แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันศุกร์

พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันศุกร์

ท่านที่เกิดวันศุกร์

                ระหว่างอายุ 17-18-19 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระศุกร์   ระยะนี้ โชคลาภ ดี จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดกับได้คู่ครองและที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระ พฤหัสบดีกับพระศุกร์ ลาภผลจะบังเกิดผลดี

                ระหว่างอายุ 20-21 ปี พระราหู แทรกพระศุกร์   ระยะนี้ระวังจะเสียทรัพย์ และการเจ็บป่วยต่าง ๆ คนสีเนื้อดำให้โทษ  ควรบูชาพระราหู กับพระศุกร์ จะบรรเทา

               ระหว่างอายุ 21 ปี กับ 4 เดือน พระอาทิตย์ เสวยอายุและพระอาทิตย์เสวยตัวเอง ระวังจะเจ็บป่วย เสียเลือดเนื้อและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะเสียของรักหรือผู้ใหญ่จะให้โทษ ควรบูชาพระ อาทิตย์จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 22 ปี พระ จันทร์แทรกพระ อาทิตย์ จงระวังจะเดือดร้อน ภายในครอบครัวจะเสียทรัพย์ แต่ตอนกลางปีนี้ขึ้นไปจะมีโชคลาภทรัพย์สิน  ควรบูชาพระจันทร์ กับพระอาทิตย์ โชคลาภจะบังเกิดผลดีขึ้น

                ระหว่างอายุ 22 ปี กับ 5 เดือน พระอังคาร แทรกพระอาทิตย์ จงระวังอัคคีภัย ทรัพย์สินต่าง ๆ จะเสียหาย อาจเจ็บป่วยหรือจากที่อยู่อาศัย     ควรบูชาพระ อังคาร กับพระ อาทิตย์ จึงจะบรรเทาโทษ

                ระหว่างอายุ 23 ปี กับ 5 เดือน พระ พุธ แทรกพระอาทิตย์    จะได้ลาภทรัพย์สินต่าง ๆ สิ่งของที่เสียหาย จะได้คืนมา กิจการงานต่าง ๆ สัมฤทธิ์ผล ควรบูชาพระพุธ กับพระ อาทิตย์ ลาภผลจะดีมาก

                ระหว่างอายุ 24 ปี พระ เสาร์แทรกพระอาทิตย์ จงระวังอัคคีภัยต่าง ๆจะเสียทรัพย์ เจ็บป่วยต่าง ๆ หรือถูกโทษทัณฑ์    ควรบูชาพระเสาร์ กับพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทา 

                ระหว่างอายุ 25  ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้จะได้ทรัพย์สิน คู่ครอง ชื่อเสียงเกียรติยศ    ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ อาทิตย์ก็จะบังเกิดผลดียิ่ง

                ระหว่างอายุ  26 ปี พระ ราหูแทรกพระอาทิตย์ จงระวังทรัพย์และสิ่งของต่าง ๆ จะเสียหาย และระวังบาดเจ็บของมีคม หรือเป็นความกับญาติผู้ใหญ่  ควรบูชาพระราหู กับพระอาทิตย์จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 27  ปี พระศุกร์ แทรกพระอาทิตย์    ระยะนี้ลาภผลดี กิจการงานมีทางได้ผลมาก จะได้บุตรบริวารคนรัก ชื่อเสียงเกียรติยศ  ควรบูชาพระศุกร์ กับพระอาทิตย์ โชคลาภจะดีขึ้นมาก

                ระหว่างอายุ 28-29  ปี พระจันทน์เสวยอายุ และพระจันทร์เสวยตัวเอง    ระยะนี้ โชคลาภกิจการงานมีผลดีมาก ได้รับทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ มีคนสรรเสริญ  ควรบูชาพระจันทร์ โชคลาภจะดีมากขึ้น

                ระหว่างอายุ 30  ปี พระอังคาร แทรกพระจันทร์ จะร้อนใจเสียทรัพย์สินต่าง ๆ จะมีคนใส่ร้ายให้ได้รับทุกข์ ระวังอาวุธของแหลมลม หรือย้ายที่อยู่อาศัย    ควรบูชาพระ อังคารกับพระจันทร์ จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 31-32  ปี กับ 4 เดือน  พระพุธ แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ โชคลาภผลดี ผลงานทุกอย่างได้สมกับดังตั้งใจ จะได้คู่ครอง และชื่อเสียงเกียรติยศ  ควรบูชาพระพุธ กับพระจันทร์จะบังเกิดผลดี

                ระหว่างอายุ 33 ปี กับ 8 เดือน พระเสาร์ แทรกพระจันทร์   ระยะนี้ ผู้ใหญ่จะให้โทษ ทำให้เสียทรัพย์ จงระวังอัคคีภัย สิ่งของต่าง ๆ จะเสียหาย ควรบูชาพระเสาร์ จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 34-35-36  ปี พระ พฤหัสบดีแทรกพระจันทร์   ระยะนี้ จงระวังสิ่งของต่าง ๆ จะเสียทรัพย์ จากที่อยู่อาศัยและหญิงขาวเหลือง เป็นผู้นำมาให้ โชคลาภ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระจันทร์ ภายหลังจะเกิดลาภผล

                ระหว่างอายุ 37-38  ปี พระราหู แทรกพระจันทร์    ระยะนี้ จะเสียทรัพย์สินต่าง ๆ สิ้นวิบัติ ผู้ใหญ่จะโกรธ ผู้ชายดำและหญิงขาว จะทำให้เดือดร้อน ใจเป็นอันมาก ควรบูชาพระราหู กับพระจันทร์ จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 39-40-41  ปี พระศุกร์ แทรกพระจันทร์   ระยะนี้ จะได้ลาภทรัพย์สิ่งของใช้ต่าง ๆ การงานทุกอย่างได้ผลดี มีคนอุปการะได้ที่อาศัย ควรบูชาพระศุกร์ กับพระจันทร์ โชคลาภจะดีขึ้น

                ระหว่างอายุ 42 ปี พระอาทิตย์  แทรกพระจันทร์   ระยะนี้ ลาภผลน้อย มีแต่ทางเสียและเดือดร้อนนานาประการ ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระจันทร์ จึงจะบรรเทา 

                ระหว่างอายุ 43   ปี พระ อังคารเสวยอายุ และพระอังคารเสวยตัวเอง    ระยะนี้ ก็มีแต่ศัตรู ทรัพย์สินต่าง ๆจะเสียหาย ทำกิจการงานมีผลน้อย ศัตรูผิวเนื้อดำแดง  ควรบูชาพระอังคารจึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 44  ปี พระพุธ แทรกพระอังคาร   ระยะนี้ ลาภผลพอมีทางได้ดี มิตรสหายเป็นผู้นำมาให้  ควรบูชาพระพุธ กับพระอังคาร โชคลาภจะดียิ่งขึ้น

                ระหว่างอายุ 45  ปี พระเสาร์ แทรกพระอังคาร จงระวังจะเดือดร้อนใจเพราะบุตร ภรรยา และเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือที่อยู่อาศัยจะเดือดร้อน ควรบูชาพระเสาร์ กับพระอังคาร จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 46  ปี กับ 4 เดือน พระ พฤหัสบดี แทรกพรอังคาร  ระยะแรกก็มีลาภผลบ้าง แต่ภายหลังจะมีหญิงทำให้เดือดร้อน ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ จันทร์ จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 47 ปี พระราหู แทรกพระอังคาร จงระวังเคราะห์ให้มากหน่อย และจะเสียของที่ตนรักหรือเจ็บป่วย จากที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ควรบูชาพระราหู กับพระอังคาร จึงจะดี

                ระหว่างอายุ 48 ปี กับ 6 เดือน พระศุกร์ แทรกพระอังคาร ระยะนี้จะได้ทรัพย์สินโชคลาภต่าง ๆ ประกอบกับกิจการงานได้ผลดียิ่ง ควรบูชาพระศุกร์กับพระอังคาร จึงจะเกิดผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

                ระหว่างอายุ 49  ปี พระอาทิตย์ แทรกพระอังคาร   ระวังจะจากที่อยู่เดือดร้อนด้วยบุตร ภรรยา คนดำแดง จะส่อเสียดทำให้รำคาญใจ  ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระอังคาร จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 50  ปี พระ จันทร์แทรกพระอังคาร    ระยะนี้ดีมี โชคลาภผลงานทุกอย่างจะส่งผลดี และสิ่งของต่าง ๆ ที่เสียหายไปจะได้คืนมา  ควรบูชาพระจันทร์ กับพระอังคาร ลาภผลจะดีขึ้น

                ระหว่างอายุ 51-52-53  ปี พระพุธเสวยอายุและพระพุธเสวยตัวเอง ระยะนี้ โชคลาภดี ตลอดกับชื่อเสียง เกียรติยศ ผลงานทุกอย่างประสบผลดีมาก  ควรบูชาพระพุธ จะมีลาภดีมาก

                ระหว่างอายุ 54-55 ปี พระ เสาร์ แทรกพระพุธ จงระวังคนมีอำนาจ ใส่ความให้ได้รับความเดือดร้อนใจ ทำให้เสียทรัพย์และสิ่งของที่ตนรกและจะจากไปและคนผิวดำเป็นศัตรูทำให้เสื่อมเสีย ควรบูชาพระเสาร์กับพระ พุธจึงจะดี

                ระหว่างอายุ 56-57-58  ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระพุธ   ระยะนี้ ไม่ควรเดินทางไกลจะเกิดอันตราย อยู่ยังบ้านเรือนจะมีโชคดี ทำธุรกิจมีผลดีทุกอย่าง มีคนอุปการะช่วยเหลือ  ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ พุธ จะดีขึ้นมาก

                ระหว่างอายุ 59 – 60  ปี พระราหู แทรกพระพุธ   ระหว่างคนดำแดง เป็นศัตรูทำให้เสียทรัพย์ จะเสียของที่ตนรัก อันบ้านเรือนจะเสียหาย จะจากที่อยู่อาศัย  ควรบูชาพระราหู กับพระพุธ จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 61-62-63  ปี พระศุกร์ แทรกพระพุธ  ระยะนี้มีลาภผลดีมาก ญาติมิตรสหายเป็นผู้นำมาให้ได้ จะได้ทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ  ควรบูชาพระศุกร์ กับพระพุธ โชคลาภดีขึ้นมาก

                ระหว่างอายุ 64  ปี พระอาทิตย์ แทรกพระพุธ จงระวังเรื่องร้าย ๆ จะเกิดขึ้น จะสูญเสียของที่ตนรัก เพราะคนผิวเนื้อดำแดง เป็นเหตุ  ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระพุธ จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 65-66 ปี พระ จันทร์ แทรกพระพุธ จะได้ทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ และชื่อเสียงเกียรติยศอันดีงาม ได้ข้าทาสบริวารเข้ามารับใช้ ควรบูชาพระจันทร์กับพระพุธจะดีมากขึ้น

                ระหว่างอายุ 67 ปี พระอังคาร แทรกพระพุธ ระวังจะผิดใจกับญาติมิตรภริยา หรือเกิดความเสียทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ   ควรบูชาพระอังคาร กับพระพุธ จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 68  ปี พระเสาร์เสวยอายุ และพระเสาร์เสวยตัวเอง  จงระวังเจ็บป่วยในส่วนต่าง  ๆของร่างกาย เสียทรัพย์สินต่าง ๆ  ควรบูชาพระเสาร์จะพ้นภัย


พระเคราะห์ให้คุณและโทษ
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันอาทิตย์
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันจันทร์
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันอังคาร
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันพุธ(กลางวัน)
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันพฤหัสบดี
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันศุกร์
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันเสาร์
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันพุธ(กลางคืน)

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 30 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ฤกษ์1 , ฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , กาลโยค ดิถีดี ร้าย , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,