แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันพุธ(กลางวัน)

พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันพุธกลางวัน

 

ท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน (เกิดระหว่างเวลา 06.01น. - 18.00น.)

                ระหว่างอายุ 18  ปี พระเสาร์เสวยอายุ และพระเสาร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ ระวังจะเสียทรัพย์ และเจ็บป่วยต่าง ๆสิ่งทำไว้เกิดผลประโยชน์น้อย มีแต่ทางเสียควรบูชาพระเสาร์จึงจะดี

                ระหว่างอายุ  19 ปี กับ 9 เดือน  พระพฤหัสบดีแทรกพระเสาร์ ระยะนี้ห้ามเดินทางไปทิศตะวันตกจะเดือดร้อน  ให้ทำงานอยู่กับบ้านจะมีโชคลาภดี กิจการดีทุกอย่าง ควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระเสาร์ โชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับ

                ระหว่างอายุ 20 ปี พระราหูแทรกพระเสาร์ ระยะภายใน 10 วัน ให้ระวังจะเสียทรัพย์ แต่ระยะต่ำไปจะมีโชคดี ทำกิจการงานทุกอย่างจงประสบผลดียิ่ง ควรบูชาพระราหู กับพระเสาร์ เหตุการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้นมาก

                ระหว่างอายุ 21-22  ปี พระศุกร์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้มีศัตรูคู่อิจฉา ซึ่งจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ แต่ระยะต่อไปจะมีโชค ทำการงานอะไรมีผลดียิ่ง ควรบูชาพระศุกร์กับพระเสาร์จึงจะดียิ่งขึ้น

                ระหว่างอายุ 23  ปี พระอาทิตย์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้ทำอะไรลงไปควรพิจารณาให้ดีจะเกิดผลเสียหายและเสียทรัพย์ เพราะมีคนใส่ร้ายหรือย้ายที่อยู่อาศัย เดือดร้อนต่าง ๆควรบูชาพระอาทิตย์กับพระเสาร์ จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ  24 กับ 4 เดือน ปี พระจันทร์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้จะพบคู่ครอง กิจการงานทุกอย่างประสบผลดี มีผู้ช่วยเหลืออยู่เสมอ  ควรบูชาพระจันทร์กับพระเสาร์กิจการจะดีขึ้นตามลำดับ

                ระหว่างอายุ 25  ปี พระอังคารแทรกพระเสาร์ จงระวังจะจากที่อยู่อาศัย ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ หรือญาติ มิตรสหายจะให้โทษ ควรบูชาพระเสาร์จึงจะบรรเทาโทษ

                ระหว่างอายุ 26-27  ปี พระพุธแทรกพระเสาร์ จงระวังจะจากที่อยู่อาศัย ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ หรือ ญาติ มิตร จะให้โทษ ควรบูชาพระพุธกับพระเสาร์จะดีมาก

                ระหว่างอายุ 28-29-30  ปี กับ 4 เดือน พระพฤหัสบดีเสวยอายุและเสวยตัวเอง ระยะนี้โชคดีมาก กิจการทุกอย่างที่ทำไว้มีผลดีเยี่ยม ชื่อเสียงเกียรติยศดี ควรบูชาพระพฤหัสบดีจึงจะดียิ่ง ๆ ขึ้น

                ระหว่างอายุ 31-32  ปี พระราหูแทรกพระพฤหัสบดี ในระยะแรกดีจะได้โชคลาภและคู่ครอง แต่ภายหลังจะเสียทรัพย์ และเป็นความหรือถูกจองจำเกิดจากคนท้องใหญ่ดำเป็นเหตุ ควรบูชาพระราหูกับพระพฤหัสบดี จะบรรเทาโทษ

               ระหว่างอายุ 33-34-35 ปีกับ 3 เดือน พระศุกร์แทรกพระพระพฤหัสบดี ระยะนี้โชคดีจะพบคู่ครอง ได้ทรัพย์ต่าง ๆ กิจการงานทุกอย่างจะประสบผลดีมาก ควรบูชาพระศุกร์ กับพระพฤหัสบดี โชคลาภจะดีขึ้นมาก

                ระหว่างอายุ 36  ปี พระอาทิตย์ แทรกพระพระพฤหัสบดี ระยะนี้จะเสียทรัพย์ เจ็บป่วยได้รับความทุกข์  ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระพฤหัสบดี จึงจะบรรเทาลง

                ระหว่างอายุ 37-38-39  ปี พระจันทร์ แทรกพระพระพฤหัสบดี ระยะแรกนี้งานทุกอย่างมีผลและโชคลาภ แต่ระยะหลังให้ระวังผู้หญิงหลอกวง ทำให้เสียทรัพย์ หรือนำศัตรูมาทำให้เดือดร้อน ควรบูชาพระจันทร์ กับพระพฤหัสบดี จึงจะบรรเทาลง

               ระหว่างอายุ 40-41 ปี พระ อังคารแทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้กิจการงานมีผลได้น้อย และเสียทรัพย์หรือถูกใส่ความเป็นที่ได้รับความลำบาก เจ็บป่วยต่าง ๆ ควรบูชาพระอังคารกับพระพฤหัส จึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 42-43-44 ปี พระพุธ แทรกพระพระพฤหัสบดี ในระยะนี้โชคลาภดี ตลอดกับกิจการงานที่อยู่อาศัย ชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ พุธโชคลาภจะทวีคูณขึ้น

                ระหว่างอายุ 45-46 ปี พระ เสาร์แทรกพระพระพฤหัสบดี ระวังจะมีเคราะห์เสียทรัพย์ 
หรือมีคนใส่ร้ายหาเรื่องราวให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระ เสาร์กับพระพฤหัสบดีเหตุการณ์ต่าง ๆ  จึงจะบรรเทาลง

                ระหว่างอายุ 47  ปี 4 เดือน พระราหู เสวยอายุ และพระราหูเสวยตัวเอง จงระวังเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือถูกใส่ความ ทำให้เสียทรัพย์ หรือพลัดพรากญาติมิตรควรบูชาพระราหู เหตุการณ์จะบรรเทาลง

                ระหว่างอายุ  48-49 ปี พระศุกร์ แทรกพระพระราหู โชคลาภระยะนี้ดีผลงานที่ทำไว้ เกิดประโยชน์ ทุกประการ และมีเพศตรงข้าคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ จะได้ชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระศุกร์ กับพระราหู กิจการงานจะได้รับผลดี

                ระหว่างอายุ 50  ปี พระอาทิตย์ แทรกพระราหู ระยะนี้โชคลาภก็ดี ผู้ใหญ่จะได้ลาภ หรือบุตรภรรยาจะนำลาภมาให้ได้รับความสำราญ  ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระราหู โชคลาภจะดีขึ้นมาก

                ระหว่างอายุ 51  ปี พระจันทร์  แทรกพระราหู ระยะนี้ระวังผู้คนจะส่อเสียดหาเรื่องเลวร้าย ให้ได้รับความเดือดร้อน  ควรบูชาพระจันทร์ กับพระ ราหูเหตุการณ์จึงจะบรรเทาลง

                ระหว่างอายุ52 ปี พระอังคาร แทรกพระราหู ระวังจะเสียทรัพย์ หรือมีคนหลอกลวง  ควรบูชาพระ อังคารกับพระราหู เหตุการณ์ จึงจะบรรเทาลง

                ระหว่างอายุ 53-54  ปี พระพุธ แทรกพระราหู ระยะนี้โชคลาภดีการงานทุกอย่างประสบผลดี แต่ระวังศัตรูจะใส่ร้ายให้ได้รับความเดือดร้อน  ควรบูชาพระ พุธกับพระราหู เหตุการณ์ จึงจะบรรเทาลง

                ระหว่างอายุ 55-56   ปี พระเสาร์ แทรกพระราหู  ระยะภายใน 10 วันนี้จงระวังเคราะห์  แต่ภายหลังโชคดี ทำกิจการใดทุกอย่างประสบผลดียิ่ง ควรบูชาพระเสาร์ กับพระราหู โชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับ

                ระหว่างอายุ 57-58  ปี พระพฤหัสบดี แทรกพระราหู ระยะนี้เดินทางไกลจะเสียผล และระวังหญิงขาว หาเรื่องร้ายใส่ความให้เดือดร้อน ถ้าอยู่บ้านเรือนทำกิจการใดมีผลดีมาก และได้ชื่อเสียงเกียรติยศ  ควรบูชาพระพฤหัสบดี  กับพระราหู โชคจะดีขึ้นมาก

                ระหว่างอายุ  59-60-62 ปี พระศุกร์เสวยอายุ และพระศุกร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ โชคลาภดีทุกอย่าง ได้ทรัพย์ ชื่อเสียงเกียรติยศ ได้ข้าทาสเข้ารับใช้ หรือคู่ครองได้รับความสุข สบายทุกอย่าง  ควรบูชา พระศุกร์ กับพระ เหตุการณ์จะดีขึ้นมาก

                ระหว่างอายุ 63   ปี พระอาทิตย์ แทรกพระศุกร์ ระวังมิตรเป็นศัตรูหรือเจ็บป่วย ต่าง ๆ หรือถูกใส่ความทำให้เสียทรัพย์  ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระ ศุกร์ เหตุการณ์ร้ายจะบรรเทาลง

                ระหว่างอายุ 64-65  ปี พระจันทร์ แทรกพระศุกร์   ระยะนี้ โชคลาภดีจะได้ทรัพย์ต่าง ๆ กิจการงานที่ทำไว้เกิดผลดี และได้ข้าทาสเข้ารับใช้  ควรบูชาพระ จันทร์กับพระศุกร์ จะมีโชคดี

                ระหว่างอายุ 66 ปี 6 เดือน พระอังคาร แทรกพระศุกร์   ระยะนี้ โชคดี การงานทุกอย่างประสบผลดี สุขสบายใจทุกอย่าง  ควรบูชาพระอังคาร กับพระ ศุกร์ จะบังเกิดผลดีขึ้นมาก

                ระหว่างอายุ 67-68-69  ปี พระพุธ แทรกพระศุกร์    ระยะนี้ โชคลาภ ดีสิ่งของต่าง ๆ ที่เสียหายจะได้คืนมา การงานที่ทำไว้ได้ผลดียิ่ง ควรบูชาพระพุธ กับพระ ศุกร์ จะบังเกิดผลดีมาก

                ระหว่างอายุ  70 ปี พระเสาร์ แทรกพระศุกร์    ระยะนี้ ระวังการเจ็บป่วยจากญาติพี่น้อง หรือเกิดทะเลาะวิวาทกันเสียทรัพย์ ควรบูชาพระเสาร์ กับพระศุกร์ จึงจะบรรเทา


พระเคราะห์ให้คุณและโทษ
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันอาทิตย์
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันจันทร์
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันอังคาร
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันพุธ(กลางวัน)
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันพฤหัสบดี
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันศุกร์
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันเสาร์
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันพุธ(กลางคืน)

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 35 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ฤกษ์1 , ฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , กาลโยค ดิถีดี ร้าย , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,