตรุษจีน
การไหว้วันตรุษจีน
คำพยากรณ์ปีกุน 2550
ฤกษ์ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ย ปีมะแม 2558
คำพยากรณ์ปีชวด2551
คำพยากรณ์ปีฉลู2552
คำพยากรณ์ปีขาล2553
คำพยากรณ์ปีมะโรง2555
คำพยากรณ์ปีเถาะ2554
ตารางวันไหว้เจ้าปี2555
ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปี 2559
ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ประจำปี 2563
ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ประจำปี 2562

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 26 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,