แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันพุธ(กลางคืน)

พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันพุธกลางคืน(ราหู)

ท่านที่เกิดวันพุูธกลางคืนหรือพุธราหู  (เกิดตั้งแต่เวลา 18.01น. - 06.00น.ของเช้าวันพฤหัส) 

                ระหว่างอายุ 17 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระศุกร์   ระวังเจ็บป่วยต่าง ๆ และศัตรูผิวเนื้อดำแดง หาเรื่องให้เดือดร้อน  ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระศุกร์จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 18-19-20  ปี พระจันทร์ แทรกพระศุกร์   ระยะนี้ โชคลาภดีจะได้ทรัพย์สินและกิจการงานที่ทำไว้มีผลดีทุกประการ และได้พบคู่ครอง ชื่อเสียงดี  ควรบูชาพระจันทร์ กับพระศุกร์ ลาภผลจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

                ระหว่างอายุ 21 ปี กับ 6 เดือน พระอังคาร แทรกพระศุกร์   ระยะนี้ โชคลาภดี และมีชื่อเสียงเกียรติยศ ผลงานดีทุกอย่าง  ควรบูชาพระ อังคารกับพระ ศุกร์ ลาภผลจะดียิ่ง ๆ ขึ้น

                ระหว่างอายุ 22-23-24  ปี กับ 3 เดือน พระพุธ แทรกพระ ศุกร์  ระยะนี้ โชคลาภจะดียิ่งขึ้นไป 

               ระหว่างอายุ 25-26 ปี พระ เสาร์แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ ควรระวังอุบัติเหตุ เคราะห์และอัคคีภัยต่าง ๆ และเสียทรัพย์ เจ็บป่วยนานาประการ ควรบูชาพระเสาร์ กับพระศุกร์ จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 27-28-29-30 ปี พระ พฤหัสบดีแทรกพระศุกร์    ระยะนี้ โชคลาภดี ผลงานทุกอย่างมีผลดี เกิดลาภเพราะผู้ใหญ่  ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระศุกร์  ลาภผลจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

                ระหว่างอายุ 31-32-33  ปี พระราหู แทรกพระศุกร์ ระวังเสียทรัพย์ เพราะชายผิวดำ ทำให้เดือดร้อน หรือจากที่อยู่ เจ็บป่วยต่าง ๆ    ควรบูชาพระราหู กับพระ ศุกร์ จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 34  ปี พระ อาทิตย์เสวยอายุ และพระอาทิตย์เสวยตัวเอง ระหว่างอุบัติเหตุ เจ็บป่วยต่าง ๆ เสียทรัพย์หรือจากที่อยู่อาศัย หรือรับโทษทางอาญา ควรบูชาพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 35  ปี พระจันทร์ แทรกพระอาทิตย์  จงระวังจะเสียทรัพย์หรือเจ็บป่วยต่าง ๆ    ควรบูชาพระ จันทร์กับพระ อาทิตย์ ภายหลังจะเกิดลาภผล กิจการงานใด ๆ จะบังเกิดผลและโชคลาภ จะได้คู่ครองเนื้อขาวเหลือง หรือผู้หญิงเป็นผู้นำโชคมาให้

                ระหว่างอายุ  35 ปี กับ 5 เดือน พระอังคาร แทรกพระอาทิตย์    จงระวังภัยต่าง ๆ หรือเจ็บไข้ได้รับความทุกข์ยากต่าง ๆ เสียทรัพย์ การงานมีผลน้อย  ควรบูชาพระอังคาร กับพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทาโทษ

                ระหว่างอายุ 36 ปี พระพุธ แทรกพระอาทิตย์   จะบังเกิดลาภผลสิ่งของต่าง ๆ ที่สูญเสียไปจะได้กลับคืนมา ตลอดกับญาติมิตร บริวารคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ  ควรบูชาพระ พุธ กับพระอาทิตย์จะมีโชคดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

                ระหว่างอายุ 37  ปี พระพฤหัสบดี แทรกพระอาทิตย์   ระยะนี้ โชคลาภดี จะได้บริวารหรือคู่ครองด้วยและทรัพย์สินต่าง ๆ  ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระอาทิตย์ เหตุการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้นมาก

                ระหว่างอายุ 38 ปี พระราหู แทรกพระอาทิตย์   ระยะนี้ระวังจะเสียทรัพย์ และเจ็บไข้ อุบัติเหตุเสียเลือดเนื้อ และจะเกิดความกับหมู่ญาติมิตรของตนเอง ควรบูชาพระราหู กับพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทาโทษ

                ระหว่างอายุ 39 ปี พระ ศุกร์แทรกพระอาทิตย์    ระยะนี้ โชคลาภดี จะได้รับความยกย่องจากผู้ใหญ่และบรรดามิตรสหาย  ควรบูชาพระศุกร์ กับพระอาทิตย์  กิจการงานก็จะเจริญก้าวหน้าดี

                ระหว่างอายุ 40-41 ปี พระจันทร์เสวยอายุ และพระจันทร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ โชคลาภดี ผลงานต่าง ๆ ประสบผลดียิ่ง ตลอดกับทั้งที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระ จันทร์ โชคลาภจะบังเกิดผลดี

                ระหว่างอายุ 42  ปี พระอังคาร แทรกพระจันทร์    ระยะนี้ร้อนใจ เสียทรัพย์ คนดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือเกิดเจ็บป่วยด้วยของแหลมลม หรือจากญาติมิตร  ควรบูชาพระอังคาร กับพระ จันทร์ เหตุการณ์จะบรรเทาลง

                ระหว่างอายุ 43-44 ปี 4 เดือน  พระพุธ แทรกพระจันทร์   ระยะนี้ โชคลาภมีผลดี กิจการงานทุกอย่างประสบผลอันดียิ่ง ชื่อเสียงเกียรติยศดี  ควรบูชาพระ พุธกับพระจันทร์ ลาภผลจะดีขึ้นมาก

                ระหว่างอายุ 45-46 ปี พระเสาร์ แทรกพระจันทร์ ระวังศัตรู จะเสียทรัพย์ต่าง ๆ ระวังอัคคีภัย อุบัติเหตุการป่วยไข้นานาประการ

                ระหว่างอายุ 47-48 ปี 7 เดือน พระพฤหัสบดี  แทรกพระจันทร์    ระยะนี้ โชคลาภน้อย ระวังระหว่างสามีภรรยาจะทะเลาะกัน หรือจากที่อยู่อาศัย หญิงขาวเหลือง จะทำให้เดือดร้อน  ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระจันทร์ จะบรรเทาโทษ

                ระหว่างอายุ 49-50  ปี พระราหู แทรกพระ จันทร์   ระวังจะเสียทรัพย์เพราะผู้ใหญ่ ลาภผลหาได้น้อย ระวังชายดำ หญิงขาว จะยุยงให้ผู้ใหญ่เกียดตน  ควรบูชาพรราหู กับพระจันทร์ เหตุการณ์จะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 51-52-53 ปี พระศุกร์ แทรกพระจันทร์   ระยะนี้ โชคลาภดี กิจการงานมีผลดี ได้ทรัพย์สินต่าง ๆ มีชื่อเสียงเกียรติยศ หมู่คนสรรเสริญ เกิดความสุขดี  ควรบูชาพระศุกร์ กับพระจันทร์ ลาภผลจะบังเกิดผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

                ระหว่างอายุ 54 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระจันทร์    ระยะนี้ ระวังเสียทรัพย์สินต่าง ๆ หรือชายดำแดงทำให้เดือดร้อน ญาติมิตรจะเหินห่างหรือเจ็บไข้ต่าง ๆ  ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระจันทร์ จึงจะบรรเทาโทษ

                ระหว่างอายุ  55ปี พระอังคารเสวยอายุ และพระอังคารเสวยตัวเอง   ระยะนี้ จะเสียทรัพย์ต่าง ๆ หรือชายผิวเนื้อดำแดง จะทำให้ได้รับความทุกข์  ควรบูชาพระอังคาร เหตุการณ์จะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 56 ปี กับ 3 เดือน พระพุธ แทรกพระอังคาร   ระยะนี้ โชคลาภดี จะได้ลาภผลเพราะคนมีศักดิ์ จากการงานทุกอย่างประสบผลดียิ่ง  ควรบูชาพระพุธ กับพระ อังคาร จะมีผลดียิ่ง ๆ ขึ้น

                ระหว่างอายุ  57 ปี พระเสาร์ แทรกพระอังคาร จงระวังจะเดือดร้อน ด้วยบุตร ภริยา หรือเจ็บป่วยต่าง ๆ ย้ายที่อยู่อาศัยทำให้เสียทรัพย์    ควรบูชาพระอังคาร กับพระ เสาร์ จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 58  ปี กับ 4 เดือน พระพฤหัสบดี แทรกพระอังคาร   ระยะนี้ตอนแรกได้โชคลาภมีผลดีทุกประการ แต่ให้ระวังหญิงคิดทำลายให้เสียทรัพย์  ควรบูชาพระราหู กับพระ อังคาร จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 59 ปี พระ ราหู แทรกพระอังคาร   ระยะนี้เคราะห์ร้ายให้ระวังจะพลัดพรากจากของที่ตนรัก เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเจ็บป่วย มีภัยต่าง ๆ  โชคลาภ ควรบูชาพระราหู กับพระอังคารจึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 60   ปี กับ 6 เดือน พระศุกร์ แทรกพระอังคาร    ระยะนี้ โชคลาภดี การงานที่ทำไว้จะเกิดผลดีทุกประการ ได้ทรัพย์สินต่าง ๆ สิ่งของต่าง ๆ ที่สูญเสียไปจะได้คืนมา  ควรบูชาพระศุกร์ กับพระ อังคาร จะบังเกิดผลดีเยี่ยม

                ระหว่างอายุ 61 ปี กับ  พระ ศุกร์ แทรกพระอังคาร ระวังเสียทรัพย์หรือได้รับความทุกข์ต่าง ๆ ตลอดทั้งที่อยู่อาศัย จะเดือดร้อนหรือมีภัยต่าง ๆ มารบกวน   ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระอังคาร จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 62  ปี พระ จันทร์แทรกพระอังคาร    ระยะนี้ โชคลาภดีจะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ข้าทาสหญิงชาย กิจการงานทุกอย่างประสบผลดียิ่ง  ควรบูชาพระ จันทร์ กับพระอังคาร โชคลาภจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

                ระหว่างอายุ 63-64-64  ปี พระพุธ เสวยอายุ และพระพุธเสวยตัวเอง    ระยะนี้ โชคลาภดี กิจการงานทำไว้ส่งผลดียิ่ง จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ และคู่ครอง สิ่งของสูญไปจะได้กลับคืนมา  ควรบูชาพระ พุธ จะเกิดโชคลาภดีเยี่ยม

                ระหว่างอายุ 66-67  ปี พระเสาร์ แทรกพระพุธ ระวังจะเสียทรัพย์ฝูงชนเหยียดหยาม ชายดำเป็นศัตรู ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ พุธ จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 68-69-70  ปี พระพฤหัสบดี  แทรกพระพุธ  ระยะนี้ เดินทางไกลไม่ดี เคราะห์ร้าย ถ้าอยู่กับที่จะมีโชคลาภดี และกิจการงานประสบผลดียิ่ง  ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระพุธ จะมีโชคลาภดียิ่ง

                ระหว่างอายุ 71  ปี พระราหูแทรกพระพุธ ระยะนี้ จะเสียเงินทรัพย์สมบัติต่าง ๆ จะสิ้นไป เกิดการเจ็บป่วย  ควรบูชาพระราหู กับพระ พุธจึงจะบรรเทา


พระเคราะห์ให้คุณและโทษ
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันอาทิตย์
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันจันทร์
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันอังคาร
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันพุธ(กลางวัน)
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันพฤหัสบดี
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันศุกร์
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันเสาร์
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันพุธ(กลางคืน)

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 27 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ฤกษ์1 , ฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , กาลโยค ดิถีดี ร้าย , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,