แชร์เพจนี้ ให้พื่อนๆ รู้จัก ส่งเว็บไซต์นี้ให้คนที่คุณรัก
2565   
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันอังคาร

พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันอังคาร

 

ท่านที่เกิดวันอังคาร

                ระหว่างอายุ 16-17 ปี พระราหูแทรกพระพุธ ระยะนี้ระวังศัตรูผิวเนื้อดำแดง ให้โทษ หรือจากที่อยู่อาศัย เจ็บไข้ต่าง ๆ ควรบูชาพระพุธ กับราหูจึงจะดี

                ระหว่างอายุ 18-19-20 ปี พระศุกร์แทรกพระพุธ  ระยะนี้โชคดีจะพบคู่ครอง กิจการงานที่ทำไว้มีผลทุกประการ ควรบูชาพระศุกร์กับพระพุธ กิจการจะดีมาก ถ้ามีการลงทุนธุรกิจจะมีกำไร

                ระหว่างอายุ 21 ปี พระอาทิตย์แทรกพระพุธ ระยะนี้ จงระวังจะเสียทรัพย์ หรือจากที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อนต่าง ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระพุธ จึงจะดี

                ระหว่างอายุ 22 – 23 ปี พระจันทร์แทรกพระพุธ ระยะนี้โชคดีกิจการงานมีผล ลาภจากมิตรสหาย ควรบูชาพระจันทร์ โชคลาภจะทวีขึ้นไปตามลำดับ

                ระหว่างอายุ 24-25 พระอังคารแทรกพระพุธ ระยะนี้ จะเจ็บป่วยเสียทรัพย์ บริวารจะให้โทษ ควรบูชาพระอังคารกับพระพุธจึงจะดี

                ระหว่างอายุ 26 ปี พระเสาร์เสวยอายุ และพระเสาร์เสวยตัวเอง ระยะนี้จะเจ็บป่วย เสียทรัพย์อัคคีภัยและเดือดร้อนต่าง ๆ ควรบูชาพระเสาร์ เหตุการณ์จึงจะเป็นไปในทางที่ดี

                ระหว่างอายุ 27-28 ปี พระพฤหัสบดี แทรกพระเสาร์ ระยะนี้การหาโชคลาภทางไกลไม่เกิดผลประโยชน์ ควรทำกิจการอยู่กับบ้าน จะเกิดผลประโยชน์ดี โชคลาภก็ดีเจริญก้าวหน้าดีมาก ควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระเสาร์จะดีขึ้นมาก

                ระหว่างอายุ 29 ปี พระราหูแทรกพระเสาร์ ระยะนี้ตอนต้นปี จะเสียทรัพย์ แต่ตอนปลายจะมีโชคลาภดี การงานทุกอย่างจะประสบผลดีทุกประการ ควรบูชาพระราหูกับพระเสาร์ จะมีโชคลาภดีขึ้น

                ระหว่างอายุ 30-31 ปี พระศุกร์แทรกพระเสาร์ ระวังกิจการงานทุกสิ่งจะประสบผลเสียหาย ทางได้ก็ดี ทางเสียก็มากและศัตรูคอยเบียดเบียนอยู่เสมอ ควรบูชาพระศุกร์ กับพระเสาร์ จึงจะบรรเทาได้

                ระหว่างอายุ 32 ปี พระอาทิตย์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้ ระวังจะจากที่อยู่อาศัย กิจการรอยู่อย่างเสียหายเดือดร้อนต่าง ๆ  ควรบูชาพระจันทร์กับพระเสาร์ จึงจะมีโชคดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

                ระหว่างอายุ 33 ปี กับ 3 เดือน พระจันทร์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้โชคลาภดี ตลอดกับการงานมีผลดี ควรบูชาพระจันทร์กับพระเสาร์ จึงจะมีโชคดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

                ระหว่างอายุ 34 ปี พระอังคารแทรกพระเสาร์ ระยะนี้ ญาติมิตรหรือบริวารจะเป็นศัตรู การงานทุกอย่างหวังผลน้อย ควรบูชาพระอังคารกับพระเสาร์จะดี

                ระหว่างอายุ 35 ปี พระพุธแทรกพระเสาร์ จงระวังการเจ็บป่วยลาภผลหาได้น้อย และระวังหญิงผิวเนื้อดำแดงเป็นศัตรู ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระพุธกับพระเสาร์ จึงจะดีขึ้น

                ระหว่างอายุ 36-37-38 ปีกับ 4 เดือน พระพฤหัสบดีเสวยอายุและเสวยอายุตัวเอง ระยะนี้โชคลาภดี การงานทุกอย่างประสบผลดี เป็นอันมาก ตลอดกับทั้งชื่อเสียง เกียรติยศสุขสบายใจ ควรบูชาพระพฤหัสบดี ลาภผลจะดีขึ้นตามลำดับ

                ระหว่างอายุ 39-40 ปี พระราหูแทรกพระพฤหัสบดี ระวังจะเจ็บป่วยตามร่างกาย ลาภผลดีน้อย การงานทุกอย่างมีแต่ผลเสียหาย ควรบูชาพระราหูกับพระพฤหัสบดี ทุกสิ่งจะเบาบางลงและประสบโชคลาภ

                ระหว่างอายุ 41-42-43 ปี กับ 6 เดือน พระศุกร์แทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้โชคลาภดีการงานทุกอย่างมีผลดีตลอดกับชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระศุกร์กับพระพฤหัสบดี โชคลาภจะดีขึ้นมาก

                ระหว่างอายุ 45 ปี พระอาทิตย์แทรกพระพฤหัสบดี จงระวังเจ็บป่วยต่าง ๆ และเสียทรัพย์จงบูชาพระอาทิตย์กับพระพฤหัสบดีจะได้ลาภจากมิตรสหาย

                ระหว่างอายุ 45-47-48 ปี พระจันทร์แทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้โชคลาภดีแต่ระยะต่อไป ควรระวังศัตรู จะทำให้เสียทรัพย์ และเดือดร้อนต่าง ๆ ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระจันทร์เสียจึงจะประสบผลดี

                ระหว่างอายุ 49 ปี พระอังคารแทรกพระพฤหัสบดี จงระวังจะเกิดเดือดร้อนเป็นความ จะได้รับความลำบาก ควรบูชาพระอังคาร กับพฤหัสบดี จะบรรเทาลง

                ระหว่างอายุ 50-51-52 ปี พระพุธแทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้โชคลาภดี กิจการงานทุกอย่างมีผลดีมาก พร้อมทั้งชื่อเสียงเกียรติยศ จงบูชาพระพุธกับพระพฤหัสบดี โชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับ

                ระหว่างอายุ 53-54 ปี พระเสาร์ แทรกพระพฤหัสบดี จงระวัง ผู้ใหญ่ที่สูงศักดิ์จะทำให้ได้รับความเดือดร้อน และเสียทรัพย์ กิจการทุกอย่างมีผลน้อย ควรบูชาพระเสาร์กับพระพฤหัสบดี เหตุการณ์ต่าง ๆ จะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 55 ปี กับ 4 เดือน พระราหูเสวยอายุ และพระราหูเสวยตัวเอง จงระวังจะเกิดการเจ็บป่วย เสียเลือดเนื้อ และถูกใส่ความทำให้เสียทรัพย์ ควรบูชาพระราหู จึงจะบรรเทาลง

                ระหว่างอายุ 56-57 ปี กับ 4 เดือน พระศุกร์แทรกราหู จะได้ลาภทรัพย์ สิ่งของต่าง ๆ และข้าทาสชายหญิง แต่ระวังจะทะเลาะวิวาทกับคนใกล้เคียง ควรบูชาพระศุกร์ กับพระราหูจะโชคดีมาก

                ระหว่างอายุ 58-59 ปี พระอาทิตย์แทรกพระราหู โชคลาภพอมีบ้างแต่ระวังการเจ็บป่วยเสียทรัพย์ ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระราหู จึงจะดี

                ระหว่างอายุ 60-61 ปี พระจันทร์แทรกพระราหู ระวังจะเสียทรัพย์และเดือดร้อน ต่าง ๆ และคนผิวขาวเหลืองเป็นศัตรู ควรบูชาพระจันทร์กับพระราหูจึงจะบรรเทา

                ระหว่างอายุ 62 ปี พระอังคารแทรกพระราหู ระวังจะเจ็บป่วยเสียทรัพย์ต่าง ๆ กิจการงานทุกสิ่งเสียผลมากกว่าได้ผล ควรบูชาพระอังคารกับพระราหูจึงจะดี

                ระหว่างอายุ 63 ปี พระพุธแทรกพระราหู กิจการทุกอย่างมีผลดีแต่ระหวังการเจ็บป่วย ศัตรูเป็นชายนัยน์ตาโต จะทำให้เดือดร้อนต่าง ๆ ควรบูชาพระพุธกับพระราหู จึงจะบรรเทาลง

                ระหว่างอายุ 64 ปี พระเสาร์แทรกพระพุธ ระวังเสียทรัพย์ และต่อไปจะได้รับความสุข และจะได้ลาภจากมิตรสหาย ควรบูชาพระเสาร์กับพระพุธ เหตุการณ์จะดียิ่งขึ้นไป

                ระหว่างอายุ 65-66 ปี พระพฤหัสบดีแทรกพระราหู ระวังการเจ็บป่วยไข้และเกิดวิวาท กับญาติมิตร ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระราหู เหตุการณ์จะเบาลง

                ระหว่างอายุ 67-68-69 -70 ปี พระศุกร์เสวยอายุ และพระศุกร์เสวยอายุตัวเอง ระยะนี้โชคลาภดี การงานใด ๆ ที่ทำไว้จะได้รับผลดี ควรบูชาพระศุกร์ จะมีลาภทวีขึ้นไป ตามลำดับ


พระเคราะห์ให้คุณและโทษ
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันอาทิตย์
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันจันทร์
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันอังคาร
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันพุธ(กลางวัน)
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันพฤหัสบดี
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันศุกร์
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันเสาร์
พระเคราะห์แทรกคนเกิดวันพุธ(กลางคืน)

 ผู้ใช้งานขณะนี้ : 41 คน


 


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2548-2565
มหามงคลดอทคอม

เว็บไซต์และส่วนประกอบใดๆ ของเว็บนี้ เป็น ลิขสิทธิ์ของ อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์ ห้ามบุคคลใดทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อธุรกิจการค้า

ติดต่อทีมงานเว็บมหามงคล
อ.อรุณวิชญ์ วงศ์จตุพัฒน์
โทร : 086-330-0163 , 086-305-2311,081-241-4455

ผ่าคลอดลูกแฝด , แมธเธโลจี mathelogy , ดวงลูกฝาแฝด ตั้งชื่อลูกแฝด , เปลี่ยนชื่อ , ตั้งชื่อ , ตั้งนามสกุล , ตั้งชื่อเล่น , ตั้งชื่อบริษัท , ตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน , ตั้งชื่อร้าน , ตั้งชื่อสินค้า , ตั้งชื่อลูก , หลักการตั้งชื่อ , เคล็ดลับ กาลีโลโป , อักษรหลาวเหล็ก , หลาวเหล็ก , Numerology , Cheiro’s Book of Numvers , ตรวจดวง , ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง , ตั้งชื่อฟาร์ม , ชื่อรวย ชื่อเฮง , ชื่อมงคล , ตั้งชื่อฟรี , ตำราตั้งชื่อ , ตำราตั้งนามสกุล , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี ลาหิรี , ฤกษ์1 , ฤกษ์2 , ตั้งชื่อแบรนด์ , ออกแบบโลโก้ , รับออกแบบโลโก้ , ตรวจทะเบียนรถยนต์ , ดูทะเบียนรถยนต์ , ดูเลขที่คอนโด , เปลี่ยนนามสกุล , นามมงคล , ตั้งชื่อพระ ฉายาพระ , ตรวจเลขที่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ , รวมพระมงคลคาถา , ออกแบบโลโก้ด้วยหลักฮวงจุ้ย , วิธีแก้ฮวงจุ้ย , ชัยภูมิศาสตร์ , ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เคล็ดลับ ปรับแก้ฮวงจุ้ย , ดวงคนถึงฆาต , เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไฉ่ซิ้งเอี้ย , ตฤมศำศ , เทพเจ้ากวนอู , ฮก ลก ซิ่ว , ฮวงจุ้ย Fengshui , เด็กอัจฉริยะ , การเลือกซื้อสุสาน , เลี้ยงง่าย กตัญญู , สุสาน , สุสานเจาอุ่ง , สุสานแซกี สุสานคนเป็น , สุสานคนเป็น สุสานเจาอุ่ง , สัตว์เทพ , หงส์แดง , เสือขาว พยัคฆ์ขาว , เต่าดำ , สุสานหนุนดวง , ฮวงซุ้ย , ฟงสุ่ย ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ยกับโลโก้ , ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ , ขั้นตอนการดูฮวงจุ้ย , ฮวงจุ้ย ห้องนอน , ประวัติฮวงจุ้ยในจีน , ความเชื่อเรื่องสุสาน , ฮวงจุ้ยออฟฟิศ สำนักงาน , มังกร dragon , ทำไมคนจีนนิยมซื้อสุสาน , สอนวิชาโหราเลขศาสตร์ , ดูดวง ผูกดวง , พินทุบาทว์ ภินทุบาทว์ , ดวงแตก , จันทร์ครุสุริยา จันทร์ ครุ สุริยา , ดาวมาตราฐานและความหมาย , พระเคราะห์ให้คุณและโทษ , พยากรณ์ดวงชะตากำเนิด , การหาตนุเศษ , ดาวทับลัคนา , ดวงจตุสดัยเกณฑ์ , ดูดวงรายวัน , ดูเลขที่บ้านมงคล , ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร ฤกษ์ฝังตัวอ่อน , ฤกษ์แต่งงาน , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ , ทิศหัวนอน , ทิศนั่งทำงานมงคล , ตำรานรลักษณ์ศาสตร์ , โกนผมไฟ , ดูโหงวเฮ้ง นรลักษณ์ , เลขมงคล , ทำนายฝัน ทายฝัน แก้ฝัน , ดูไฝปาน , ผ่าคลอด , ดูลายเซ็น , ฤกษ์คลอด คลอดบุตร คลอดผิดธรรมชาติ , ไหว้สารท ขนมอี้ ตังโจ่ย , Caesarean section , วิธีตั้งศาลพระภูมิ , C–section , ตั้งศาลเจ้าที่ , ไพ่ยิบซี , ไพ่ทาโร่ , เสี่ยงทายเซียมซี , วิธีเสริมดวงชะตาคู่รัก , แก้กรรม , ของวิเศษ ของดีบนเว็บ , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , เครื่องราง ของขลัง , วัตถุมงคล , ฤกษ์คลอด , เช็คดวง , เสริมดวง , พระนิล , เหล็กน้ำพี้ , นิลเหล็กไหล , เซ็นแล้วรวย , ลายเซ็นคนดัง , ออกแบบลายเซ็น , เหรียญปรับดวง แก้ดวงจีน , ทิศมงคล , พิธีบวงสรวง , มหาเทพแห่งความสำเร็จ , เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ , ฤกษ์จีน ฤกษ์ไทย , ฤาษีโคบุตร , โป๊ยยี่ สี่เถี่ยว ดวงจีน , ฤาษี108 , พ่อปู่ฤาษี , ฤาษี ปู่ฤาษี , พ่อแก่ , บรมครู , ครอบครู , ล้างกรรม , ท้าวเวสสุวรรณ , เวสสุวัณณ์ ท้าวกุเวร , หินนำโชค หินถูกหวย ยูนาไคต์ Unakite , หินแห่งความรัก โรส ควอทซ์ Rose Quartz , หินแห่งความอุดมสมบูรณ์ คาร์เนเลี่ยน Carnelian , พระตรีมูรติ , หินสีม่วง อเมทิสต์ Amethyst , ดูดวงฟรี , โปรแกรมดูดวง โป๊ยยี่สี่เถี่ยว ดูดวงจีน , charm , ไสยศาสตร์ , ดวงจันทร์ครึ่งซีก ดวงจันทร์เสี้ยว ดวงมาลัยโชค ดวงมาลัยโยค , spell , magic , wizard , magician , 福禄寿 , 福祿壽 , 财神 , 財神爺 , ฤกษ์ศัลยกรรม , गणेश , गणेश , สะเดาะเคราะห์ , exorcise , ฤกษ์ตั้งชื่อ , พระพรหม , สัตว์ในเทพนิยาย , สอนดูดวง , เดือยงูเหลือม , ดวงไทย , ดวงจีน , หินมงคล หินมหามงคล , 青龍 , เทพอุ้มสม , เทพคุ้มครองดวงชะตา , ตำราโหราศาสตร์ , ฤกษ์มงคล , ดูฤกษ์ฟรี ฤกษ์ฟรี , ผ้ายันต์ , สักยันต์ , ฝังเข็ม , ร่างทรง คนทรง ม้าทรง , กุมาร กุมารทอง , ลูกเทพ , ดวงชะตา ฟ้าลิขิต , ดวงเมือง ดวงประเทศไทย , ดวงพิชัยสงคราม , แก้ดวง หนุนดวง , ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู่กง , การตั้งศาล , ศาลตี่จู้เอี้ยะหินอ่อน , รับตั้งศาลตี่จู้เอี้ย , ศาลพระภูมิเจ้าที่หินอ่อน , มหาเทพไอยรา , Ganesh Mahathepiyara , ganesha , พระพิฆเณศนิล , Om Sri Ganeshaya Namaha , Lord of Mercy , Load of Granting , คณปติ Ganapati , นิลเอกะทันตะ , Amulet , พระพิฆเณศเนื้อเมฆสิทธิ์ , พระพิฆเณศเนื้อเมฆพัฒน์ , ุคู่รัก , พระศิวะ , คู่ครอง , พระพิฆเณศเนื้อเหล็กน้ำพี้ , คู่แท้ , คู่บุญ , มหาเทพ , ปฏิทิน 100ปี , คเณชา , ปฏิทิน 200ปี , คเณศ , คเณศวร , วันคเณศจตุรถี गणेश चतुर्थी , ไหว้ครู พิธีไหว้ครู , fetish , กันชง กำไลกันชง กำไลหินกันชง , mascot , ตะกรุดกันชง , talisman , เทพฟุซี , superstition , God of wealth , God of fortune , ปกรณัม , เทศกาลคเณศจตุรถี , Ganesh Chaturthi , เทพเจ้าแห่งความรัก , เทพเจ้าแห่งโชคลาภ , เมฆสิทธิ์ , เมฆพัฒน์ , เริ่มบูชาพระพิฆเณศ , ปัญหาไร้บุตร ไม่มีบุตร มีลูกยาก วางแผนมีบุตร , สนามแม่เหล็กโลก , ป้ายบรรพบุรุษ , วิธีเลือกคู่ครอง , ปฏิทินฤกษ์มงคล , ทิศอสูร ไล่อสูร พิธีล้างอาถรรพ์ , ข้อห้ามหญิงตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์ , ทิศร้าย ทิศต้องห้าม , หล่อแก จานวัดองศา กล้องเข็มทิศ , จานวัดองศาแดด , ต่งโท่ว , ฤกษ์ปลอดภัย , พิธีย้ายตี่จู้ เปลี่ยนเรือนเจ้าที่จีน เปลี่ยนหิ้งใหม่ , กาลโยค , วันตรุษจีน , วันสารทจีน , ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เช็งเม้ง ตังโจ่ย , ปลัดขิก , ประเพณีทิ้งกระจาด , ไหว้บ๊ะจ่าง , ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี , ปีชง , แก้ชง , เจ้ากรรม นายเวร , พระพิฆเณศหินอ่อน , พระพิฆเณศ หินหยกเขียว หินอ่อนสีเขียว , พระพิฆเณศหินอ่อนสีขาว , พระพิฆเณศ หินอ่อนสีดำ , มังกรทอง มังกรฟ้า , มังกรจีน , นารีผล มักกะลีผล มัคคะลีผล , ครุฑ พญาครุฑ , เพกาซัส , สฟิงซ์ , เงือก (mermaid) , ยูนิคอร์น Unicorn , วิหค ปักษี ปักษา ฟีนิกส์ Phoenix , นาค นาคา พญานาค , กิเลน , เมดูซ่า Medusa , ควายธนู , วัดมังกรเขียว วัดกัมโล่วยี่ , วัดเล่งเน่ยยี่ 1 , วัดเล่งเน่ยยี่ 2 , วัดโพธิ์แมน , ตนุเศษ , zim , berdee , ขายซิม , เบอร์ดีที่สุด , เลขหงส์ เลขมังกร , ต้นไม้น่าปลูก , ดอกไม้มงคล , ดอกแมกโนเลีย ดอกยี่หุบ , ซิมดูดทรัพย์ , ซิมรับทรัพย์ , เลขเฮง เลขรวย เลขมงคล , เวทมนต์ warlock , ตรวจเบอร์โทรศัพท์ , ขอขมากรรม , กิ๋วลิ้ว ซัมก่า อาชีพอาถรรพ์ อาชีพต้องห้าม , palmist หมอดูลายมือ หัตถศาสตร์ , ว่านจักจั่น , lord ganesha , ไม้มงคล , ซิมมงคล , เบอร์มงคล , เบอร์ดี , เบอร์สวย , เลขสวย เลขมงคล , เบอร์มังกร , อาจารย์อรุณวิชญ์เบอร์สวย , ดูดวงโทรศัพท์ , วิเคราะห์เบอร์ , เบอร์หงส์ , เบอร์เฮง , เบอร์เด็ด , พลังตัวเลข , เลขดีที่สุด , ่ขายเบอร์ , เบอร์สวยราคาถูก , หาเบอร์มงคล , sim mongkol , ไดอารี , ซินแสสุพรรณบุรี , ซินแสอรุณวิชญ์ , ซินแสหยู , หมอดูดังที่สุพรรณบุรี , ซินแสฮวงจุ้ยที่เก่งที่สุด , วิชาตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ศาสตร์ตั้งชื่อที่ดีที่สุด , ร้านหนังสือโหราศาสตร์ , โฮโรบุ้คส์ Horo Book , นักโทษประหารคนสุดท้าย หญิง , นักโทษประหารคนสุดท้าย ชาย , Seer เซียร์ , ติดต่อ อ.อรุณวิชญ์ ไลน์ส่วนตัว เบอร์ส่วนตัว , งานกฐิน ทอดกฐิน วัดศรีประทุมทอง , กรวดน้ำ อิมินา , น้ำมนต์ น้ำมนต์มหามงคล , สีผึ้งมหาเสน่ห์ สีผึ้งเมตตา มหานิยม , เทพยดาฟ้าดิน ทีกงแซ 天公生 , ตำรามหาทักษา , ตรียางค์พิษ , ปรมาจารย์หลู่ปัง , ไม้บรรทัดหลูปัง หลู่ปัง , อายกรรมพราย ภาณฤกษ์ , วันจม วันฟู วันลอย , ทิศมงคล ทิศที่ควรเลี่ยง , เกล็ดนาค , พระเคราะห์คู่ , การวางลัคนาในราศีธาตุต่างๆ , กาลโยค ดิถีดี ร้าย , ความหมายของดาวในโหราศาสตร์ , ลัคนากับราศีต่างกันอย่างไร , บุคคลที่ถูกห้ามบวชพระ , 行者 孫悟空 孙悟空 石猴 美 , 108mongkol มงคล108 , เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว , ปั้นเหน่ง , ปีคัก 剋 , ตำรา ดิถีมหาสูญ , ตำรา ดิถีฤกษ์ไชย , พักร์ เสริด มณฑ์ , ตะกรุดโทน , ยารักษาโควิด COVID 19 , วันอนามัยโลก , พระลักษมี , กระดาษอ้วงแซจี้ , ผลไม้มงคล , พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , ไท้เอี้ยง ไท้อิม , สมุดเยี่ยม Review Mahamongkol รีวิวมหามงคล ,