แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   
ตารางวันไหว้เจ้าปี2556

 

ปฏิทินวันสำคัญปี 2556 ของจีน
ตารางวันไหว้เจ้าประจำปีมะเส็ง

เดือนมกราคม 2556
วันที่ 9มกราคม2556 วัน28 (廿八)เดือน 11 (冬月)ปีมะโรง(辰) วันไหว้บัวลอย
วันที่ 12มกราคม2556 วัน1 (初一)เดือน 12 (腊月)ปีมะโรง(辰) วันเด็ก วันชิวอิก
วันที่ 26มกราคม2556 วัน15 (十五)เดือน 12 (腊月)ปีมะโรง(辰) วันจับโหงว
 
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2556
วันที่ 4กุมภาพันธ์2556 วัน24(廿四)เดือน12(腊月)ปีมะโรง(辰) วันสารทลิบชุนไหว้ส่งเสด็จฯ
วันที่ 9กุมภาพันธ์2556 วัน29(廿九)เดือน12(腊月)ปีมะโรง(辰) 
ไหว้สิ้นปี,ไหว้รับเสด็จเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย
วันที่ 10กุมภาพันธ์2556 วัน1(初一)เดือน 1 (正月)ปีมะเส็ง(巳)
วันตรุษจีน วันชิวอิก
วันที่ 14กุมภาพันธ์2556 วัน5 (初五)เดือน 1 (正月)ปีมะเส็ง(巳) คล้ายวันเกิดเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ยปางบู๊(จ้าวกงหมิง)
วันที่ 18กุมภาพันธ์2556 วัน9 (初九)เดือน 1 (正月)ปีมะเส็ง(巳) คล้ายวันเกิดองค์หยี้วหวังต้าตี้(ทีกงแซ)
วันที่ 24กุมภาพันธ์2556 วัน15 (十五)เดือน 1 (正月)ปีมะเส็ง(巳) วันจับโหงว
 
 
เดือนมีนาคม 2556
วันที่ 12มีนาคม2556  วัน1 (初一) เดือน 2 (二月)ปีมะเส็ง(巳) วันชิวอิก
วันที่ 26มีนาคม2556  วัน 15 (十五) เดือน 2 (二月)ปีมะเส็ง(巳)วันจับโหงว
วันที่ 30มีนาคม2556 วัน 19 (十九) เดือน 2 (二月) ปีมะเส็ง(巳) 
วันคล้ายวันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม
 
 
เดือนเมษายน 2556
วันที่ 5เมษายน2556  วัน25 (廿五) เดือน 2 (二月)ปีมะเส็ง(巳) เทศกาลเช็งเม้ง วันเช็งเม้ง
วันที่ 10เมษายน2556 วัน 1 (初一) เดือน 3 (三月) ปีมะเส็ง(巳) วันชิวอิก
วันที่ 12เมษายน2556 วัน 3 (初三) เดือน 3 (三月) ปีมะเส็ง(巳) วันคล้ายวันประสูติองค์เซวียนเทียนสร้างตี้(เฮียงเทียงเสี่ยงตี่)
วันที่ 24เมษายน2556  วัน 15 (十五) เดือน 3 (三月) ปีมะเส็ง(巳) วันจับโหงว
 
 
เดือนพฤษภาคม 2556
วันที่ 2พฤษภาคม2556 วัน 23 (廿三) เดือน 3 (三月) ปีมะเส็ง(巳) วันคล้ายวันประสูติเจ้าแม่ทับทิม(เทียนโหวเซี้ยบ้อ)
วันที่ 10พฤษภาคม2556 วัน 1 (初一) เดือน 4 (四月) ปีมะเส็ง(巳) วันชิวอิก
วันที่ 17พฤษภาคม2556  วัน 8 (初八) เดือน 4 (四月) ปีมะเส็ง(巳) วันคล้ายวันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง(องค์ยุวเทพท่ามกงเยี่ย)
วันที่ 24พฤษภาคม2556  วัน 15 (十五) เดือน 4 (四月) ปีมะเส็ง(巳)วันจับโหงว (วันวิสาขบูชา)
 
 
เดือนมิถุนายน 2556
วันที่ 8มิถุนายน2556 วัน 1 (初一)เดือน 5 (五月) ปีมะเส็ง(巳) วันชิวอิก
วันที่ 12มิถุนายน2556 วัน 5 (初五) เดือน 5 (五月) ปีมะเส็ง(巳) วันไหว้บ๊ะจ่าง
วันที่ 22มิถุนายน2556  วัน 15 (十五) เดือน 5 (五月) ปีมะเส็ง(巳) วันจับโหงว
 
 
เดือนกรกฎาคม 2556
วันที่ 8กรกฎาคม2556 วัน 1 (初一) เดือน 6 (六月) ปีมะเส็ง(巳) วันชิวอิก
วันที่ 22กรกฎาคม2556 วัน 15 (十五) เดือน 6 (六月) ปีมะเส็ง(巳) วันจับโหงว (วันอาสาฬหบูชา)
วันที่ 26กรกฎาคม2556 วัน 19 (十九) เดือน 6 (六月) ปีมะเส็ง(巳) 
วันคล้ายวันสำเร็จมรรคผลองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
วันที่ 31กรกฎาคม2556 วัน 24 (廿四) เดือน 6 (六月) ปีมะเส็ง(巳) วันคล้ายวันประสูติเทพเจ้ากวนอู(กว้านอี้กง)
 
 
เดือนสิงหาคม 2556
วันที่ 7สิงหาคม2556 วัน 1 (初一) เดือน 7 (七月) ปีมะเส็ง(巳) วันชิวอิก และเป็นวันคล้ายวันสมภพองค์ไท้สร้างเหลาจวิน
วันที่ 21สิงหาคม2556 วัน 15 (十五) เดือน 7 (七月) ปีมะเส็ง(巳) วันสารทจีน วันจับโหงว
 
 
เดือนกันยายน 2556
วันที่ 2กันยายน2556 วัน 27 (廿七) เดือน 7 (七月) ปีมะเส็ง(巳) วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
วันที่ 5กันยายน2556 วัน 1 (初一) เดือน 8 (八月) ปีมะเส็ง(巳) วันชิวอิก
วันที่ 19กันยายน2556 วัน 15 (十五) เดือน 8 (八月) ปีมะเส็ง(巳) ไหว้พระจันทร์  วันจับโหงว
 
 
เดือนตุลาคม 2556
วันที่ 5ตุลาคม2556 วัน 1 (初一) เดือน 9 (九月) ปีมะเส็ง(巳) เทศกาลกินเจ(5-13ตุลาคม2556) วันชิวอิก
วันที่ 13ตุลาคม2556 วัน 9 (初九) เดือน 9 (九月) ปีมะเส็ง(巳) วันคล้ายวันประสูติเทพเจ้านาจา(ซาไท้จื้อ)
วันที่ 19ตุลาคม2556 วัน 15 (十五) เดือน 9 (九月) ปีมะเส็ง(巳) วันจับโหงว (วันออกพรรษา)
วันที่ 23ตุลาคม2556 วัน 19 (十九) เดือน 9 (九月) ปีมะเส็ง(巳) วันคล้ายวันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม ,วันปิยะมหาราช
 
 
เดือนพฤศจิกายน 2556
วันที่ 3พฤศจิกายน2556 วัน 1 (初一) เดือน 10 (十月) ปีมะเส็ง(巳)  วันชิวอิก
วันที่ 17พฤศจิกายน2556 วัน 15 (十五) เดือน 10 (十月) ปีมะเส็ง(巳) วันจับโหงว (วันลอยกระทง)
 
เดือนธันวาคม 2556
วันที่ 3ธันวาคม2556  วัน 1 (初一) เดือน 11 (冬月) ปีมะเส็ง(巳) วันชิวอิก
วันที่ 17ธันวาคม2556  วัน 15 (十五) เดือน 11 (冬月) ปีมะเส็ง(巳) วันจับโหงว
วันที่ 30ธันวาคม2556  วัน 28 (廿八) เดือน 11 (冬月) ปีมะเส็ง(巳) วันไหว้บัวลอย

 


วันตรุษจีนปี 2556

วันตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชนชาวจีน เพราะชาวจีนถือว่า วันตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน เช่นเดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย 

ดังนั้นชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างมาก และจะมีการเฉลิมฉลองวันตรุษจีนทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีน ซึ่งในแต่ละรัฐแต่ละพื้นที่จะมีพิธีเฉลิมฉลองที่แตกต่างกันออกไป

สำหรับปี 2556 นี้ วันตรุษจีนตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556  ปฏิทินจันทรคติไทย ตรงกับวันอาทิตย์  แรม  15 ค่ำ เดือน 2 ปีมะโรง จ.ศ. 1374)

สำหรับที่มาของ วันตรุษจีน นั้น เชื่อกันว่าประเพณีนี้มีมานานกว่า4,000ปีแล้ว  จัดขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เดิมที่ไม่ได้เรียกว่าเทศกาลตรุษจีน แต่มีชื่อเรียกต่างกันตามยุคสมัย นั่นคือเมื่อ 2100 ปีก่อนคริสต์ศักราชจะเรียกว่า "ซุ่ย" ซึ่งมีความหมายถึงการโคจรครบหนึ่งรอบของดาวจูปิเตอร์ 

จนกระทั่งต่อมาในยุค 1000 กว่าปีก่อนคริสต์ศักราช เทศกาลตรุษจีนถูกเรียกใหม่ว่า "เหนียน" หมายถึงการเก็บเกี่ยวได้ผลอุดมสมบูรณ์นั่นเอง

นอกจากนี้ วันตรุษจีน ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า " วันชุงเจ๋ "  ซึ่งหมายถึงเทศกาลดูใบไม้ผลิ หรือขึ้นปีเพาะปลูกใหม่ เพราะช่วงก่อนตรุษจีนนั้นตรงกับฤดูหนาว ไม่สามารถทำการเกษตรกรรมได้ ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่มีอากาศเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ชาวจีนจึงสามารถทำการเกษตร ทำนาทำสวน ได้อีกครั้งหลังจากผ่านพ้นฤดูหนาวมานั่นเอง

ส่วนการกำหนด วันตรุษจีน นั้น ตามประเพณีเทศกาลตรุษจีน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือนอ้ายตามปฏิทินจันทรคติของจีน  และถือว่าคืนวันที่ 30 เดือน 12 เป็นวันส่งท้ายปีเก่า ส่วนวันที่ 1 เดือน 1 คือวันชิวอิก หมายถึงวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ

การเตรียมงานเพื่อการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนั้น จะเริ่มขึ้นตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนวันตรุษจีน (คล้ายกับวันคริสต์มาสทางประเทศตะวันตก) โดยผู้ชาวจีนจะเริ่มซื้อข้าวของต่างๆ เพื่อมาเตรียมประดับตกแต่งบ้านเรือน เตรียมทำความสะอาดครั้งใหญ่ ตั้งแต่ชั้นบนลงชั้นล่าง เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะเป็นการปัดกวาดสิ่งที่ไม่ดีออกไป  ภายในบ้าน ทั้งประตู หน้าต่าง จะประดับประดาไปด้วยสีแดง และกระดาษสีแดงก็จะมีคำอวยพรในทำนอง ขอให้อายุยืน เจริญร่ำรวย อยู่ดีมีสุข ฯลฯ

ในวันตรุษจีนนั้นสมาชิกของครอบครัวทุกคนก็จะมาร่วมรับประทานอาหาร  อาหารที่ล้วนแต่มีชื่อหรือมีความหมายเป็นเรื่องมงคลทั้งสิ้น อาทิเช่น 

กุ้งจะหมายถึงชีวิตที่รุ่งเรืองและความสุข 
เป๋าฮื้อแห้งหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี 
สลัดปลาสดจะนำมาซึ่งความโชคดี 
จี้ไช่ (ผมเทวดา) สาหร่าย จะนำความร่ำรวยมาให้ 
และขนมต้ม (Jiaozi) หมายถึงบรรพชนอวยพร

หลังจากทานอาหารค่ำผ่านไปแล้ว ทุกคนในครอบครัวจะนั่งสังสรรค์กันจนถึงเช้าเพื่อรอวันใหม่บ้างก็มีการเล่นเกม เล่นไพ่ หรือดูรายการทีวีที่เกี่ยวกับ วันตรุษจีน และที่สำคัญในวันนี้ เป็นวันถือของชาวจีนว่า จะต้องไม่โกรธ ไม่ริษยา หรือแสดงอาการไม่พอใจ เพื่อเป็นสิริมงคลที่ดีสำหรับปีที่กำลังจะมาถึง

นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของ วันตรุษจีน คือ " อั่งเปา "  มีความหมายว่า "กระเป๋าแดง"  หรือบ้างก็จะใช้คำว่า " แต๊ะเอีย "  ซึ่งมีความหมายว่า "ผูกเอว"  เล่ากันว่าคนจีนสมัยก่อนชอบร้อยเงินเป็นพวงผูกไว้ที่เอว การให้อั่งเปานี้ คู่แต่งงานจะให้เงินเด็กๆ และผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้แต่งงานในซองสีแดง หลังจากนั้นทุกคนในครอบครัว จะออกมาจากบ้านเพื่อกล่าวสวัสดีปีใหม่ในหมู่ญาติ ในหมู่เพื่อนบ้าน ซึ่งคงคล้ายกับการที่ชาวตะวันตกพูดว่า " Let bygones be bygones " (อะไรที่ผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป) 

ตารางวันไหว้เจ้าปี 2556

ฤกษ์ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปี2556
การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อขอพร ท่านจะต้องไหว้โดยหันหน้าไปยังทิศที่ท่านจะเสด็จมา ซึ่งถือกันว่าเป็นทิศแห่งโชคลาภของปีนั้นๆ 
ฤกษ์สำหรับผู้ที่ไหว้เป็นประจำทุกปี โดยทั่วไปมักจะนิยมไหว้วันชิวอิก ยามจื้อ (ยามแรก)
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556   เวลา 23.00น.เป็นต้นไป
โดยให้ตั้งโต๊ะไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก W


ฤกษ์สำหรับผู้ที่เพิ่งจะไหว้เป็นปีแรก (หรือปีที่ผ่านมาไม่ได้ไหว้)
ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556   เวลา 23.30น.-00.30น. 
เป็นฤกษ์ปลอดภัย  ตั้งโต๊ะไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก W
*ฤกษ์นี้สามารถใช้ไหว้ได้ทุกคน

(เข้าดูรายละเอียดการจัดโต๊ะไหว้พร้อมรูปภาพที่นี่)

ฤกษ์เปิดงานใหม่ 
วันชิวสี่ เป็นวันซิ้งเหลาะที(เหล่าเอี้ยเหลาะที) กล่าวคือเป็นวันที่เทพเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ หลังจากที่ได้ไปเข้าเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ เป็นวันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเปิดงานใหม่ทุกชนิด เพราะเทพเจ้าก็เริ่มงานในวันนี้เช่นเดียวกัน
โดยให้จัดของไหว้เจ้าที่ (ถ้าเปลี่ยนกิมฮวยหรืออั่งติ้วใหม่ด้วยก็ยิ่งดี) ไหว้ตอนเช้าๆ แล้วทำการเปิดร้านค้าขายได้ตามปกติ

สำหรับวันชิวสี่ในปี 2556 นี้ ตรงกับวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

 

วันสารทจีน

 
การไหว้ในเทศกาลสารทจีน แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังนี้
 
1. ชุดสำหรับไหว้เจ้าที่ จะไหว้ในตอนเช้า มีอาหารคาวหวาน ขนมที่ไหว้ก็ขนมถ้วยฟู กุยช่าย ส่วนขนมไหว้พิเศษที่ต้องมีซึ่งเป็นประเพณีของสารทจีนคือขนมเทียน ขนมเข่ง ซึ่งต้องแต้มจุดสีแดงไว้ตรงกลาง เนื่องจากชาวจีนมีความเชื่อที่ว่าสีแดงเป็นสีแห่งความเป็นศิริมงคล นอกจากนั้นก็มีผลไม้ น้ำชา หรือเหล้าจีน และกระดาษเงินกระดาษทอง
 
2. ชุดสำหรับไหว้บรรพบุรุษ คล้ายของไหว้เจ้าที่พร้อมด้วยกับข้าวที่บรรพบุรุษชอบ ตามธรรมเนียมต้องมีน้ำแกงหรือขนมน้ำใส ๆ วางข้างชามข้าวสวย และน้ำชาจัดชุดตามจำนวนของบรรพบุรุษ ขาดไม่ได้ก็คือขนมเทียน ขนมเข่ง ผลไม้และกระดาษเงินกระดาษทอง
 
3. ชุดสำหรับไหว้สัมภเวสี วิญญาณเร่ร่อนหรือวิญญาณไม่มีญาติ เรียกว่า สัมภเวสี หรือ ไป๊ฮ๊อเฮียตี๋ แปลว่า ไหว้พี่น้องที่ดี เป็นการสะท้อนความสุภาพและให้เกียรติของคนจีน เรียกผีไม่มีญาติว่าพี่น้องที่ดีของเรา โดยการไหว้จะไหว้นอกบ้านของไหว้จะมีทั้งของคาวหวานและผลไม้ตามต้องการและที่พิเศษคือมีข้าวหอมแบบจีนโบราณ คอปึ่ง เผือกนึ่งผ่าซีกเป็นเสี้ยวใส่ถาด เส้นหมี่ห่อใหญ่ เหล้า น้ำชา และกระดาษเงินกระดาษทองจัดทุกอย่างวางอยู่ด้วยกันสำหรับเซ่นไหว้
 
 

 
 

ขนมที่ใช้ไหว้

 

ในสมัยโบราณชาวจีนใช้ขนมไหว้ 5 อย่าง เรียกว่า โหงวเปี้ย 
หรือเรียกชื่อเป็นชุดว่า ปัง เปี้ย หมี่ มั่ว กี


  ปัง คือขนมทึงปัง เป็นขนมที่ทำมาจากน้ำตาล
  เปี้ย คือขนมหนึงเปี้ย คล้ายขนมไข่
  หมี่ คือขนมหมี่เท้า ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าข้างในไส้เต้าซา
  มั่ว คือขนมทึกกี่ เป็นขนมข้าวพองสีแดงตรงกลางมีไส้เป็นแผ่นบาง
  กี คือขนมทึงกี ทำเป็นชิ้นใหญ่ยาวเวลาจะกินต้องตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ
 

 
แต่ชาวไทยเชื้อสายจีนใช้ขนมเทียน ขนมเข่งในการไหว้ โดยหลักของที่ไหว้ก็จะมีของคาว 3 หรือ 5 อย่าง เช่น ไก่ หมู เป็ด ไข่ หมึก ปลา เป็นต้น ของหวาน 3 หรือ 5 อย่าง เช่น ขนมเทียน ขนมมัดไต้ ขนมถ้วยฟู หรือขนมสาลี่ปุยฝ้าย ขนมเปี๊ยะ ส้ม หรือผลไม้ตามใจชอบ

ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปี 2564
วัดเล่งเน่ยยี่1 (วัดมังกร)
วัดเล่งเน่ยยี่2
วัดกัมโล่วยี่ (วัดมงกรเขียว)
วัดโพธิ์แมนคุณาราม
คำพยากรณ์ปีมะแม 2558
คำพยากรณ์ปีมะเมีย2557
คำพยากรณ์ปีมะเส็ง2556
วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ (ซิ้งเจียที)
เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง
ตารางวันไหว้เจ้าปี2556
ประวัติวันตรุษจีน
การไหว้วันตรุษจีน
คำพยากรณ์ปีกุน 2550
ฤกษ์ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ย ปีมะแม 2558
คำพยากรณ์ปีชวด2551
คำพยากรณ์ปีฉลู2552
คำพยากรณ์ปีขาล2553
คำพยากรณ์ปีมะโรง2555
คำพยากรณ์ปีเถาะ2554
ตารางวันไหว้เจ้าปี2555
ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปี 2559
ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ประจำปี 2563
ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ประจำปี 2562

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 24 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องน้ำ ห้องส้วม , ฮวงจุ้ย ห้องรับแขก , ฮวงจุ้ย ห้องอาหาร , ฮวงจุ้ยสวน ตกแต่งสวน , ฮวงจุ้ย ตู้ปลา บ่อปลา , ฮวงจุ้ย ห้องครัว เตา เตาไฟ เตาแก้ส , ฮวงจุ้ย ชาน ระเบียง บันได รั้วบ้าน กำแพง หลังคา , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว 八字四柱 ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ 往生錢 , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,